Argentina - Uruguay - Brazílie - metropole, vodopády, tropická příroda

Kód:AT 2192
Země: Argentina
CENA
Seznam termínů
Obecný popis

Buenos Aires • Delta Tigre • Colonia del Sacramento • vodopády Iguacu • Rio de Janeiro • Corcovado • Cukrová homole
zájezd může být směrován opačně
minimální počet 8 osob

Letecká doprava může vést přes USA.
K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA.


1. den
PRAHA – BUENOS AIRES
Odlet z Prahy do Buenos Aires /noční let/.
2. den
BUENOS AIRES
Po příletu a uvítání na letišti průvodcem America Tours Vás čeká prohlídka Buenos Aires. Uvidíte nejširší ulici na světě 9. de Julio Avenue, slavný Obelisk a Colon Theatre, čtvrti San Telmo a May Square – historické a politické centrum, budovu parlamentu,prezidentský palác Casa Rosada, italskou čtvrť La Boca i čtvrť aristokratů Recoleta, kde na místním hřbitově navštívíme i hrob slavné Evity Peronové.
3. den
TIGRE, TANGO SHOW
Dopoledne Vás pozveme na projížďku lodí v malebné spleti říčních ramen delty řeky Paraná v oblasti Tigre. Odpoledne budete mít dostatek času na samostatnou prohlídku centra Buenos Aires a večer Vás pozveme k návštěvě Tango Show, ( s večeří) bez které by návštěva Buenos Aires nebyla kompletní.
4. den
ESTANCIA – VÝLET DO PAMPY
Celodenní výlet do argentinské pampy s návštěvou typické estancie – ranče na chov dobytka. Zde Vám místní gauchové předvedou svoje dovednosti v zacházení s lasem, jízdě na koni či krocení zdivočelého skotu, a během oběda ochutnáte typickou stravu a nápoje zdejších obyvatel. Návrat do hotelu večer.
5. den
BUENOS AIRES /COLONIA DEL SACRAMENTO/
Celodenní volno v Buenos Aires. Fakultativně Vám nabídneme výlet katamaranem mohutnou deltou řeky Paraná do uruguayského historického města Colonia del Sacramento, které je jako celek pod ochranou Unesco. Pěší prohlídka pitoreskního starobylého městečka, nákup suvenýrů.. Návrat lodí do Buenos Aires ve večerních hodinách.
6. den
VODOPÁDY IGUACU
Časně transfer na letiště a odlet do Iguacu. Po příletu Vás čeká prohlídka argentinské strany mohutných vodopádů situovaných v tropickém pralese – argentinské strany. Po prohlídce a návštěvě mnoha vyhlídek na úchvatné vodopády můžete fakultativně absolvovat plavbu pod vodopády na rychlém člunu – nezapomenutelný zážitek!! V podvečer následuje transfer do hotelu a ubytování. Zbytek dne využijte k relaxaci u hotelového bazénu či nákupu suvenýrů.
7. den
VODOPÁDY IGUACU
Prohlídka brazilské části vodopádů. Čeká Vás dlouhá vycházka podél toku řeky Iguacu s bezpočtem vyhlídek na desítky vodopádů tvořících impozantní panorama nejkrásnějších vodopádů světa. Po návratu do hotelu Vám doporučujeme samostatnou návštěvu Bird Parku, kde se seznámíte s ptáky, plazy a obojživelníky nejenom této části Jižní Ameriky.
8. den
VODOPÁDY IGUACU, RIO DE JANEIRO
Volno v Iguacu!! Můžete jej využít k poklidné relaxaci u hotelového bazénu v tropické zahradě nebo k návštěvě argentinského městečka Foz do Iguacu. Odpoledne odlet do Rio de Janeira. Transfer do hotelu ve slavné čtvrti Copacabana, ubytování.
9. den
RIO DE JANEIRO
Ráno Vám delegát America Tours poskytne škálu základních informací nutných pro zajímavý, ale bezpečný pobyt v Riu. Čeká Vás celodenní prohlídka Rio de Janeira - nejprve Vás náš program zavede na Sugar Loaf – známou „homoli cukru“ tyčící se nad zátokou Botafogo, odkud je jedinečný pohled na panoráma hor a pláží obklopujících město, seznámí Vás s městskými plážemi v čele se slavnou Copacabanou, s příměstským pralesem Tijucca, a závěrem Vás ozubnicový vláček vyveze na vrchol slavné hory Corcovado se sochou Krista na vrcholu /v závislosti na počasí se pořadí navštívených atrakcí může změnit/.
10. den
RIO DE JANEIRO /TROPICKÝ OSTROV/
Celodenní volno k samostatnému poznávání Ria nebo relaxaci na zdejších pláží!! Doporučujeme Vám celodenní fakultativní výlet na tropický ostrov /busem a lodí, oběd v ceně/ a večer samba show v podniku Ginga Tropical.
11.den
RIO DE JANEIRO – PRAHA
Dopolední volno k relaxaci na pláži nebo u bazénu, poslední nákupy suvenýrů… Dle Vašeho cestovního plánu transfer na letiště a odlet do Prahy. Fakultativně odjezd na ostrov Ilha Bela /tropický ostrov, 4 noci/.
12.den
Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí.
Cena zahrnuje
 
 • leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě
 •  letištní taxy a poplatky k zaoceánským letům
 • 9 x ubytování dle itineráře v hotelech kat.3-4*
 • 9x snídani , 1x večeři
 • dopravu klimatizovaným minibusem
 • program dle itineráře včetně uvedených vstupů
 • služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců
 • komplexní pojištění - speciál pro Ameriku
 • zákonné pojištění CK proti úpadku
 • Cena nezahrnuje
 • pojištění storna zájezdu
 • stravu nejmenovanou v itineráři
 • vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu zájezdu
 • letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě
 • spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací
 • event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace
 • letištní taxy u vnitřních přeletů (splatné na místě)
 • poplatky za odbavení zavazadel ( letecká přeprava)
 • Příplatky
  Příplatek za jednolůžkový pokoj   18.200 Kč
  pojištění storna zájezdu ( ERV pojišťovna ) 2.500 Kč
  Slevy
  Sleva pro třetí osobu na pokoji   2.200 Kč
  Výlety
  - polodenní prohlídka Buenos Aires v ceně zájezdu
  - výlet lodí do delty řeky Paraná v ceně zájezdu
  - večerní Tango Show (s večeří) v ceně zájezdu
  - celodenní výlet na estancii (argentinský ranč) v ceně
  - prohlídka brazilské strany vodopádů Iguacu v ceně
  - prohlídka argentinské strany vodopádů v ceně zájezdu
  - celodenní prohlídka Rio de Janeira v ceně zájezdu
  - celodenní výlet lodí do historické Colonie (Uruguay) fakultativně
  - celodenní výlet na ostrov tropický ostrov 3.800
  - Macuco Safari – na člunu pod vodopády Iguacu 3.400
  - večerní Samba Show (vč. večeře) 3.900
  -celodenní výlet na Tropical Island ( včetně večeře )
  Argentina

  Hlavní město: Buenos Aires
  Obyvatelstvo: 40 091 359
  Rozloha: 2 780 400 km2
  Jazyk: španělština
  Časové pásmo: GMT -3
  Měna: argentinské peso
  Vízum: není potřeba

  Argentina se nachází na jižní polokouli, v jižní části amerického kontinentu. Její rozsáhlé území je ohraničeno na východě vodami Atlantského oceánu. Základní charakteristikou je zde obrovský rozdíl mezi nepřehlednými pláněmi na východě a impozantními pohořími And na západě, které tvoří přirozenou hranici se sousední Chile.

  Argentina byla objevena Španělem Juanem Diazem de Solis v roce 1516 a za další tři století španělské vlády zde bylo téměř vyhubeno původní obyvatelstvo.
  Roku 1816 byla vyhlášena nezávislost. V poválečném období docházelo k častému střídání civilních i vojenských vlád, výjimkou bylo období vlády J. D. Perona 1946-1955.

  Stejně jako krajina je i počasí v Argentině velmi rozmanité – tropické a subtropické na severu až po subarktické na jihu.

  V Argentině si každý návštěvník přijde na své. Buenos Aires – v době své slávy nejkrásnější město Jižní Ameriky se slavným prezidentským palácem Casa Rosada, proslaveným muzikálem o manželce argentinského prezidenta Peróna Evitě, ale i světově známým tangem, které se zde tančí téměř všude.
  Argentina si získá návštěvníky i svou úchvatnou přírodou. Sedmitisícové vrcholky And se pyšně tyčí nad proslavenou suchou pampou. Mohutné ledovce poblíž El Calafate zaujmou jistě každého svou majestátností stejně jako nádherné vodopády Iguacu u hranic s Brazílií.

  Termín Počet dní Odlet z Strava Cena
  20.03. - 31.03. 12 Praha, Václav Havel Snídaně    79 990,- Kč
  22.05. - 02.06. 12 Praha, Václav Havel Snídaně    78 990,- Kč
  26.06. - 07.07. 12 Praha, Václav Havel Snídaně    82 990,- Kč
  04.09. - 15.09. 12 Praha, Václav Havel Snídaně    79 990,- Kč
  23.10. - 03.11. 12 Praha, Václav Havel Snídaně    79 990,- Kč
  Termín Nocí Odlet z Strava Cena dospělý Cena dítě
  20.03. - 31.03. 12 Praha, Václav Havel Snídaně    79 990,- Kč
  22.05. - 02.06. 12 Praha, Václav Havel Snídaně    78 990,- Kč
  26.06. - 07.07. 12 Praha, Václav Havel Snídaně    82 990,- Kč
  04.09. - 15.09. 12 Praha, Václav Havel Snídaně    79 990,- Kč
  23.10. - 03.11. 12 Praha, Václav Havel Snídaně    79 990,- Kč

  Rezervujte si pobyt

  Základní ceny - platí na osobu (není-li uvedeno jinak)

  Příplatky - platí na osobu a noc (není-li uvedeno jinak)