Krásy Aljašky - velký okruh Aljaškou a kanadským Yukonem

Kód:AT 1806
Země: Kanada
Termín 15.06.2018
Strava Bez stravování Bez stravování
Doprava Letecky
CENA
102 990 Kč
Seznam termínů
Obecný popis
Bestseller z naší nabídky klasických zájezdů Vám nabízí poznání jednoho z nejodlehlejších koutů naší planety. Aljaška a kanadský Yukon jsou oázami divočiny v Severní Americe, a my Vám umožníme do nich nahlédnout a seznámit se s jejich životem a obyvateli za asistence našich zkušených průvodců. Během Vaší cesty budete cestovat po zemi, lodními trajekty, vyhlídkovým autobusem i výletní lodí, pohybovat se budete v oblastech, kde počty medvědů vysoce převyšují počty lidí… Připravili jsme pro Vás jedinečný zájezd, který sleduje nejkrásnější a nejzajímavější místa Aljašky a Yukonu. Vy se připravte na setkání s medvědy, losy, cariboo a dalšími zvířaty obývajícími tento drsný, ale nesmírně krásný kout Země.
Whitehorse - Dawson City - Dempster Highway - severní polární kruh - Yukon - NP Wrangell / St.Elias - Valdez - Whittier - SP Gugach - Seward - NP Kenai Fjords - ledovec Portage - Anchorage - Denali NP - Fairbanks - Delta - NP Kluane - Haines - Skagway - Whitehorse
Minimální počet 6 osob
Během zájezdu urazíte cca 3.045 mil ( 4.870 km )
Zájezd může být směrován opačně
Zájezd může začínat a končit v jiném bodě trasy
K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem.
K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem.
1. den
WHITEHORSE      10 mil / 15 km
Odlet z Prahy do Whitehorse. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting /dle povahy leteckého spojení je možnost ubytování v tranzitním hotelu na cestě a přílet do Whitehorse druhý den dopoledne/.
2. den
WHITEHORSE     30 mil / 50 km
Prohlídka centra hlavního města provincie Yukon, včetně Muzea zlata a jeho těžby. Aklimatizace na časový rozdíl. Fakultativně Vám nabídneme let letadlem nad Whitehorse a okolní přírodou.
3. den
DEMPSTER Hwy, POLÁRNÍ KRUH     540 mil / 860 km
Velmi časně vyrazíte na nejdelší a nejnáročnější etapu Vašeho putování. Cílem dne je motel v Eagle Plains ležící pouhých pár kilometrů od polárního kruhu – jediná možnost ubytování v okruhu několika set kilometrů na slavné Dempster Highway. Cestou navštívíte známé, a starými lodníky kdysi obávané, peřeje Five Fingers na Yukonu, budete sledovat divokou zvěř a měnící se tvář krajiny směrem na sever – přechod od hlubokých lesů až po pustou tundru pokrytou vřesovišti, vychladlé vulkány, jezera, divoké řeky.. Večer ubytování a půlnoční návštěva polárního kruhu, kde je i v tuto dobu celé léto světlo… /v případě nepřízně počasí návštěva polárního kruhu druhý den dopoledne/.
4. den
DAWSON CITY     260 mil / 420 km
Odjezd zpět po prašné a kamenité Dempster Highway, v odpoledních hodinách příjezd do Dawson City – slavného městečka proslulého jako metropole v dobách zlaté horečky. Ubytování a prohlídka městečka. Doporučujeme Vám večerní návštěvu kabaretu a kasina Diamond Tooth Gerties – nejdéle nonstop funkčního kasina a kabaretu v Severní Americe, a nezapomeňte ochutnat Dawsonskou specialitu – sourtoe cocktail!!
5. den
DAWSON, BONANZA, ELDORADO     60 mil / 100 km
Relaxační den po náročných zážitcích!! Dopoledne si vychutnejte volno v Dawsonu – nezapomeňte navštívit některého ze zlatníků a potěžkat si v ruce pravý zlatý nugget, doporučujeme posedět na břehu veletoku Yukon a pokochat se jeho silou, nebo si při procházce podél řeky Klondike představit tisíce lidí, kteří kdysi dno tohoto údolí obrátily mnohokrát naruby… Odpoledne absolvujete s průvodcem okruh po nejslavnějších místech zlaté horečky: Navštívíte proslulé zábory na potocích Bonanza a Eldorado, na záboru číslo 6 si dokonce s vypůjčenou pánví můžete vyzkoušet vlastní štěstí!! Údolím potoka Hunker Creek podél dosud funkčních zlatonosných záborů se vrátíte zpět do Dawsonu. Dalším z navštívených míst bude hrob slavného českého dobrodruha a polárníka Jana Welzla na městském hřbitůvku, a závěrem stanete na vrcholu hory Dome, odkud je nejlepší vyhlídka na Dawson City a okolí.
6. den
POKER CREEK, WRANGELL RANGE, VALDEZ     440 mil / 700 km
Po překročení Yukonu trajektem Vás dnes čeká krásná cesta – Top of the World Highway. Tato prašná cesta Vás přivede po hřbetech vysokých hor s fantastickými výhledy stovek mil daleko na území USA. Raritou bude průjezd přes nejsevernější hraniční přechod do USA – Poker Creek. Územím zlatokopů budete pokračovat přes jedinou osadu na této cestě – Chicken – do místa noclehu ve známé osadě Tok, a odtud do Glennallenu cestou lemovanou jedinečnými výhledy na horské masívy, zasněžené štíty a ledovce národního parku Wrangell – St. Elias. Po krátké návštěvě ledovce Worthington následuje ubytování ve večerních hodinách v přístavním městě Valdez – ropném terminálu na konci transaljašského ropovodu.
7. den
PRINCE WILLIAM SOUND, WHITTIER, SEWARD     180 mil / 290 km
Ráno se nalodíte na trajekt, který Vás proveze během několikahodinové plavby oblastí národního parku Prince William Sound do Whittieru, městečka spojeného s okolním světem několik kilometrů dlouhým tunelem. Po vylodění odjezd do historického Sewardu, brány národních parků Gugach a Kenai Fjords. Návštěva jezera Portage se stejnojmenným ledovcem a pozorování lososů na potoce. Po příjezdu do Sewardu ve večerních hodinách ubytování.
8. den
NP KENAI FJORDS     130 mil / 200 km
Dnes Vás pozveme k jedinečné plavbě do národního parku Kenai Fjords!! /v ceně zájezdu/ Budete obdivovat vodní ptáky, kosatky, velryby, běluhy, mořské vydry… navštívíme společně vyústění obrovského ledovce do mořského fjordu a budeme sledovat, jak jeho kusy odpadávají do moře… s trochou štěstí zde můžete zahlédnout i medvěda rybařícího na břehu. Příjezd a ubytování v Anchorage v pozdních hodinách.
9. den
ANCHORAGE, DENALI RANGE     250 mil / 400 km
Dopoledne si prohlédnete Anchorage – největší a nejdůležitější město Aljašky. Po prohlídce downtownu navštívíte také zdejší zajímavost – největší přístav hydroplánů na světě na jezeře Hood. Odpoledne odjezd do blízkosti národního parku Denali, cestou pozorování divoké zvěře. V případě dobré viditelnosti budete uchváceni panoramatem nejvyšší hory Severní Ameriky Denali. Ubytování v Healy.
10. den
NP DENALI     140 mil / 220 km
Prohlídka národního parku Denali – túra busem správy národního parku s četnými zastávkami při setkáních s losy, medvědy grizzly, jeleny caribou a dalšími zvířaty. S trochou štěstí zahlédnete i vrchol nejvyšší hory Severní Ameriky Mt. McKinley. Po návratu v odpoledních hodinách odjezd do Fairbanks, ubytování.
11.den
FAIRBANKS, ALASKA HIGHWAY     310 mil / 500 km
Ráno prohlídka centra města, poté pokračování cesty přes North Pole, Delta Junction /oficiální začátek Alaska Highway/ a Tok do kanadské osady Beaver Creek /Kanada/, ubytování.
12.den
NP KLUANE RANGE     200 mil / 320 km
Dnes Vás čeká celodenní přejezd přes území Kanady. I dnes Vás budou provázet jedinečné scenérie rozkvetlé přírody a zasněžených hor v pozadí – tentokrát národního parku Kluane. Ubytování v osadě Haines Junction ve večerních hodinách /ubytování a program dnů 12 a 13 mohou být modifikovány v závislosti na času zítřejšího odjezdu trajektu z Hainesu/.
13.den
HAINES, SKAGWAY, WHITEHORSE     280 mil / 450 km
Krajinou plnou horských údolí sestoupíte do městečka Haines /USA/. Odtud se lodním trajektem přesunete do Skagway /USA/, městečka známého jako výchozí místo zlatokopů v dobách zlaté horečky na Klondiku. Po krátké prohlídce města navštívíte výchozí bod dávné cesty přes průsmyk Chilcoot, a poté již zamíříte zpět na území Kanady do hlavního města provincie Yukon Whitehorse. Cestou dávejte dobrý pozor na černé medvědy baribaly, jejichž množství je ve zdejším kraji horských jezer a hlubokých lesů značné. Ubytování ve večerních hodinách.
14.den
WHITEHORSE, odlet do Prahy     20 mil / 30 km
Volno do odletu. Dle Vašeho cestovního plánu transfer na letiště a odlet do Prahy.
15.den
Příletem do Prahy v dopoledních hodinách Váš zájezd skončí.
Cena zahrnuje
 • leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět v turistické třídě
 • letištní poplatky
 • 13× ubytování v hotelech a motelech turistické kategorie
 • dopravu klimatizovaným vanem nebo SUV
 • program dle itineráře
 • služby průvodce America Tours
 • komplexní pojištění vč. pojištění storna
 • zákonné pojištění CK proti úpadku
 • Cena nezahrnuje
 • vstupní formality cílové země a tranzitních zemí
 • stravu
 • vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu
 • spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu
 • event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím
 • odbavení zavazadla pro místní přelet (cca 25 USD)
 • Příplatky
  • příplatek za jednolůžkový pokoj 35.800 Kč
  Slevy
  • sleva pro třetí osobu na pokoji nelze
  Výlety
  - vstup do Muzea Yukonu v ceně zájezdu
  -2x námořní ferry v ceně zájezdu
  - výlet busem do NP Denali v ceně zájezdu
  - lodní výlet do národního parku Kenai Fjords v ceně zájezdu


  Kanada

  Hlavní město: Ottawa
  Obyvatelstvo: 35 540 419
  Rozloha: 9,8 mil km2
  Jazyk: angličtina, francouzština
  Časové pásmo: GMT -3 – GMT -8
  Měna: kanadský dolar

  Kanada leží v severní části Severní Ameriky. Atlantské pobřeží je velmi členité s fjordy a řadou ostrovů, podobně i tichomořské. Na západě území sahají do výšek Kordillery, ve středu planiny, na východě převažují nížiny. Je tu hustá říční síť s řadou jezer.

  Podnebí severu je chladné arktické, ve středu kontinentální, u pobřeží přímořské vlhké. Změna nadmořských výšek a podnebí odpovídá i vegetace, která je rovněž různorodá – od tundry a lesotundry na severu až k lesům a prériím. V zemi se nachází řada národních parků nabízejících jinde neviděné překrásné přírodní scenérie.

  Generace Inuitů a dalších původních obyvatel Kanady nezanechaly před příchodem Evropanů žádnou písemnou kulturu a zbývá po nich jen archeologická směsice kostí, kamenů a nejrůznějších artefaktů. Až příchod francouzských a později britských kolonizátorů jim přinesl – výměnou za bobří kožešiny – měděné konvice a pušky, deky a brandy, křesťanství, spalničky a neštovice. Poté co Amerika vyhlásila nezávislost, odešlo na sever do Kanady asi 40 000 loajálních občanů Nové Anglie, Němců z Pennsylvanie a také řada indiánů a černých afrických otroků. Ve válce roku 1812 musela Kanada čelit náporu nepřátelství Spojených států. Američané byli přesvědčeni, že Britové podporují indiánské nájezdy na americké osady podél kanadské hranice. Britský Severoamerický zákon z roku 1867 vytvořil Kanadské dominium a Kanada tak měla svého prvního ministerského předsedu.

  Napětí elektrického proudu je 110 až 120 V, 60 cyklů, střídavý. Zástrčky jsou standardního amerického typu, takže evropští turisté, kteří s sebou mají elektrické spotřebiče, by si měli před odjezdem do Kanady zakoupit adaptér.

  Oficiální jazyky jsou francouzština a angličtina. Kanadská angličtina se velice podobá americké. V Quebecku, kanadské frankofonní provincii, se místním lidem zavděčíte, když se pokoušíte mluvit francouzsky, i když umíte pouze „Bonjour“ nebo „Merci“. Kanadská francouzština se liší od francouzské podobně jako americká angličtina od britské.

  Spropitné se na účtech v restauracích neuvádí, přesto se jako projev spokojenosti očekává. Číšník v restauraci předpokládá, že obdrží cca 10 až 15 % z ceny konzumace. Nosič na letišti a v hotelu požaduje 1 dolar za zavazadlo. Průvodce očekává cca 10 %.

  V Kanadě se většinou užívá metrický systém. Vzdálenosti a rychlost se počítají v kilometrech. Teplota se uvádí ve stupních Celsia. Při udávání  váhy potravin a velikost oblečení se používá buď metrický nebo americko-britský systém. Hmotnost na obalech potravin je uváděna většinou v uncích – ounces nebo librách – pounds, ale také v gramech.

  Ottawa – hlavní město Kanady má výhodnou polohu na hranicích mezi Ontariem
  a Quebecem. Je to příjemné město, nabízející pěkné prostředí s parky a vodními cestami, prvotřídní muzea a osobité památky.

  Quebec – historický střed města má něco z atmosféry francouzských přístavních měst u Atlantiku. Hlavní dominanta města Chateau Frontenac leží na vrcholu skály.

  Vancouver – přístavní město v jihozápadní části kanadské provincie Britská Kolumbie. Mírné klima a blízkost hor, řek, jezer a oceánu dělá z města populární cíl turistů a sportovců. Ve městě se nachází velký počet muzeíí a galerií. Mezi významné stavby města patří katedrála Christ Church Cathedral.

  Termín Počet dní Odlet z Strava Cena
  01.06. - 15.06. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    101 990,- Kč
  15.06. - 29.06. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    102 990,- Kč
  29.06. - 13.07. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    104 990,- Kč
  13.07. - 27.07. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    113 990,- Kč
  27.07. - 10.08. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    113 990,- Kč
  10.08. - 24.08. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    113 990,- Kč
  24.08. - 07.09. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    112 990,- Kč
  07.09. - 21.09. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    103 990,- Kč
  Termín Nocí Odlet z Strava Cena dospělý Cena dítě
  01.06. - 15.06. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    101 990,- Kč
  15.06. - 29.06. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    102 990,- Kč
  29.06. - 13.07. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    104 990,- Kč
  13.07. - 27.07. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    113 990,- Kč
  27.07. - 10.08. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    113 990,- Kč
  10.08. - 24.08. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    113 990,- Kč
  24.08. - 07.09. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    112 990,- Kč
  07.09. - 21.09. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    103 990,- Kč

  Rezervujte si pobyt

  Základní ceny - platí na osobu (není-li uvedeno jinak)

  Příplatky - platí na osobu a noc (není-li uvedeno jinak)