Perly východního pobřeží- to nejlepší z východu USA a Kanady

Kód:AT 1814
Země: USA
Termín 27.06.2018
Strava Snídaně Snídaně
Doprava Letecky
CENA
67 490 Kč
Seznam termínů
Obecný popis
Zájezd z kategorie bestsellerů Vás seznámí s městy a přírodou oblasti východu USA a Kanady. Nabitý program Vás nenechá vydechnout, vrátíte se zpět obohaceni o množství poznatků a spoustu báječných zážitků. Připravte se na skvělou dovolenou !!
New York - Philadelphia - Washington DC - Pittsburgh - Cleveland - Detroit - Niagarské vodopády - Toronto - Kingston - Ottawa - Montreal - Quebec City - vodopády Montmorency a St.Anne - jedinečná příroda Vermontu - Boston - Providence - New York

Minimální počet 6 osob
Během zájezdu urazíte cca 2.660 mil ( 4.260 km )
Zájezd může být směrován opačně. Prohlídka New Yorku může být zařazena na začátku nebo na konci zájezdu.
K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem.
K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem.
1. den
NEW YORK     120 mil / 190 km
Odlet z Prahy do New Yorku. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours odjezd do Philadelphie. Ubytování ve večerních hodinách.
2. den
PHILADELPHIA,WASHINGTON DC     160 mil / 260 km
Prohlídka centra historické Philadelphie, včetně návštěvy vyhlídky One Liberty building a jedinečným panoramickým výhledem z výšky bezmála 300 metrů. Pokračování cesty do Washingtonu , zde do večerních hodin prohlídka zahrnující největší atrakce metropole a pamětihodnosti - Capitol, White House, Washingtonův a Lincolnův památník, Arlingtonský hřbitov… Ubytování večer.
3. den
PITTSBURGH     250 mil / 400 km
Pokračování prohlídky Washingtonu, tentokrát však formou volna k návštěvě některých z bezpočtu muzeí a galerií lemujících slavný „Mall“. Odpoledne odjezd do Pittsburghu. Po příjezdu ve večerních hodinách ubytování.
4. den
CLEVELAND, LAKE ERIE     270 mil / 430 km
Ráno pokračování cesty do města Cleveland ve státě Ohio. Prohlídka centra města a mariny u jezera Erie. Odpoledne cesta podél jezera přes Toledo do Detroitu, kde Vás čeká návštěva slavného Fordova muzea ( vstupné v ceně).
5. den
DETROIT, LAKE HURON, NIAGARA FALLS     260 mil / 420 km
Dnes budete mít dostatek času k samostatné prohlídce downtownu města Detroit. V odpoledních hodinách Vás cesta zavede kolem jižního cípu Huronského jezera městem Sarnia na území Kanady. V podvečer dorazíte do Niagara Falls, ubytování a návštěva večerních vodopádů.
6. den
NIAGARA FALLS     100 mil / 160 km
Niagarské vodopády – místo které touží jednou poznat snad každý člověk !! Vás tento zážitek čeká právě dnes – a to včetně plavby lodí až pod hlavní vodopád, slavnou „Podkovu“ !(v ceně květen-září) Připravte si dostatek filmového materiálu!!  Fakultativně Vám nabízíme nezapomenutelný let helikoptérou nad vodopády. V odpoledních hodinách si ještě prohlédnete městečko Niagara on the Lake a čeká Vás jedinečná a vzrušující atrakce – plavba tryskovým člunem do peřejí Whirlpool na řece Niagara (v ceně zájezdu 15. května- 30. září !!). Večer Vás již očekává Toronto. 
7. den
TORONTO     170 mil / 270 km
Ráno zahájíte prohlídku výjezdem na nejvyšší stavbu světa – CN Tower (v ceně). Odtud z neuvěřitelné výšky je pohled na město opravdu jedinečný. K umocnění Vašich zážitků Vám nabízíme fakultativně let helikoptérou nad městem a jezerem Ontario a pozveme Vás na kombinovanou prohlídku centra Toronta motorovou tramvají stylem hop on- hop off /v ceně zájezdů květen- září/. Závěrem volného času v centru města Toronto opustíte a vydáte se do hlavního města Kanady – Ottawy. Nocleh Vás čeká v motelu na trase.
8. den
THOUSAND ISLANDS, OTTAWA     130 mil / 200 km
Z Kingstonu – hlavního města oblasti „tisíce ostrovů“ Vás pozveme k plavbě mezi stovkami ostrůvků s honosnými rezidencemi v čele se slavným Bold’s Castle. Odpoledne dorazíme do Ottawy. Čeká Vás krásné historické město, ve kterém navštívíte centrum s budovou parlamentu, a budete mít dostatek času k samostatné prohlídce. Ubytování ve večerních hodinách.
9. den
MONTREAL     150 mil / 240 km
Časně odjezd do Montrealu. Společně navštívíte slavnou katedrálu (vstup v ceně) a společně také shlédnete město z vrcholu hory Mt. Royal… Odpoledne po ubytování budete mít dostatek času k samostatné prohlídce centra města až do večerních hodin.
10. den
QUEBEC CITY     190 mil / 300 km
Dnes Vás čeká perla ve šňůře měst „navlečených“ na řece St. Lawrence – Québec City se svojí dominantou – Chateau Frontenac. Po příjezdu do města ubytování a poté až do večerních hodin prohlídka historického centra města.
11.den
MONTMORENCY, BEAUPRE     290 mil / 460 km
Dopoledne navštívíte jedinečné vodopády Montmorency a pozoruhodnou baziliku St. Anne de Beaupré (vstup v ceně). Dále Vás čeká soutěska řeky St. Anne s četnými vodopády a visutými mosty nad divokou říčkou (vstup v ceně), a potom se již Vaše cesta stočí k jihu, kde je cílem město Boston. Nocleh v motelu na trase.
12.den
BOSTON     240 mil / 380 km
Po přejezdu do Bostonu jedinečnou přírodou států Vermont a New Hampshire absolvujete krátkou orientační prohlídku centra a poté budete mít prostor k samostatnému poznávání centra města do pozdních hodin. Ubytování ve večerních hodinách.
13.den
NEW YORK CITY     250 mil / 400 km
Časně odjezd do cíle zájezdu – New York City. Po příjezdu Vás America Tours pozve na plavbu lodí kolem Manhattanu, během které se seznámíte s místopisem Manhattanu a přilehlých čtvrtí, a naskytne se Vám bezpočet jedinečných scenérií města a sochy Svobody. Pokračováním Vašeho poznávání New Yorku bude možnost fakultativního letu helikoptérou nad Manhattanem /není v ceně/. Využijte skvělé příležitosti a zhlédněte Manhattan skutečně ze všech stran!!! Vaše prohlídka bude poté pokračovat orientačním okruhem po Manhattanu zakončeným návštěvou vyhlídky na Manhattan ze střechy mrakodrapu Rockefellerova centra. Den zakončíte přejezdem do hotelu a ubytováním.
14.den
MANHATTAN     40 mil / 65 km
Celodenní volno na Manhattanu !! Máte možnost vyrazit samostatně za poznáním nebo s průvodcem absolvovat okruh zahrnující největší atrakce Manhattanu - sochu Svobody, budovu Burzy, Wall Street, Freedom Park, China Town, Brooklyn Bridge...( vstupy a jízdné nejsou v ceně). 
15.den
Odlet domů     25 mil / 40 km
Dopoledne individuální volno, poslední shopping ...poté odjezd na letiště a odlet do Prahy. Fakultativně odlet k pobytu v některé z nabízených plážových destinací.
16.den
Příletem do Prahy Váš zájezd skončí.
Cena zahrnuje
 • leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět ( v turistické třídě, včetně letištních poplatků)
 • letištní poplatky
 • 14 x ubytování v 3* hotelech a motelech
 • 14 x snídani
 • dopravu klimatizovaným autokarem či minibusem
 • program dle itineráře
 • služby průvodce America Tours
 • komplexní pojištění vč. pojištění storna
 • zákonné pojištění CK proti úpadku
 • Cena nezahrnuje
 • vstupní formality cílové země a tranzitních zemí
 • stravu mimo snídaní
 • vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu
 • spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu
 • event.palivové příplatkya poplatky k fakultativním akcím
 • Příplatky
 • příplatek za jednolůžkový pokoj == 22500 Kč
 • Slevy
 • sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) == 3900 Kč
 • sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) == 2300 Kč
 • sleva pro dítě do 12 let ( pokoj sdílí s rodiči) == 14800 Kč
 • Výlety
  - let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody 12-15 minut 4.990 Kč
  - plavba lodí v New Yorku v ceně zájezdu
  - vstup na vyhlídku Rockefellerova Centra v New Yorku v ceně zájezdu
  - vstupné na vyhlídku One liberty ve Philadelphii v ceně zájezdu
  - vstup do Fordova muzea v Detroitu v ceně zájezdu
  - plavba lodí pod Niagarské vodopády v ceně zájezdu 15.5.- 30.9.
  - tryskovým člunem do peřejí Niagary v ceně zájezdu
  - vstup na CN Tower v Torontu v ceně zájezdu
  - prohlídka Toronta motorovou tramvají v ceně zájezdu
  - plavba oblastí Thousand Islands v ceně zájezdu
  - vstupné do soutěsky St. Anne v ceně zájezdu
  - let helikoptérou nad Niagarskými vodopády 2.990
  - let helikoptérou nad Torontem (7 CAD token na místě) 3.300
  - indiv. prodlouž. pobytu (odlet ze stejné destinace) 4.000
  USA

  Spojené státy americké leží ve střední a jižní části Severní Ameriky, na Aljašce a na Hawajských ostrovech. Přidruženými státy jsou Portoriko a Severní Mariana, k zámořským územím patří Americká Samoa, Guam, Panenské ostrovy a další. Pevninské území USA je na východě převážně nízké s členitým pobřežím, směrem k západu se zvedá. Pobřeží Tichého oceánu je naopak hornaté.

  Shrnout podnebí země do jedné věty je nemožné. Snad jen uvedeme-li, že se zde lze setkat s takřka jakýmkoliv podnebím – na severu Aljašky s arktickým, na Hawajských ostrovech s vlhkým tropickým, na většině území však s mírným, které je na jihu velmi teplé, zatím co na severu a v horách chladné. Časté jsou náhlé průniky studeného vzduchu od severu k jihu a naopak. Stejně bohatá na typy je i vegetace – na severu s převládajícími jehličnatými a smíšenými lesy, dále k jihu pak prérie a bezlesé stepi.

  Není přesně jasné, kdo tento kontinent objevil. První zmínky o objevení Newfoundlandu Vikingem Leifem Erikssonem se datují mezi roky 1000 až 1015. Žádné stopy se o tom ovšem nedochovaly. O to víc jich zanechali Španělé. 11 října 1492 tento kontinent objevil pro Evropu Kryštof Kolumbus. Od roku 1607 se do kolonizace výrazně zapojili také Britové. V roce 1626 prodali indiáni na Manhattanu svůj ostrov jedné holandsko – západoindické koloniální společnosti za směšnou částku 60 guldenů – resp. 24dolarů. Na místě byl založen Nový Amsterdam. Angličané ho pak doslova přes noc mění na Nový York – New York. 4. 7. 1776 je na kongresu ve Filadelfii oficiálně přijata Deklarace nezávislosti. V roce 1789 v New Yorku skládá svou přísahu první americký prezident George Washington.

  Do země je striktně zakázán dovoz většiny druhů zejména čerstvých potravin a zemědělských výrobků (včetně svačiny z letadla). Dovoz předepsaných léků pro osobní spotřebu je s výjimkami dovolen. Je zakázán dovoz narkotik.

  Všeobecně je zakázáno konzumovat alkohol na veřejnosti. Při nošení alkoholu je nutné dbát na to, aby byl v neprůhledném obalu. Do rozporu se zákonem se dostane i ten, kdo se objeví na veřejnosti v podnapilém stavu. Nakupovat a konzumovat alkohol na veřejnosti smějí v USA pouze osoby starší 21 let. Stejná věková hranice platí i pro hraní v kasinech.

  V síti USA je obvyklý střídavý proud o napětí 110V. Zástrčky musí mít dva ploché kolíky. Pokud si tedy s sebou do Ameriky budete brát nějaké elektrické spotřebiče, je nutné, aby umožňovaly změnu napájecího napětí. Jinak potřebujete transformátor a v každém případě také adaptér pro připojení k U. S. zásuvce.

  Spropitné se sice na účtech v amerických restauracích a barech většinou neuvádí, přesto je s ním ovšem třeba počítat a bere se spíše jako nezbytný poplatek za obsluhu. Váš číšník nebo servírka by jej měli dostat ve výši nejméně 10 – 15 % z účtované částky za konzumaci. Se spropitným počítají také nosiči, portýři i obsluha výtahu.


  ““ 

  Termín Počet dní Odlet z Strava Cena
  28.04. - 13.05. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    71 990,- Kč
  28.05. - 12.06. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    74 990,- Kč
  27.06. - 12.07. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    67 490,- Kč
  27.07. - 11.08. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    79 990,- Kč
  26.08. - 10.09. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    74 990,- Kč
  25.09. - 10.10. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    71 990,- Kč
  Termín Nocí Odlet z Strava Cena dospělý Cena dítě
  28.04. - 13.05. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    71 990,- Kč
  28.05. - 12.06. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    74 990,- Kč
  27.06. - 12.07. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    67 490,- Kč
  27.07. - 11.08. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    79 990,- Kč
  26.08. - 10.09. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    74 990,- Kč
  25.09. - 10.10. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    71 990,- Kč

  Rezervujte si pobyt

  Základní ceny - platí na osobu (není-li uvedeno jinak)

  Příplatky - platí na osobu a noc (není-li uvedeno jinak)