Malý okruh západem USA

Kód:AT 1926
Země: USA
Termín 26.12.2019
Strava Snídaně Snídaně
Doprava Letecky
CENA
79 990 Kč
Seznam termínů
Obecný popis
Zájezd nabitý návštěvami nejatraktivnějších národních parků a přírodních zajímavostí, v kombinaci se vzrušujícími metropolemi. Není divu, že tato trasa se stala bestsellerem…. Pro ještě větší atraktivitu jsme upravili trasu a přidali dva dny, které Vám poskytnou více času v San Franciscu, navštívíte Sacramento, hlavní město Kalifornie, a dopřejete si delší pobyt v Las Vegas. Trasa zahrnuje tři ohromující národní parky – Death Valley, Sequoia/Kings Canyon a Yosemite, a z bezprostřední blízkosti Vám ukážeme raketoplán Endeavour, nejnovější exponát California Science Center v Los Angeles. Samozřejmě také zůstává naše nabídka na prodloužení zájezdu o čtyřdenní individuální pobyt na Havajských ostrovech. Máte se na co těšit !!!
Los Angeles – Hollywood – Beverly Hills - Mojavská poušť – Palm Springs - Laughlin – Route 66 – Oatman – Hooover Dam – Lake Mead – Las Vegas – NP Death Valley – Bakersfield – NP Sequoia / Kings Canyon – Fresno - NP Yosemite – Sacramento - San Francisco

Minimální počet 6 osob
Během zájezdu urazíte cca 1.750 mil ( 2.800 km)
Zájezd může být směrován opačně
K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem.
1. den
LOS ANGELES     30 mil / 50 km
Odlet z Prahy do Los Angeles. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting.
2. den
LOS ANGELES, HOLLYWOOD, SANTA MONICA     60 mil / 100 km
Celodenní prohlídka Los Angeles zahrnující největší atrakce města. Zahájíme jí návštěvou vyhlídky OUE Sky Space v centru Los Angeles, odkud je ze 70 patra skvělý výhled na celou metropolitní oblast. Následuje návštěva California Science Center, kde si z bezprostřední blízkosti prohlédnete raketoplán Endeavour a zhlédnete expozici věnovanou dobývání kosmu. Prohlídka poté pokračuje přes Hollywood, Beverly Hills, Griffith Observatory, Rodeo Drive… Den zakončíte návštěvou mola v Santa Monica Beach, známého ze seriálu Pobřežní hlídka
3. den
PALM SPRINGS, LAKE HAVASU, LAUGHLIN     370 mil / 590 km
Ráno odjezd do letoviska boháčů, aristokratů a umělců Palm Springs ležícího v hornaté Mojavské poušti. Prohlídka centra této zelené oázy ve vyprahlé poušti, poté pokračování cesty k řece Colorado a přehradnímu jezeru Lake Havasu. Návštěva kontroverzní atrakce „London Bridge“ v Lake Havasu City. Dle počasí a nálady zde máte možnost vykoupání v pouštním jezeru.V podvečer příjezd úchvatnou hornatou pouští do Laughlinu ( Nevada)– města na břehu Colorada tvořeného převážně kasiny a hotely. Ubytování a volný večer k návštěvě kasin a heren.
4. den
ROUTE 66, OATMAN, HOOVER DAM, LAS VEGAS     180 mil / 290 km
Odjezd přes řeku Colorado do Arizony. Zde navštívíte „město duchů“ Oatman ležící přímo na slavné silnici Route 66, pamatující zašlou slávu zdejšího dobývání zlata a stříbra. Pokračování cesty Vás přivede k nejvyšší přehradní hrázi v USA – Hoover Dam. Zde navštívíme návštěvní centrum s muzeem, projdeme se po přehradní hrázi a vychutnáme si hloubku pod sebou při přechodu mostu, který před několika lety překlenul údolí nad přehradní hrází. Po zastávce s vyhlídkou na jezero Lake Mead se vydáme do Las Vegas. Čekají nás dvě noci v „hlavním městě zábavy“ !! Po ubytování následuje orientační okružní prohlídka a volno k návštěvě kasin a atrakcí města. Fakultativně Vám nabídneme jednu z nejlepších show světa – Le Réve v amfiteátru hotelu Wynn. /Bezvýhradně doporučujeme!!/
5. den
LAS VEGAS     25 mil / 40 km
Celodenní volno v Las Vegas!! Můžete na vlastní pěst poznávat atrakce města, či relaxovat u hotelového bazénu. Protože však „to pravé“ poskytuje teprve noční rozzářené město, nabízíme Vám v tento den fakultativní letecký výlet do národního parku Grand Canyon /s místním průvodcem v angličtině/. Po návratu Vám nabídneme fakultativní let helikoptérou nad rozzářeným nočním Las Vegas – jedinečný zážitek!!
6. den
NP DEATH VALLEY, BAKERSFIELD     390 mil / 620 km
Ráno odjezd do národního parku Death Valley, nejnižšího a nejteplejšího místa západní hemisféry. Prohlídka parku se zastávkami na vyhlídkách. Pokračování cesty podhůřím Sierry Nevady do kalifornského Bakersfieldu, ubytování v podvečer.
7. den
NP SEQUOIA a KINGS CANYON     230 mil / 370 km
Čeká Vás celodenní návštěva národního parku Sequoia a Kings Canyon, domova obřích sekvojí a největšího skalního monolitu Ameriky Morro Rock. Sekvojí si tento den užijete dosytosti na několika horských trailech, můžete si zkusit svoji fyzickou zdatnost výstupem na vrchol největšího skalního monolitu Ameriky Morro Rock. S trochou štěstí potkáte i černého medvěda baribala, zdejšího „domorodce“. V podvečer ubytování ve Fresnu.
8. den
NP YOSEMITE     180 mil / 290 km
Časně odjezd do národního parku Yosemite – perly mezi národními parky Kalifornie. Celodenní prohlídka Yosemitského údolí, úchvatné vyhlídky, traily k ohromujícím vodopádům. Ubytování ve večerních hodinách v podhůří Sierry Nevady.
9. den
SACRAMENTO, SAN FRANCISCO     200 mil / 320 km
Odjezd do Sacramenta, hlavního města Kalifornie. Prohlídka historického i moderního centra města, návštěva Capitolu státu California, sídla senátu a guvernéra. Odpoledne přejezd do San Francisca, po příjezdu a ubytování prohlídka největších atrakcí a zajímavostí města – downtown, Bay Bridge, Lombard Street, Fishermans Wharf, China Town…
10. den
SAN FRANCISCO     70 mil / 110 km
Pokračování prohlídky San Francisca návštěvou vyhlídek Twin Peaks, Coit Tower, a slavného Golden Gate Bridge. Pozveme Vás také k plavbě po zálivu pod Golden Gate a kolem ostrova Alcatraz a společně absolvujete nejnovější atrakci " The Flyer" - simulovaný let po městě ve 4D provedení, který budete vnímat všemi smysly...Odpoledne individuální volno v San Franciscu k samostatné prohlídce centra města. /V případě odletu zpět z Los Angeles kolem 16.00 hod. odjezd ze San Francisca, večer ubytování v hotelu na cestě do Los Angeles/
11.den
Odlet domů     15 mil / 25 km
Dle Vašeho cestovního plánu poslední shopping, transfer na letiště a odlet do Prahy nebo odlet k fakultativnímu pobytu na Havajské ostrovy.
12.den
Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí.
Cena zahrnuje
 • dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět
 • letištní poplatky)
 • 10× ubytování ve 3* hotelech a motelech
 • 10× snídani
 • dopravu klimatizovaným autokarem či minibusem itineráře
 • program dle itineráře
 • služby průvodce America Tours
 • komplexní pojištění speciál pro Ameriku
 • zákonné pojištění CK proti úpadku
 • Cena nezahrnuje
 • pojištění storna zájezdů
 • vstupní formality cílové země a tranzitních zemí
 • stravu mimo snídaní
 • vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu
 • spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu
 • event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím
 • poplatky za odbavení zavazadel ( letecká přeprava)
 • Příplatky
  • příplatek za jednolůžkový pokoj 15.500 Kč
  • pojištění storna zájezdu (ERV pojišťovna) 1800 Kč
  Slevy
  • sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 2.300 Kč
  • sleva pro čtvrtou osobu na pokoji 1.700 Kč
  • sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 9.600
  Výlety
  - plavba po zálivu pod Golden Gate Bridge v ceně zájezdu
  -návštěva přehrady Hoover Dam v ceně zájezdu
  - vstup do California Science Center v ceně zájezdu
  -vyhlídka OUE SKY SPACE v Los Angeles v ceně zájezdu
  -představení IMAX "The Flyerů v san Franciscu v ceně zájezdu
  - letecký výlet do Grand Canyonu z Las Vegas 9.990
  - noční let helikoptérou nad Las Vegas 2.700
  - let helikoptérou nad San Franciscem 4.800
  - čtyřdenní pobyt na Havajských ostrovech na vyžádání
  - prodloužení pobytu (odlet ze stejné destinace) 4.000
  - vodní show Le Réve v hotelu Wynn (Las Vegas) od 3.600
  USA

  Spojené státy americké leží ve střední a jižní části Severní Ameriky, na Aljašce a na Hawajských ostrovech. Přidruženými státy jsou Portoriko a Severní Mariana, k zámořským územím patří Americká Samoa, Guam, Panenské ostrovy a další. Pevninské území USA je na východě převážně nízké s členitým pobřežím, směrem k západu se zvedá. Pobřeží Tichého oceánu je naopak hornaté.

  Shrnout podnebí země do jedné věty je nemožné. Snad jen uvedeme-li, že se zde lze setkat s takřka jakýmkoliv podnebím – na severu Aljašky s arktickým, na Hawajských ostrovech s vlhkým tropickým, na většině území však s mírným, které je na jihu velmi teplé, zatím co na severu a v horách chladné. Časté jsou náhlé průniky studeného vzduchu od severu k jihu a naopak. Stejně bohatá na typy je i vegetace – na severu s převládajícími jehličnatými a smíšenými lesy, dále k jihu pak prérie a bezlesé stepi.

  Není přesně jasné, kdo tento kontinent objevil. První zmínky o objevení Newfoundlandu Vikingem Leifem Erikssonem se datují mezi roky 1000 až 1015. Žádné stopy se o tom ovšem nedochovaly. O to víc jich zanechali Španělé. 11 října 1492 tento kontinent objevil pro Evropu Kryštof Kolumbus. Od roku 1607 se do kolonizace výrazně zapojili také Britové. V roce 1626 prodali indiáni na Manhattanu svůj ostrov jedné holandsko – západoindické koloniální společnosti za směšnou částku 60 guldenů – resp. 24dolarů. Na místě byl založen Nový Amsterdam. Angličané ho pak doslova přes noc mění na Nový York – New York. 4. 7. 1776 je na kongresu ve Filadelfii oficiálně přijata Deklarace nezávislosti. V roce 1789 v New Yorku skládá svou přísahu první americký prezident George Washington.

  Do země je striktně zakázán dovoz většiny druhů zejména čerstvých potravin a zemědělských výrobků (včetně svačiny z letadla). Dovoz předepsaných léků pro osobní spotřebu je s výjimkami dovolen. Je zakázán dovoz narkotik.

  Všeobecně je zakázáno konzumovat alkohol na veřejnosti. Při nošení alkoholu je nutné dbát na to, aby byl v neprůhledném obalu. Do rozporu se zákonem se dostane i ten, kdo se objeví na veřejnosti v podnapilém stavu. Nakupovat a konzumovat alkohol na veřejnosti smějí v USA pouze osoby starší 21 let. Stejná věková hranice platí i pro hraní v kasinech.

  V síti USA je obvyklý střídavý proud o napětí 110V. Zástrčky musí mít dva ploché kolíky. Pokud si tedy s sebou do Ameriky budete brát nějaké elektrické spotřebiče, je nutné, aby umožňovaly změnu napájecího napětí. Jinak potřebujete transformátor a v každém případě také adaptér pro připojení k U. S. zásuvce.

  Spropitné se sice na účtech v amerických restauracích a barech většinou neuvádí, přesto je s ním ovšem třeba počítat a bere se spíše jako nezbytný poplatek za obsluhu. Váš číšník nebo servírka by jej měli dostat ve výši nejméně 10 – 15 % z účtované částky za konzumaci. Se spropitným počítají také nosiči, portýři i obsluha výtahu.


  ““ 

  Termín Počet dní Odlet z Strava Cena
  26.10. - 06.11. 12 Praha, Václav Havel Snídaně    61 990,- Kč
  26.12. - 06.01. 12 Praha, Václav Havel Snídaně    79 990,- Kč
  Termín Nocí Odlet z Strava Cena dospělý Cena dítě
  26.10. - 06.11. 12 Praha, Václav Havel Snídaně    61 990,- Kč
  26.12. - 06.01. 12 Praha, Václav Havel Snídaně    79 990,- Kč

  Rezervujte si pobyt

  Základní ceny - platí na osobu (není-li uvedeno jinak)

  Příplatky - platí na osobu a noc (není-li uvedeno jinak)