Skvosty říše středu

Kód:Delsi varianta
Země: China
Termín 12.10.2018
Strava
Doprava Letecky
CENA
79 800 Kč
Seznam termínů
Obecný popis
Z nabídky partnerské CK China Tours
Pro zájezdy platí Všeobecné smluvní a pojistné podmínky partnerské cestovní kanceláře. Tyto podmínky jsou součástí cestovní smlouvy
Program
01-02.den PRAHA – PEKING
Odpoledne přílet a procházka starými mizejícími uličkami Pekingu; večer místní specialita – pekingská kachna.
03. den PEKING
Celodenní výlet na jeden z přístupných úseků Dlouhé zdi, jedné z největších staveb lidstva nazývané také Velká čínská zeď; cestou zastávka u olympijských sportovišť – Ptačí hnízdo, Vodní kostka.
04. den PEKING
Výstavní lamaistický klášter Yonghegong (Jung-che-kung); návštěva Letního paláce – letní sídlo čínských císařů v podhůří Západních hor na břehu jezera Kunming (Kchun-ming); návštěva čajového tržiště; večer představení pekingské opery.
05. den PEKING
Procházka po náměstí Tian’anmen (Tchien-an-men) – největší náměstí na světě; prohlídka tzv. Zakázaného města – sídla čínských císařů do r.1911, největší palácový komplex na světě; chrám Nebes – místo, kam se chodili čínští císařové modlit za dobrou úrodu; noční přejezd lůžkovým vlakem.
06. den XI‘AN (SI-AN)
Výlet s prohlídkou světoznámé Hliněné armády – jedinečné archeologické naleziště z konce 3. stol. př. Kr.; cestou zastávka v nefritové dílně; Velká mešita a podvečerní procházka muslimskou čtvrtí.
07. den XI‘AN
Celodenní výlet na posvátnou taoistickou horu Huashan (Chua-šan) s několika tisíci schody (značně usnadněno výjezdem lanovkou) – typická čínská krajina, častá předloha pro výtvarné umění.
08. den XI‘AN
Dokončení prohlídky města – taoistický klášter Osmi nesmrtelných, pagoda Malé divoké husy; monumentální 14 km dlouhé hradby; večer odjezd lůžkovým vlakem.
09. den SUZHOU (SU-ČOU)
Ráno příjezd do Suzhou (starobylé město při Velkém císařském kanálu) – procházka nádhernými čínskými zahradami (posezení v nejmalebnější zahradě Mistra rybářských sítí a největší zahrada Pokorného služebníka), exkurze do továrničky na zpracování hedvábí.
10. den SUZHOU – ŠANGHAJ
Přejezd do Šanghaje se zastávkou v kanály protkaném „vodním“ městečku Zhouzhuang (Čou-čuang) – projížďka v „gondole“ a procházka starými domy bohatých čínských obchodníků; večerní Šanghaj s obchodní třídou Nanking a nábřeží Bund – centrum života smetánky 20. a 30. let 20. století.
11-12. den ŠANGHAJ
mizející staré čínské město; prohlídka supermoderní čtvrti Pudong (Pchu-tung) – vyhlídka ze 492 m vysoké věže SWFC, projížďka nejrychlejším (magnetickým) vlakem na světě (431 km/h); večer odlet do ČR, přílet do Prahy 12. den.
12. den PRODLOUŽENÍ DO JIŽNÍ ČÍNY
Šanghaj – Guilin (Kuej-lin) – Longji (Lung-ťi): ráno (nebo předchozí den večer) přelet do Guilinu; výlet na terasovitá rýžová políčka v oblasti zvané Dračí hřbet a obývané zajímavými národnostními menšinami – výstup na vyhlídku
s panoramatickým výhledem na terasy; odpoledne přejezd do městečka Yangshuo (Jang-šuo).
13. den YANGSHUO
Yangshuo – centrum světoznámé oblasti homolovitých kopečků: dopoledne volno na nákup suvenýrů či tradiční čínskou masáž; odpoledne vyhlídková plavba lodí po řece Li mezi homolemi.
14. den YANGSHUO – HONGKONG
Yangshuo – Shenzhen (Šen-čen) – Hongkong – výlet auty rýžovými políčky mezi kopečky – výstup na Měsíční „horu“ s neopakovatelným výhledem po malebné krajině; odpoledne přejezd rychlovlakem (300 km/h) do Shenzhenu – přechod hranic a transfer do Hongkongu (příjezd pozdě večer)
15-16. den HONGKONG
Procházka ulicemi moderního velkoměsta, historickou lanovkou na kopec Victoria Peak; pohled na večerní osvětlený Hongkong z městské části Kowloon; večer odlet do ČR, přílet domů 16. den
Cena zahrnuje
- leteckou přepravu Praha – Peking / Šanghaj (Hongkong)– Praha (vč. všech poplatků) v prodloužení přelet Šanghaj – Guilin
- 1× prodloužení rychlovlak
- mikrobusy, metro
- 7× ubytování v hotelech 3* se snídaní
- 9× večeře (+ 2× v prodloužení, v Hongkongu jen snídaně)
- 2x noční lůžkový vlak I.třídy
- program dle itineráře
- vstupné do památkových objektů dle programu
- český čínsky hovořící průvodce China Tours
- zákonné pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
- vstupní formality cílové země a tranzitních zemí
- stravu neuvedenou v itineráři
- vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu
- pojištění
China
Termín Počet dní Odlet z Strava Cena
09.04. - 24.04. 16 Praha, Václav Havel    79 800,- Kč
04.05. - 19.05. 16 Praha, Václav Havel    79 800,- Kč
03.08. - 18.08. 16 Praha, Václav Havel    79 800,- Kč
07.09. - 22.09. 16 Praha, Václav Havel    79 800,- Kč
12.10. - 27.10. 16 Praha, Václav Havel    79 800,- Kč
Termín Nocí Odlet z Strava Cena dospělý Cena dítě
09.04. - 24.04. 16 Praha, Václav Havel    79 800,- Kč
04.05. - 19.05. 16 Praha, Václav Havel    79 800,- Kč
03.08. - 18.08. 16 Praha, Václav Havel    79 800,- Kč
07.09. - 22.09. 16 Praha, Václav Havel    79 800,- Kč
12.10. - 27.10. 16 Praha, Václav Havel    79 800,- Kč

Rezervujte si pobyt

Základní ceny - platí na osobu (není-li uvedeno jinak)

Příplatky - platí na osobu a noc (není-li uvedeno jinak)