Aljaška - letní okruh za krásami divokého severu

Kód:AT 1817
Země: USA
Termín 06.09.2018
Strava
Doprava Letecky
CENA
78 990 Kč
Seznam termínů
Obecný popis
Anchorage - Seward - NP Kenai Fjords - Girdwood - Gugach Mountains - Talkeetna - NP Denali - Fairbanks - Chena Hot Springs - North Pole - Glenallen - Matanuska Range - Palmer - Anchorage
Minimálné počet 6 osob
Během zájezdu urazíte 1.370 mil / 2.200 km
Zájezd může být směrován opačně. Zájezd může začínat a končit v jiném bodě trasy.
K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem.
K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem.
1. den
PRAHA – ANCHORAGE     30 mil / 50 km
Odlet z Prahy do aljašského Anchorage. Po příletu v pozdních hodinách a uvítání průvodcem America Tours následuje transfer do hotelu a ubytování /v některých termínech může být ubytování zajištěno v přestupním bodu v USA a přílet do Anchorage je v tomto případě následující den dopoledne/.
2. den
ANCHORAGE, SEWARD    160 mil / 260 km
Dnes nejprve proběhne meeting s průvodcem, kde se seznámíte s detaily Vaší cesty po Aljašce. Následuje návštěva centra Anchorage, poté se rozjedeme podél zátoky Turnagain Arm do Sewardu. Cestou budeme pozorovat horské ovce na srázech nad zátokou, pokusíme se zahlédnout běluhy ve vodách zátoky a navštívíme záchrannou stanici pro aljašská zvířata. Zde se seznámíte se zástupci živočišné říše, které byste měli v následujících dnech zahlédnout i v divoké přírodě – losy, medvědy, muskoxy, jeleny, bělohlavými orly… závěrem dne dorazíte do Sewardu, ubytujete se a prohlédnete si centrum tohoto rybářského městečka.
3. den
KENAI FJORDS NP, GIRDWOOD    100 mil / 160 km
Časně v přístavu nasedneme na vyhlídkovou loď a vydáme se na plavbu do národního parku Kenai Fjords. Cestou se seznámíte s mořskou faunou aljašských fjordů – vydrami, lachtany, několika druhy velryb, mořskými ptáky… se štěstím můžete zahlédnout i rybařícího medvěda. Cílem plavby je návštěva ledovce Aialik, který se ve stejnojmenné zátoce sune z hor pomalu do moře. Sledování odlamujících se ledových ker z čela ledovce za hromového praskotu je úchvatná podívaná!! Odpoledne po návratu do Sewardu Vás čeká přejezd do osady Girdwood a ubytování v luxusním resortu Alyeska. Užijte si večerní koupel v jacuzzi nebo krytém bazénu s mořskou vodou, v případě dobrého počasí Vám doporučíme výjezd hotelovou lanovkou na Seven Glaciers Peak, odkud je za jasného dne skvělý výhled na mořskou zátoku a okolní Gugach Mountains /lanovka není v ceně/.
4. den
TALKEETNA, DENALI VILLAGE     320 mil / 510 km
Dopoledne se rozjedeme do blízkosti národního parku Denali. Nejprve ale navštívíme městečko Talkeetna, základnu pro horolezecké výpravy do oblasti Denali. Za jasného počasí je pohled odtud na panoráma Denali Rangejedinečný, a zdejší Talkeetna Roadhouse je pojmem mezi cestovateli, my jej nesmíme minout !! Také Vám nabídneme /a doporučíme/ let letadlem nad národním parkem Denali – let nad horskou divočinou a nekonečnými řekami ledu kolem nejvyšší hory Severní Ameriky je velkým zážitkem… V pozdním odpoledni navštívíme Visitor Center národního parku Denali a poinformujeme se o cestě, která nás zítra čeká. Ubytování ve večerních hodinách.
5. den
NP DENALI, FAIRBANKS     160 mil / 260 km
Časně nastoupíme do busu správy národního parku a absolvujeme šestihodinovou cestu do nitra parku. Během ní budeme sledovat neporušenou přírodu a vyhlížet setkání s medvědy grizzly, losy, jeleny wapiti, vlky, kojoty, caribou a dalšími zvířaty… Odpoledne po návratu z výletu následuje odjezd do Fairbanks. Po příjezdu ubytování ve večerních hodinách.
6. den
FAIRBANKS, CHENA HOT SPRINGS     150 mil / 240 km
Dopoledne si prohlédneme centrum Fairbanks a zdejší skvělé návštěvní centrum, navštívíme také Muzeum severu. Odpoledne se vydáme na výlet do termálních lázní Chena Hot Springs a v horkých pramenech strávíme relaxační odpoledne. Návrat do hotelu v podvečer.
7. den
NORTH POLE, GLENALLEN, ANCHORAGE     430 mil / 690 km
Ráno nejprve navštívíme North Pole, osadu, kde podle legendy žije Santa Claus /a my ho opravdu navštívíme/. Dále budeme dávat dobrý pozor, neboť budeme projíždět oblastí výskytu muskoxů a bizonů, ve volné přírodě velmi vzácných zvířat, prohlédneme si Visitor Center v Delta Junction, konečném bodě Alaska Highway. Budeme obdivovat krásu zasněžených horských hřebenů s ledovci podél Richardson Highway a posléze jedinečné panoráma ledovci pokryté hory Mt. Wrangell. Zastavíme se v městečku Glenallen a ve večerních hodinách dorazíme do Anchorage. Následuje transfer na letiště a odbavení k letu domů v nočních hodinách.
8. den
ANCHORAGE – PRAHA     20 mil / 30 km
Ještě v nočních hodinách tohoto dne odlet z Anchorage domů s přestupy na území USA a v Evropě
9. den
PRAHA    
Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí
Cena zahrnuje
- leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět
- letištní poplatky
- 6× ubytování v hotelech a motelech turistické kategorie
- dopravu klimatizovaným vanem nebo SUV
- program dle itineráře
- služby průvodce America Tours
- komplexní pojištění vč. pojištění storna
- zákonné pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
- vstupní formality cílové země a tranzitních zemí
- stravu
- vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu
- spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu
- event. palivové příplatky k fakult. akcím
- odbavení zavazadel u místních přeletů - 25 USD/kus/let
Příplatky
-příplatek za jednolůžkový pokoj 21.100
Slevy
-sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 4.300
Výlety
- lodní výlet do národního parku Kenai Fjords v ceně zájezdu
- výlet busem do NP Denali v ceně zájezdu
- vstup do záchranné stanice divoké zvěře v ceně zájezdu
- let letadlem nad masívem Denali na vyžádání
- vstup do termálních pramenů Chena Hot Springs v ceně zájezdu
USA

Spojené státy americké leží ve střední a jižní části Severní Ameriky, na Aljašce a na Hawajských ostrovech. Přidruženými státy jsou Portoriko a Severní Mariana, k zámořským územím patří Americká Samoa, Guam, Panenské ostrovy a další. Pevninské území USA je na východě převážně nízké s členitým pobřežím, směrem k západu se zvedá. Pobřeží Tichého oceánu je naopak hornaté.

Shrnout podnebí země do jedné věty je nemožné. Snad jen uvedeme-li, že se zde lze setkat s takřka jakýmkoliv podnebím – na severu Aljašky s arktickým, na Hawajských ostrovech s vlhkým tropickým, na většině území však s mírným, které je na jihu velmi teplé, zatím co na severu a v horách chladné. Časté jsou náhlé průniky studeného vzduchu od severu k jihu a naopak. Stejně bohatá na typy je i vegetace – na severu s převládajícími jehličnatými a smíšenými lesy, dále k jihu pak prérie a bezlesé stepi.

Není přesně jasné, kdo tento kontinent objevil. První zmínky o objevení Newfoundlandu Vikingem Leifem Erikssonem se datují mezi roky 1000 až 1015. Žádné stopy se o tom ovšem nedochovaly. O to víc jich zanechali Španělé. 11 října 1492 tento kontinent objevil pro Evropu Kryštof Kolumbus. Od roku 1607 se do kolonizace výrazně zapojili také Britové. V roce 1626 prodali indiáni na Manhattanu svůj ostrov jedné holandsko – západoindické koloniální společnosti za směšnou částku 60 guldenů – resp. 24dolarů. Na místě byl založen Nový Amsterdam. Angličané ho pak doslova přes noc mění na Nový York – New York. 4. 7. 1776 je na kongresu ve Filadelfii oficiálně přijata Deklarace nezávislosti. V roce 1789 v New Yorku skládá svou přísahu první americký prezident George Washington.

Do země je striktně zakázán dovoz většiny druhů zejména čerstvých potravin a zemědělských výrobků (včetně svačiny z letadla). Dovoz předepsaných léků pro osobní spotřebu je s výjimkami dovolen. Je zakázán dovoz narkotik.

Všeobecně je zakázáno konzumovat alkohol na veřejnosti. Při nošení alkoholu je nutné dbát na to, aby byl v neprůhledném obalu. Do rozporu se zákonem se dostane i ten, kdo se objeví na veřejnosti v podnapilém stavu. Nakupovat a konzumovat alkohol na veřejnosti smějí v USA pouze osoby starší 21 let. Stejná věková hranice platí i pro hraní v kasinech.

V síti USA je obvyklý střídavý proud o napětí 110V. Zástrčky musí mít dva ploché kolíky. Pokud si tedy s sebou do Ameriky budete brát nějaké elektrické spotřebiče, je nutné, aby umožňovaly změnu napájecího napětí. Jinak potřebujete transformátor a v každém případě také adaptér pro připojení k U. S. zásuvce.

Spropitné se sice na účtech v amerických restauracích a barech většinou neuvádí, přesto je s ním ovšem třeba počítat a bere se spíše jako nezbytný poplatek za obsluhu. Váš číšník nebo servírka by jej měli dostat ve výši nejméně 10 – 15 % z účtované částky za konzumaci. Se spropitným počítají také nosiči, portýři i obsluha výtahu.


““ 

Termín Počet dní Odlet z Strava Cena
08.06. - 16.06. 9 Praha, Václav Havel    78 990,- Kč
06.07. - 14.07. 9 Praha, Václav Havel    86 990,- Kč
03.08. - 11.08. 9 Praha, Václav Havel    86 990,- Kč
06.09. - 14.09. 9 Praha, Václav Havel    78 990,- Kč
Termín Nocí Odlet z Strava Cena dospělý Cena dítě
08.06. - 16.06. 9 Praha, Václav Havel    78 990,- Kč
06.07. - 14.07. 9 Praha, Václav Havel    86 990,- Kč
03.08. - 11.08. 9 Praha, Václav Havel    86 990,- Kč
06.09. - 14.09. 9 Praha, Václav Havel    78 990,- Kč

Rezervujte si pobyt

Základní ceny - platí na osobu (není-li uvedeno jinak)

Příplatky - platí na osobu a noc (není-li uvedeno jinak)