Velký okruh Latinskou Amerikou

Kód:AT 2144
Země: Argentina
Termín od 20.03.2021
Strava Snídaně Snídaně
Doprava Letecky
CENA OD
109 990 Kč
Seznam termínů
Obecný popis

17 dnů Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, Peru, Uruguay

Rio de Janeiro - Iguacu - Colonia - Buenos Aires - Santiago de Chile - Lima - Cuzco - Machu Picchu - Puno - Titikaka - Sun Island - Tiwanaco - La Paz

Minimální počet 8 osob

Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas a vízum USA.

Zájezd může být směřován opačně a pořadí navštívených zemí a destinací může být různé, samozřejmě při zachování programu zájezdu.

1. den
PRAHA - RIO DE JANEIRO
Odlet z Prahy do Rio de Janeira ( noční let )
2. den
RIO DE JANEIRO
Po příletu a uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování. Po krátkém odpočinku následuje polodenní okruh městem zakončený návštěvou slavné sochy Krista na vrcholku hory Corcovado, odkud je za jasného počasí fantastický výhled na celou oblast Ria a okolí.Odpoledne volno k samostatné návštěvě pláže Copacabana či prohlídce ulic stejnojmenné čtvrti.
3. den
RIO DE JANEIRO
Pokračování prohlídky města návštěvou druhé hlavní atrakce - Cukrové homole. Výjezd lanovkou nejprve na "homoli" Urca, a pokračování další lanovkou na vrchol Cukrové homole. Odměnou je skvělý výhled na město, pláže a celkové panoráma. Po krátké prohlídce centra následuje transfer do hotelu, odpoledne volno .
4. den
VODOPÁDY IGUACU
Časně odjezd na letiště a odlet do Iguacu( v některých termínech není k dispozici ranní let do Iguacu, program předchozího dne je tedy zakončen odletem do Iguacu v odpoledních hodinách). Zdejší atrakcí jsou světoznámé vodopády ležící na hranici mezi Brazílií a Argentinou. Dnes si prohlédneme jejich brazilskou část, která Vám dá pojem o mohutnosti a rozlehlosti vodopádů, které před Vámi budou definovat v délce několika kilometrů. Závěrem navštívíte Bird Park - expozici ptactva situovanou přímo v prostředí tropického pralesa, která Vás seznámí s ptačími druhy a jejich výskytem nejenom v Brazílii. V některých voliérách žijí ptáci jako ve volné přírodě a Vy s nimi budete v přímém kontaktu. Ubytování ve večerních hodinách.
5. den
VODOPÁDY IGUACU
Dnes Vás čeká prohlídka vodopádů z argentinské strany. Absolvujete nejprve cestu elektrickým vláčkem a poté po můstcích nad řekou k "Ďáblovu chřtánu" - nejužšímu místu vodopádů. Hřmot padající vody je ohlušující !! Následuje trail podél stěn padající vody, který prochází svěžím tropickým pralesem. Nabídneme Vám i možnost plavby na člunu Zodiac po řece přímo pod vodní stěnu ( není v ceně). Po návratu do hotelu Vás čeká volné odpoledne k relaxaci u bazénu.
6. den
PUERTO IGUAZU - BUENOS AIRES
Transfer na letiště a odlet z Puerto Iguazu do argentinského Buenos Aires. Po příletu Vás čeká okružní prohlídka centra Buenos Aires, během které zhlédnete největší atrakce a pamětihodnosti města.Po ubytování Vás večer pozveme k návštěvě Tango Show, bez které by návštěva Buenos Aires nebyla kompletní.( v některých termínech není k dispozici ranní let do Buenos Aires, program předchozího dne je tedy zakončen odletem do Buenos Aires ve večerních hodinách)
7. den
COLONIA DEL SACRAMENTO
Dnes Vás čeká celodenní výlet katamaránem mohutnou deltou řeky Paraná do uruguayského historického města Colonia del Sacramento, které je jako celek pod ochranou Unesco. Pěší prohlídka pitoreskního starobylého městečka, nákup suvenýrů. Návrat lodí do Buenos Aires ve večerních hodinách.
8. den
BUENOS AIRES, TIGRE,
Dopoledne Vás pozveme na projížďku lodí v malebné spleti říčních ramen delty řeky Paraná v oblasti Tigre. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Santiaga de Chile. Transfer,ubytování v pozdních hodinách ( z provozních důvodů je možný i odlet do Santiaga v časných ranních hodinách následujícího dne).
9. den
SANTIAGO DE CHILE
Celodenní prohlídka tohoto krásného města pod Andami, včetně návštěvy některé ze slavných vinic v okolí a ochutnávky zdejšího skvělého vína ( v některých termínech noční odlet do Limy).
10. den
LIMA
Ráno transfer na letiště a odlet do peruánské Limy. Zde Vás čeká polodenní prohlídka města zahrnující náměstí Plaza Mayor, založené Franciscem Pizzarem, vládní palác, radnici a katedrálu. Do večera ještě uvidíte mnoho architektonických skvostů jako například Torre Tagle Palace a Osambela House. Ubytování po prohlídce města.
11.den
CUZCO
Po snídani transfer na letiště a odlet do Cuzca. Prohlídka tohoto skvostného města, které je směsicí kultury Inca a španělské architektury. Mimo jiné uvidíte chrám Slunce s katedrálou, ruiny Tambomachay ( incké fontány), "rudou pevnost" Puca- Pucara a pevnost Sacsahuaman.
12.den
MACHU PICCHU
Celodenní výlet vlakem údolím Urubamba do "Ztraceného města Inků" - Machu Picchu. Návrat do hotelu v pozdních hodinách.
13.den
CUZCO - PUNO
Odjezd do města Puno na březích jezera Titikaka. Cestou budete okouzleni panoramatem andských hřbetů lemujících Vaši cestu a navštívíte několik pitoreskních indiánských vesnic. Ubytování ve večerních hodinách.
14.den
TIWANACO, LA PAZ
Časně odjezd k hranicím Bolívie. Prvním navštíveným místem na území Bolívie bude Tiwanaco, podle mnohých vědců kolébka civilizace Inků. Prohlídka vykopávek kdysi velkolepého města. Pokračování cesty do La Pazu, jednoho z nejvýše položených velkoměst světa. Po příjezdu do La Pazu absolvujete prohlídku města, během které uvidíte mimo jiné Indian Witch Market, koloniální kostel San Francisco, náměstí Murillo, katedrálu, vládní palác, Národní kongres. Vaší prohlídku zakončíte návštěvou posvátného údolí Měsíce se skalními věžemi připomínající Bryce Canyon v Utahu. Ubytování ve večerních hodinách.
15.den
JEZERO TITICACA, OSTROV SLUNCE
Dopoledne opustíme La Paz a vydáme se k světoznámému jezeru Titikaka. Následuje nalodění na katamarán k cestě napříč jezerem. Cestou navštívíte ostrov Slunce, kde je umístěna jedinečná expozice historie říše Inků. Kromě seznámení s inckou historií se stanete svědky šamanského obřadu a absolvujete krátkou plavbu na rákosovém katamaránu k jednomu ze starých obětních míst na ostrově. Odpoledne po vylodění ve starobylé Copacabaně následuje prohlídka zdejšího chrámu černé Madony. Překročení hranice zpět do Peru a ubytování v Punu dnešní den nabitý zážitky ukončí.
16.den
PUNO - PRAHA
Dle Vašeho cestovního plánu Vás dnes čeká transfer na letiště a odlet do Prahy
17.den
Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí
Cena zahrnuje
 • leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě
 •  letištní taxy a poplatky k zaoceánským letům
 • 14 x ubytování dle itineráře v hotelech kat.3-4*
 • dopravu klimatizovaným busem
 • program dle itineráře včetně uvedených vstupů
 • služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců
 • 14x snídaně,3x oběd, 1x večeře
 • stravu uvedenou v itineráři
 • komplexní pojištění speciál pro Ameriku
 • zákonné pojištění CK proti úpadku
 • Cena nezahrnuje
  • stravu nejmenovanou v itineráři
  • pojištění storna zájezdu
  • vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu zájezdu
  • letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě
  • poplatky za odbavení zavazadel u místních přeletů cca 25 USD/ kus/ let
  • poplatky za odbavení zavazadel ( letecká přeprava)
  • spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací
  • event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace
  Příplatky
  Příplatek za jednolůžkový pokoj 29.900 Kč
  pojištění storna zájezdu ( ERV pojišťovna) 2500 Kč
  Slevy
  Sleva pro třetí osobu na pokoji   3.700 Kč
  Výlety
  - Macuco Safari – na člunu pod vodopády Iguacu 3.400
  - večerní Samba Show (vč. večeře) 3.900
  - Tango show (s večeří) v ceně zájezdu
  - celodenní výlet lodí do historické Colonie (Uruguay) v ceně zájezdu
  Argentina

  Hlavní město: Buenos Aires
  Obyvatelstvo: 40 091 359
  Rozloha: 2 780 400 km2
  Jazyk: španělština
  Časové pásmo: GMT -3
  Měna: argentinské peso
  Vízum: není potřeba

  Argentina se nachází na jižní polokouli, v jižní části amerického kontinentu. Její rozsáhlé území je ohraničeno na východě vodami Atlantského oceánu. Základní charakteristikou je zde obrovský rozdíl mezi nepřehlednými pláněmi na východě a impozantními pohořími And na západě, které tvoří přirozenou hranici se sousední Chile.

  Argentina byla objevena Španělem Juanem Diazem de Solis v roce 1516 a za další tři století španělské vlády zde bylo téměř vyhubeno původní obyvatelstvo.
  Roku 1816 byla vyhlášena nezávislost. V poválečném období docházelo k častému střídání civilních i vojenských vlád, výjimkou bylo období vlády J. D. Perona 1946-1955.

  Stejně jako krajina je i počasí v Argentině velmi rozmanité – tropické a subtropické na severu až po subarktické na jihu.

  V Argentině si každý návštěvník přijde na své. Buenos Aires – v době své slávy nejkrásnější město Jižní Ameriky se slavným prezidentským palácem Casa Rosada, proslaveným muzikálem o manželce argentinského prezidenta Peróna Evitě, ale i světově známým tangem, které se zde tančí téměř všude.
  Argentina si získá návštěvníky i svou úchvatnou přírodou. Sedmitisícové vrcholky And se pyšně tyčí nad proslavenou suchou pampou. Mohutné ledovce poblíž El Calafate zaujmou jistě každého svou majestátností stejně jako nádherné vodopády Iguacu u hranic s Brazílií.

  Termín Počet dní Odlet z Strava Cena
  20.03. - 05.04. 17 Praha, Václav Havel Snídaně    113 990,- Kč
  09.04. - 25.04. 17 Praha, Václav Havel Snídaně    119 990,- Kč
  01.05. - 17.05. 17 Praha, Václav Havel Snídaně    109 990,- Kč
  19.06. - 05.07. 17 Praha, Václav Havel Snídaně    114 990,- Kč
  28.08. - 13.09. 17 Praha, Václav Havel Snídaně    116 990,- Kč
  16.10. - 01.11. 17 Praha, Václav Havel Snídaně    113 990,- Kč
  27.11. - 13.12. 17 Praha, Václav Havel Snídaně    119 990,- Kč
  Termín Nocí Odlet z Strava Cena dospělý Cena dítě
  20.03. - 05.04. 17 Praha, Václav Havel Snídaně    113 990,- Kč
  09.04. - 25.04. 17 Praha, Václav Havel Snídaně    119 990,- Kč
  01.05. - 17.05. 17 Praha, Václav Havel Snídaně    109 990,- Kč
  19.06. - 05.07. 17 Praha, Václav Havel Snídaně    114 990,- Kč
  28.08. - 13.09. 17 Praha, Václav Havel Snídaně    116 990,- Kč
  16.10. - 01.11. 17 Praha, Václav Havel Snídaně    113 990,- Kč
  27.11. - 13.12. 17 Praha, Václav Havel Snídaně    119 990,- Kč

  Rezervujte si pobyt

  Základní ceny - platí na osobu (není-li uvedeno jinak)

  Příplatky - platí na osobu a noc (není-li uvedeno jinak)