Krásy Bolívie

Kód:AT 2194
Země: Bolívie
Termín od 09.05.2021
Strava Snídaně Snídaně
Doprava Letecky
CENA OD
89 990 Kč
Seznam termínů
Obecný popis

La Paz - Moon Valley - jezero Titikaka - Sun Island - Copacabana - Sucre - Potosi - Uyuni - Santa Cruz

Minimální počet 8 osob

Letecká doprava může vést přes USA.
K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA.
Zájezd může být směřován opačně.

1. den
PRAHA – LA PAZ
Odlet z Prahy do La Pazu. Po příletu a uvítání průvodcem America Tours Vás čeká transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting s průvodcem.
2. den
LA PAZ
Celodenní prohlídka La Paz: Návštěva typického indiánského tržiště, Witch Doctor Market a San Francisco Colonial Church. Na Plaza Murillo zhlédnete vládní palác, budovu kongresu a katedrálu, projdete se koloniální třídou Calle Jaen a uvidíte i obytné čtvrti Obrajes, Calacoto a La Florida. Závěrem navštívíte unikátní Moon Valley.
3. den
JEZERO TITIKAKA
Časně odjezd k jezeru Titikaka, nástup na loď a odjezd na Sun Island – místo vzniku legendární říše Inků. Navštívíte Inca Garden, Inti Wata Cultural Complex včetně Ekako Underground Museum, loďařské centrum Titikaka Reed a Manco Kapac a také Pilkakaina Inca Palace.
4. den
JEZERO TITIKAKA, OSTROV SLUNCE
Plavba lodí napříč jezerem, pozorování jedinečných scenérií zdejší přírody. Po prohlídce Sanctuary of Copacabana se vydáte zpět do La Paz.
5. den
SUCRE
Transfer na letiště a odlet do Sucre. Odpoledne prohlídka tohoto hlavního města Bolívie, které je považováno za jedno z prvních kulturních center Ameriky. Jeho koloniální architektura Vás jistě uchvátí.
6. den
TARABUCO
výlet do Turabuco Market. Turabuco je asi 60 kilometrů vzdálené město, jehož kultura patří k nejstarším na kontinentu. Místní trh přivádí denně venkovany z širokého okolí k prodeji řemeslných výrobků, zejména různobarevných ponč a kožených přilbic.
7. den
POTOSÍ
Ráno odjezd do Potosí. Po příjezdu prohlídka tohoto koloniálního města a návštěva San Lorenzo Church a Casa de la Moneda.
8. den
CERRO RICO, UYUNI
Dopoledne prohlídka soukromého dolu Cerro Rico Mountain a seznámení se způsoby středověkého způsobu těžby. Odpoledne odjezd do Uyuni, prohlídka města a ubytování.
9. den
SOLAR DE UYUNI
Dopoledne návštěva a prohlídka proslulých solných polí v Uyuni a Isla Pescado. Odpoledne návrat do Potosí, ubytování.
10. den
SANTA CRUZ
přejezd do Santa Cruz.
11.den
SAN XAVIER MISSION
Ráno odjezd k návštěvě nejstarší jezuitské misie San Javier, cestou návštěva měst Cotoca, Pailon, Los Troncos a Concepcion. Odpoledne možnost koupání v přehradě Sapoco.
12.den
SANTA CRUZ
Prohlídka známé katedrály z roku 1709 a staré misie. Uvidíte také domorodou řemeslnou dílnu, kde se restaurují náboženské obrazy. V San Javier Vás čeká procházka krásným palmovým hájem, návštěva laguny a komplexu Soroboqut. Odpoledne odjezd do Santa Cruz.
13.den
SANTA CRUZ – PRAHA
Transfer na letiště a odlet do Prahy.
14.den
Přílet do Prahy v odpoledních hodinách.
Cena zahrnuje
 • leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě
 • letištní taxy a poplatky k zaoceánským letům
 • 12 x ubytování dle itineráře v hotelech kat.3-4* se snídaní
 • dopravu klimatizovaným minibusem
 • program dle itineráře včetně uvedených vstupů
 • služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců
 • stravu uvedenou v itineráři
 • komplexní pojištění- speciál pro Ameriku
 • zákonné pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
 • pojištění storna zájezdu
 • stravu neuvedenou v itineráři
 • vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu
 • povinnou odletovou taxu při cestě zpět ( v některých destinacích)
 • spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací
 • event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace
 • poplatek za odbavení zavazadel /letecká doprava/

 
Příplatky
 • příplatek za jednolůžkový pokoj  26.200 Kč
 • pojištění storna zájezdu /ERV pojišťovna/   2.500 Kč
Slevy
 •  sleva pro třetí osobu na pokoji  4.200 Kč
Bolívie

Hlavní město: Sucre
Obyvatelstvo: 8 858 000
Rozloha: 1 098 581 km2
Jazyk: španělština, angličtina
Časové pásmo: GMT -4
Měna: boliviano
Vízum: není potřeba

Bolívie je jednou ze dvou jihoamerických vnitrozemských států ve střední části And. Přes 600 km široké Andy se skládají ze Západních a Východních Kordiller, které jsou odděleny náhorní plošinou Altiplano, ležící v průměrné výšce 4000 metrů nad mořem. Na západě při hranicích
s Peru najdeme nejvýše položené jezero světa Titikaka.
Nížina na východě má vlhké tropické podnebí, které se dost liší od mírného, suššího a chladnějšího podnebí náhorní plošiny Altiplana.

Území dnešní Bolívie bylo ve 30. letech 16. století dobyto Španěly. V srpnu 1825 dosáhl bolívijský lid politické samostatnosti a vyhlásil republiku. Oficiálním hlavním městem je Sucre, ale obchodním a politickým centrem je La Paz, protože je na přístupnějším místě. La Paz je v údolí řeky náhorní plošiny Altiplano ve výšce 3.658 m nejvýše položeným hlavním městem na světě. Druhým největším bolívijským městem
je Santa Cruz, které je zároveň oblastním zemědělským centrem.

Vysokohorská republika láká své návštěvníky především svou přírodou – Andami, jejichž vrcholky dosahují výšky až 6.000 metrů, jezero Titikaka, Amazonský prales a neobvyklou faunou – nalezneme zde velmi rozšířené medvědy, jaguáry, lamy, alpaky, tapíry, želvy, krokodýly
a vládce nad Andami – kondory. Za návštěvu jistě stojí La Paz s typickou koloniální třídou, Sun Island – místo vzniku legendární říše Inků, Sucre s pozůstatky úchvatné koloniální architektury či Santa Cruz s nejstarší jezuitskou misií San Javier.

Termín Počet dní Odlet z Strava Cena
09.05. - 22.05. 14 Praha, Václav Havel Snídaně    89 990,- Kč
10.10. - 23.10. 14 Praha, Václav Havel Snídaně    89 990,- Kč
Termín Nocí Odlet z Strava Cena dospělý Cena dítě
09.05. - 22.05. 14 Praha, Václav Havel Snídaně    89 990,- Kč
10.10. - 23.10. 14 Praha, Václav Havel Snídaně    89 990,- Kč

Rezervujte si pobyt

Základní ceny - platí na osobu (není-li uvedeno jinak)

Příplatky - platí na osobu a noc (není-li uvedeno jinak)