Perly západní Kanady

Kód:AT 21195
Země: Kanada
CENA
Seznam termínů
Obecný popis
Zájezd může být z provozních důvodů směrován opačně, výchozím a konečným bodem může být Vancouver,
Calgary, ve výjimečných případech i Edmonton nebo Seattle /USA/.
minimální počet 6 osob
K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem.
1. den
VANCOUVER     40 mil / 65 km
Odlet z Prahy do Vancouveru /v některých termínech může být přílet do města Seattle v USA/. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting.
2. den
VANCOUVER     25 mil / 40 km
Celodenní prohlídka Vancouveru zahrnující největší atrakce tohoto velkoměsta, včetně návštěvy Stanley Parku a Lynn Valley s jedinečným visutým mostem, a Vancouver Lookout – věže v centru města s 360° výhledem. Fakultativně Vám nabízíme nezapomenutelný let hydroplánem nad městem a mořskou zátokou, a návštěvu kina IMAX nové generace s filmem „Fly Over Canada“ /obojí bezvýhradně doporučujeme !!/
3. den
KELOWNA     290 mil / 460 km
Časně odjezd přes North Cascades Range, polopouštní krajinou přes městečka Princeton a Penticton k Okanagan Lake,dle počasí koupání v jezeře. Odpoledne příjezd do města Kelowna, prohlídka centra a ubytování.
4. den
NP MT. REVELSTOKE, RADIUM HOT SPRINGS     290 mil / 460 km
Odjezd do města Revelstoke. Návštěva horského národního parku Mt. Revelstoke, trail kvetoucí horskou přírodou. Pokračování přes národní park Glacier do městečka Golden ztraceného mezi horami, odkud budete pokračovat údolím řeky Columbia do městečka Radium Hot Springs. Večer Vám doporučujeme návštěvu zdejších horkých minerálních pramenů !!
5. den
NP KOOTENAY, NP BANFF, CALGARY     180 mil / 290 km
Dopoledne bude naplněno jedinečnými výhledy na horské štíty, ledovce, a zastávkami při průjezdu národním parkem Kootenay. Při pokračování parkem Banff absolvujeme krásný trail Johnston Canyonem podél horského potoka s několika vodopády, a odpoledne dorazíme do Calgary. Orientační prohlídka, ubytování a indiv. volno v centru.
6. den
NP BANFF      150 mil / 240 km
Odjezd přes Canmore /zde Vám nabídneme fakultativní let helikoptérou nad ledovci a horským masívem Three Sisters/ do slavného letoviska Banff. Cestou navštívíte Kananaskis Valley, které je známé výskytem losů a velkého množství medvědů baribalů. Po ubytování v Banffu následuje prohlídka městečka a jeho okolí. Všem doporučujeme podvečerní návštěvu termálních lázní s výhledem na majestátní vrcholy hor !!
7. den
NP BANFF, NP JASPER      130 mil / 200 km
Dopoledne návštěva ikonických jezer Lake Louise a Moraine Lake v národním parku Banff. V pokračování dne si „odskočíme“ do sousedního národního parku Yoho, kde navštívíme peřeje Kicking Horse, jedinečné jezero Emerald Lake, a impozantní vodopády Takakkaw. Cestou také uvidíte zdejší proslulé železniční spirálové tunely. Dnešní dávku navštívených přírodních krás završí vyhlídka na Peyto Lake známé nepřirozeně zelenou barvou vody. Ubytování ve večerních hodinách.
8. den
NP JASPER     180 mil / 290 km
Ráno Vám nabídneme fakultativní let helikoptérou nad pohořím Rocky Mountains, poté následuje odjezd po Icefields Hwy do Jasperu s několika zastávkami u peřejí a vodopádů. Po vyhlídce na ledovec Columbia /krátký trek k čelu ledovce/ Vás čeká prohlídka národního parku Jasper včetně stejnojmenného městečka. Nabídneme Vám plavbu na raftu po řece Athabasca jedinečným krajem neporušené horské přírody /fakultativně/. Vaše dnešní cesta pokračuje k úchvatnému jezeru Maligne, kde budete mít možnost absolvovat plavbu lodí /fakultativně/ po jezeře k ostrůvku Spirit Island, známému ze všech pohlednic z parku Jasper. Cestou zpět navštívíte hluboký kaňon řeky Maligne s krásným trailem a několika mosty přes divokou bystřinu… Ubytování v podvečer
9. den
PP MT. ROBSON,QUESNEL      310 mil / 490 km
Ráno v případě solidního počasí výjezd proslulou lanovkou na vrchol hory Whistlers nad městem Jasper a shlédnutí jedinečného panoráma hor /jízdné lanovkou není v ceně/. Pokračování cesty do provinčního parku Mt. Robson, trail a pozorování zvěře. Po průjezdu městem Prince George ubytování v Quesnelu.
10. den
WILLIAMS LAKE, WHISTLER     410 mil / 650 km
Dnes Vás čeká celodenní přejezd pozoruhodnou přírodou Britské Columbie do světoznámého lyžařského letoviska Whistler. Cestou přes od civilizace odtržená městečka Quesnel a Williams Lake dávejte dobrý pozor na četné medvědy, losy a jeleny!! Po příjezdu ve večerních hodinách ubytování.
11.den
SHANNON FALLS, NANAIMO     105 mil / 170 km
Dopoledne volno k samostatné prohlídce Whistleru, poté odjezd do Horseshoe Bay se zastávkou v městečku Squamish a u majestátního vodopádu Shannon. V Horseshoe Bay se nalodíte na trajekt, kterým doplujete do města Nanaimo na ostrově Vancouver. Ubytování ve večerních hodinách.
12.den
VANCOUVER ISLAND     140 mil / 230 km
Volné dopoledne v centru Nanaima k samostatné prohlídce místních zajímavostí, poté relaxační přejezd ostrovem Vancouver, kolem jezera Cowichan do hlavního města Britské Columbie Victoria. Ubytování v odpoledních hodinách. Pěší prohlídka centra města, kterou zakončíme ve středu Inner Harbor, přístavu v centru města.
13.den
VICTORIA     30 mil / 50 km
Volno k samostatné prohlídce centra Victorie. Fakultativně Vám doporučujeme jedinečný výlet na člunu Zodiac za kosatkami – typickými obyvateli zdejších vod, a let hydroplánem nad Victorií a pobřežím ostrova Vancouver. V podvečer přejezd trajektem na pevninu, shopping v outletovém mallu, ubytování.
14.den
Odlet domů      90 mil / 140 km
Dle Vašeho letového plánu indiv. volno, transfer na letiště do Vancouveru a odlet do Prahy.
15.den
Přílet do Prahy v odpoledních hodinách.
Cena zahrnuje
- dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět
- letištní poplatky
- 13× ubytování ve 3* hotelech a motelech
- dopravu klimatizovaným minibusem nebo SUV
- program dle itineráře
- služby průvodce America Tours
- komplexní pojištění - speciál pro Ameriku
- zákonné pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
- pojištění storna zájezdu
- vstupní formality cílové země a tranzitních zemí
- stravu
- vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu
- spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu
- event. palivové příplatky k fakult. akcím
- poplatky za odbavení zavazadel /letecká doprava/
Příplatky
- pojištění storna zájezdu /ERV pojišťovna/ 2.500
- příplatek za jednolůžkový pokoj 28.900
Slevy
- sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 4.900
- sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 3.400
Výlety
- plavba lodí po zálivu Vancouver 900
- výlet na rychlém člunu za kosatkami a velrybami 2.500
- plavba na raftu ro řece Athabasca 1.700
- plavba lodí po Maligne Lake /NP Jasper/ 1.800
- IMAX Fly Over Canada ve Vancouveru 700
- let helikoptérou v NP Banff /Three Sisters/ 3.200
- let helikoptérou nad pohořím Rocky Mountains /Jasper/ 4.950
- let hydroplánem nad Vancouverem 2.990
Kanada

Hlavní město: Ottawa
Obyvatelstvo: 35 540 419
Rozloha: 9,8 mil km2
Jazyk: angličtina, francouzština
Časové pásmo: GMT -3 – GMT -8
Měna: kanadský dolar

Kanada leží v severní části Severní Ameriky. Atlantské pobřeží je velmi členité s fjordy a řadou ostrovů, podobně i tichomořské. Na západě území sahají do výšek Kordillery, ve středu planiny, na východě převažují nížiny. Je tu hustá říční síť s řadou jezer.

Podnebí severu je chladné arktické, ve středu kontinentální, u pobřeží přímořské vlhké. Změna nadmořských výšek a podnebí odpovídá i vegetace, která je rovněž různorodá – od tundry a lesotundry na severu až k lesům a prériím. V zemi se nachází řada národních parků nabízejících jinde neviděné překrásné přírodní scenérie.

Generace Inuitů a dalších původních obyvatel Kanady nezanechaly před příchodem Evropanů žádnou písemnou kulturu a zbývá po nich jen archeologická směsice kostí, kamenů a nejrůznějších artefaktů. Až příchod francouzských a později britských kolonizátorů jim přinesl – výměnou za bobří kožešiny – měděné konvice a pušky, deky a brandy, křesťanství, spalničky a neštovice. Poté co Amerika vyhlásila nezávislost, odešlo na sever do Kanady asi 40 000 loajálních občanů Nové Anglie, Němců z Pennsylvanie a také řada indiánů a černých afrických otroků. Ve válce roku 1812 musela Kanada čelit náporu nepřátelství Spojených států. Američané byli přesvědčeni, že Britové podporují indiánské nájezdy na americké osady podél kanadské hranice. Britský Severoamerický zákon z roku 1867 vytvořil Kanadské dominium a Kanada tak měla svého prvního ministerského předsedu.

Napětí elektrického proudu je 110 až 120 V, 60 cyklů, střídavý. Zástrčky jsou standardního amerického typu, takže evropští turisté, kteří s sebou mají elektrické spotřebiče, by si měli před odjezdem do Kanady zakoupit adaptér.

Oficiální jazyky jsou francouzština a angličtina. Kanadská angličtina se velice podobá americké. V Quebecku, kanadské frankofonní provincii, se místním lidem zavděčíte, když se pokoušíte mluvit francouzsky, i když umíte pouze „Bonjour“ nebo „Merci“. Kanadská francouzština se liší od francouzské podobně jako americká angličtina od britské.

Spropitné se na účtech v restauracích neuvádí, přesto se jako projev spokojenosti očekává. Číšník v restauraci předpokládá, že obdrží cca 10 až 15 % z ceny konzumace. Nosič na letišti a v hotelu požaduje 1 dolar za zavazadlo. Průvodce očekává cca 10 %.

V Kanadě se většinou užívá metrický systém. Vzdálenosti a rychlost se počítají v kilometrech. Teplota se uvádí ve stupních Celsia. Při udávání  váhy potravin a velikost oblečení se používá buď metrický nebo americko-britský systém. Hmotnost na obalech potravin je uváděna většinou v uncích – ounces nebo librách – pounds, ale také v gramech.

Ottawa – hlavní město Kanady má výhodnou polohu na hranicích mezi Ontariem
a Quebecem. Je to příjemné město, nabízející pěkné prostředí s parky a vodními cestami, prvotřídní muzea a osobité památky.

Quebec – historický střed města má něco z atmosféry francouzských přístavních měst u Atlantiku. Hlavní dominanta města Chateau Frontenac leží na vrcholu skály.

Vancouver – přístavní město v jihozápadní části kanadské provincie Britská Kolumbie. Mírné klima a blízkost hor, řek, jezer a oceánu dělá z města populární cíl turistů a sportovců. Ve městě se nachází velký počet muzeíí a galerií. Mezi významné stavby města patří katedrála Christ Church Cathedral.

Termín Počet dní Odlet z Strava Cena
04.05. - 18.05. 15 Praha, Václav Havel Snídaně    85 990,- Kč
01.06. - 15.06. 15 Praha, Václav Havel Snídaně    87 990,- Kč
29.06. - 13.07. 15 Praha, Václav Havel Snídaně    89 990,- Kč
27.07. - 10.08. 15 Praha, Václav Havel Snídaně    94 990,- Kč
24.08. - 07.09. 15 Praha, Václav Havel Snídaně    93 990,- Kč
21.09. - 05.10. 15 Praha, Václav Havel Snídaně    86 990,- Kč
Termín Nocí Odlet z Strava Cena dospělý Cena dítě
04.05. - 18.05. 15 Praha, Václav Havel Snídaně    85 990,- Kč
01.06. - 15.06. 15 Praha, Václav Havel Snídaně    87 990,- Kč
29.06. - 13.07. 15 Praha, Václav Havel Snídaně    89 990,- Kč
27.07. - 10.08. 15 Praha, Václav Havel Snídaně    94 990,- Kč
24.08. - 07.09. 15 Praha, Václav Havel Snídaně    93 990,- Kč
21.09. - 05.10. 15 Praha, Václav Havel Snídaně    86 990,- Kč

Rezervujte si pobyt

Základní ceny - platí na osobu (není-li uvedeno jinak)

Příplatky - platí na osobu a noc (není-li uvedeno jinak)