Niagara a Metropole Východní Kanady

Kód:AT 2104
Země: Kanada
CENA
Seznam termínů
Obecný popis
Zájezd nabízející poznání metropolí východu Kanady od Quebec City po Toronto, okořeněný návštěvou Niagarských vodopádů. Kromě měst pod vedením zkušeného průvodce America Tours navštívíte také mnoho přírodních krás a zajímavostí.
Montreal – Québec City – vodopád Montmorency – bazilika St. Anne de Beaupré – Ottawa – oblast Thousand Islands – Kingston - jezero Ontario – Toronto – Niagarské vodopády
Minimální počet 6 osob.
Během zájezdu urazíte cca 1.145 mil ( 1.830 km)
Zájezd může být směřován i opačně.
K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem.
1. den
QUEBEC CITY     155 mil / 250 km
Odlet z Prahy do Montrealu. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do Quebec City, ubytování a informativní meeting s průvodcem /v případě pozdního příletu odjezd do Quebecu druhý den časně ráno/.
2. den
QUEBEC CITY, BEAUPRE     80 mil / 130 km
Celodenní prohlídka Quebec City a okolí. Návštěva jedinečných vodopádů Montmorency a slavné katedrály sv. Anny v Beaupré, vyjímečné dvoupodlažní chrámovou lodí. Dle časových možností prohlídka soutěsky řeky St. Anne s divokými peřejemi a visutými mosty /vstup v ceně/. Prohlídka historického centra Quebecu s dominantou Chateau Frontenac.
3. den
MONTREAL     290 mil / 470 km
Ráno odjezd do Montrealu, prohlídka města. Společná návštěva slavné katedrály Notre-Dame a dostatek času k indiv. prohlídce centra města, návštěva Mt. Royal. V podvečer přejezd do hlavního města Kanady Ottawy, ubytování.
4. den
OTTAWA     30 mil / 50 km
Prohlídka Ottawy na palubě obojživelného autobusu!! Následuje pěší prohlídka historického centra města, kanadské státní mincovny a budovy parlamentu. Po ubytování volný večer v centru města.
5. den
THOUSAND ISLANDS REGION, KINGSTON     290 mil / 460 km
Časně odjezd do oblasti Tisíců ostrovů na řece sv. Vavřince. Zde je pro Vás připravena plavba lodí malebnými kanály mezi ostrovy. Přes městečko Kingston se rozjedeme do Toronta. Ubytování ve večerních hodinách.
6. den
TORONTO     40 mil / 60 km
Dopoledne Vás čeká orientační prohlídka centra města. Následovat bude společná návštěva donedávna nejvyšší stavby světa – věže CN Tower /vstup v ceně/. Fakultativně Vám nabízíme jedinečný let helikoptérou nad městem a poté volno v centru města do večerních hodin.Ubytování ve večerních hodinách
7. den
NIAGARA FALLS     110 mil / 180 km
Ráno návštěva pitoreskního městečka Niagara on the Lake, a pak už se rozjedeme k Niagarským vodopádům!! Prohlídka vodopádů do večerních hodin, včetně plavby lodí pod vodopády /v ceně zájezdu červen – září/. Fakultativně Vám také nabídneme let helikoptérou nad vodopády.
8. den
Odlet domů      80 mil/ 130 km
Dovolene individuální volno k návštěvě a rozloučení a Niagárou, poté odjezd na letiště a odlet do Prahy.
9. den
Příletem do Prahy Váš nezapomenutelný výlet skončí.
Cena zahrnuje
 • leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět
 • letištní poplatky
 • 7x ubytování v 3* hotelech a motelech
 • 7x snídani
 • dopravu klimatizovaným minibusem
 • program dle itineráře
 • služby průvodce America Tours
 • komplexní pojištění- speciál pro Ameriku
 • zákonné pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
 • pojištění storna zájezdu
 • vstupní formality cílové země a tranzitních zemí
 • stravu mimo snídaní
 • vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu
 • spropitné místním řidičům a průvodcům
 • event.palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím
 • poplatek za odbavení zavazadel /letecká doprava/
Příplatky
 • příplatek za jednolůžkový pokoj == 12800 CZK
 • pojištění storna zájezdu /ERV pojišťovna/ == 1.800 CZK
 • pojištění storna zájezdu /ERV pojišťovna/ v termínu 5.5.-13.5.== 1.000 CZK
Slevy
 • sleva pro třetí osobu na pokoji ( dvě dvoulůžka) == 3700 CZK
 • sleva pro čtvrtou osobu na pokoji ( dvě dvoulůžka) == 2500 CZK
 • Výlety
  - vstup do soutěsky St.Anne v ceně zájezdu
  - prohlídka Ottawy obojživelným busem v ceně zájezdu
  - vstup do Kanadské státní mincovny v ceně zájezdu
  - plavba lodí oblastí Tisíců ostrovů v ceně zájezdu
  - vstupné na věž CN Tower v Torontu v ceně zájezdu
  -vstup do katedrály Notre Dame v Montrealu v ceně zájezdu
  - plavba pod Niagarské vodopády v ceně zájezdu od 1.6. do 30.9.
  - let helikoptérou nad Niagarskými vodopády 2.990 Kč
  - let helikoptérou nad Torontem 2.990 Kč
  Kanada

  Hlavní město: Ottawa
  Obyvatelstvo: 35 540 419
  Rozloha: 9,8 mil km2
  Jazyk: angličtina, francouzština
  Časové pásmo: GMT -3 – GMT -8
  Měna: kanadský dolar

  Kanada leží v severní části Severní Ameriky. Atlantské pobřeží je velmi členité s fjordy a řadou ostrovů, podobně i tichomořské. Na západě území sahají do výšek Kordillery, ve středu planiny, na východě převažují nížiny. Je tu hustá říční síť s řadou jezer.

  Podnebí severu je chladné arktické, ve středu kontinentální, u pobřeží přímořské vlhké. Změna nadmořských výšek a podnebí odpovídá i vegetace, která je rovněž různorodá – od tundry a lesotundry na severu až k lesům a prériím. V zemi se nachází řada národních parků nabízejících jinde neviděné překrásné přírodní scenérie.

  Generace Inuitů a dalších původních obyvatel Kanady nezanechaly před příchodem Evropanů žádnou písemnou kulturu a zbývá po nich jen archeologická směsice kostí, kamenů a nejrůznějších artefaktů. Až příchod francouzských a později britských kolonizátorů jim přinesl – výměnou za bobří kožešiny – měděné konvice a pušky, deky a brandy, křesťanství, spalničky a neštovice. Poté co Amerika vyhlásila nezávislost, odešlo na sever do Kanady asi 40 000 loajálních občanů Nové Anglie, Němců z Pennsylvanie a také řada indiánů a černých afrických otroků. Ve válce roku 1812 musela Kanada čelit náporu nepřátelství Spojených států. Američané byli přesvědčeni, že Britové podporují indiánské nájezdy na americké osady podél kanadské hranice. Britský Severoamerický zákon z roku 1867 vytvořil Kanadské dominium a Kanada tak měla svého prvního ministerského předsedu.

  Napětí elektrického proudu je 110 až 120 V, 60 cyklů, střídavý. Zástrčky jsou standardního amerického typu, takže evropští turisté, kteří s sebou mají elektrické spotřebiče, by si měli před odjezdem do Kanady zakoupit adaptér.

  Oficiální jazyky jsou francouzština a angličtina. Kanadská angličtina se velice podobá americké. V Quebecku, kanadské frankofonní provincii, se místním lidem zavděčíte, když se pokoušíte mluvit francouzsky, i když umíte pouze „Bonjour“ nebo „Merci“. Kanadská francouzština se liší od francouzské podobně jako americká angličtina od britské.

  Spropitné se na účtech v restauracích neuvádí, přesto se jako projev spokojenosti očekává. Číšník v restauraci předpokládá, že obdrží cca 10 až 15 % z ceny konzumace. Nosič na letišti a v hotelu požaduje 1 dolar za zavazadlo. Průvodce očekává cca 10 %.

  V Kanadě se většinou užívá metrický systém. Vzdálenosti a rychlost se počítají v kilometrech. Teplota se uvádí ve stupních Celsia. Při udávání  váhy potravin a velikost oblečení se používá buď metrický nebo americko-britský systém. Hmotnost na obalech potravin je uváděna většinou v uncích – ounces nebo librách – pounds, ale také v gramech.

  Ottawa – hlavní město Kanady má výhodnou polohu na hranicích mezi Ontariem
  a Quebecem. Je to příjemné město, nabízející pěkné prostředí s parky a vodními cestami, prvotřídní muzea a osobité památky.

  Quebec – historický střed města má něco z atmosféry francouzských přístavních měst u Atlantiku. Hlavní dominanta města Chateau Frontenac leží na vrcholu skály.

  Vancouver – přístavní město v jihozápadní části kanadské provincie Britská Kolumbie. Mírné klima a blízkost hor, řek, jezer a oceánu dělá z města populární cíl turistů a sportovců. Ve městě se nachází velký počet muzeíí a galerií. Mezi významné stavby města patří katedrála Christ Church Cathedral.

  Termín Počet dní Odlet z Strava Cena
  04.05. - 12.05. 9 Praha, Václav Havel Snídaně    49 990,- Kč
  01.06. - 09.06. 9 Praha, Václav Havel Snídaně    51 990,- Kč
  29.06. - 07.07. 9 Praha, Václav Havel Snídaně    56 990,- Kč
  27.07. - 04.08. 9 Praha, Václav Havel Snídaně    61 990,- Kč
  24.08. - 01.09. 9 Praha, Václav Havel Snídaně    58 990,- Kč
  21.09. - 29.09. 9 Praha, Václav Havel Snídaně    55 990,- Kč
  12.10. - 20.10. 9 Praha, Václav Havel Snídaně    52 990,- Kč
  Termín Nocí Odlet z Strava Cena dospělý Cena dítě
  04.05. - 12.05. 9 Praha, Václav Havel Snídaně    49 990,- Kč
  01.06. - 09.06. 9 Praha, Václav Havel Snídaně    51 990,- Kč
  29.06. - 07.07. 9 Praha, Václav Havel Snídaně    56 990,- Kč
  27.07. - 04.08. 9 Praha, Václav Havel Snídaně    61 990,- Kč
  24.08. - 01.09. 9 Praha, Václav Havel Snídaně    58 990,- Kč
  21.09. - 29.09. 9 Praha, Václav Havel Snídaně    55 990,- Kč
  12.10. - 20.10. 9 Praha, Václav Havel Snídaně    52 990,- Kč

  Rezervujte si pobyt

  Základní ceny - platí na osobu (není-li uvedeno jinak)

  Příplatky - platí na osobu a noc (není-li uvedeno jinak)