Z Vancouveru na Aljašku

Kód:AT 2123
Země: Kanada
Termín 24.08.2021
Strava Bez stravování Bez stravování
Doprava Letecky
CENA
118 990 Kč
Seznam termínů
Obecný popis
Bestseller pro milovníky přírody ! Náš zájezd Vám nabízí průřez přírodou západní Kanady a Aljašky od pacifického pobřeží přes národní parky Rocky Mountains až po aljašské hory a mořské fjordy. Drsná severská příroda plná divokých zvířat Vás nemůže zklamat !!
Vancouver • Sqamish • Whistler • Kamloops • Revelstoke • Kootenay • Canmore • Banff • Yoho • Jasper • Prince George • Cassiar Highway • Alaska Highway • Whitehorse • Skagway • Dawson City • Top of the World Hwy • Tok • Fairbanks • NP Denali • Anchorage • Seward • Kenai Fjords
Minimální počet 6 osob
zájezd může být směrován opačně
K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem.
K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem.
1. den
VANCOUVER      20 mil / 35 km
Odlet z Prahy do Vancouveru. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting s průvodcem. /v některých termínech může být přílet směrován do Seattle!!/
2. den
VANCOUVER    50 mil / 80 km
Prohlídka Vancouveru zahrnující největší atrakce města – Gas Town, Canada Place, Stanley Park, Lions Gate a visutý most Lynn Bridge… v podvečer společně navštívíme vyhlídkovou věž, odkud je jedinečný rozhled po celém centru Vancouveru.
3. den
VANCOUVER,SQAMISH    55 mil / 90 km
Dopoledne volno v centru města. Fakultativně Vám nabízíme nezapomenutelný let hydroplánem nad městem a okolím, a novou atrakci Vancouveru „Fly Over Canada“- simulovaný let nad krásami Kanady v rozměru, který můžete vnímat všemi smysly. Odpoledne odjezd přes Horseshoe Bay k úchvatným vodopádům Shannon Falls, v podvečer ubytování v podhorském letovisku Squamish.
4. den
WHISTLER,KAMLOOPS,REVELSTOKE      360 mil / 580 km
Návštěva letoviska Whistler známého jako dějiště Olympiády 2010. Pokračovat budeme krásnou horskou přírodou do města Kamloops, ubytování v hotelu v Revelstoke.
5. den
NP Mt.REVELSTOKE, GOLDEN RADIUM HOT SPRINGS     175 mil / 280 km
V úvodu dne navštívíme horský národní park Mt. Revelstoke známý neskutečně barevnými horskými loukami a krásnými horskými traily. Jeden z těchto trailů společně absolvujeme, a poté se rozjedeme krásnou přírodou Rockies do horského městečka Golden. Podél řeky Columbia dorazíme odpoledne do Radium Hot Springs. Určitě neodmítnete naše pozvání k večernímu posezení v horkých termálních pramenech… Ubytování v podvečer.
6. den
NP KOOTENAY, NP BANFF,CANMORE      100 mil / 160 km
Průjezd národním parkem Kootenay se zastávkami na jedinečných vyhlídkách. Po příjezdu do národního parku Banff absolvujeme nejprve trail Johnstonovým kaňonem podél horské bystřiny ke krásným vodopádům, poté se rozjedeme do letoviska Banff. Prohlídka městečka a okolí, pokračování cesty do místa ubytování v horském letovisku Canmore.
7. den
JEZERA LOUISE, MORAINE,EMERALD,PEYTO      190 mil / 300 km
Den naplněný krásou kanadských Rockies. Ráno Vám nabídneme dechberoucí fakultativní let helikoptérou nad horským masívem Three Sisters a Spray Valley. Hned poté vyrazíme nejprve k Moraine Lake, a později k sesterskému jezeru Lake Louise. Dále nás čeká návštěva peřejí Kicking Horse, fascinujících vodopádů Takakkaw a jezera Emerald Lake, kam si „odskočíme“ do sousedního národního parku Yoho. Šňůru jezerních perel završíme v pozdním odpoledni návštěvou sytě modrozeleného ledovcového jezera Peyto Lake obklopeného sytě zelenými lesy. Nocleh nás čeká v resortu ležícím v údolí mezi dvěma horskými masívy.
8. den
LEDOVEC COLUMBIA, NP JASPER     140 mil / 220 km
Celodenní průjezd po tzv. Glacier Highway lemované přírodou plnou horských štítů a alpinských ledovců. Návštěva ledovce Columbia, možnost túry speciálním busem na ledovec /není v ceně/. Po příjezdu do NP Jasper nás čeká trail Maligne Canyonem kolem divoké říčky, návštěva Pyramid Lake, a závěrem návštěva městečka Jasper. Ubytování ve večerních hodinách.
9. den
MT.ROBSON, PRINCE GEORGE     240 mil / 380 Km
Časně odjezd do národního parku Mt. Robson, kterému vévodí stejnojmenný štít. Vycházka podél Robson River k jezeru Kinney, nocleh v Prince George.
10. den
DEASE LAKE     600 mil / 960 km
Časně odjezd přes Fort Fraser a New Hazelton na západ. Celodenní putování kanadskými horami po kdysi zapadlé zlatokopecké cestě, nocleh v osadě Dease Lake. Připravte se na setkání s černými medvědy, jejichž množství je ve zdejší přírodě značné !!
11.den
WATSON LAKE,SKAGWAY      430 mil / 690 km
Průjezd liduprázdnými horami podél Dease River na Alaska Highway, pozorování zvěře ve volné přírodě, návštěva Watson Lake a proslaveného „lesa tabulí“ /kdo najde tabuli s logem America Tours, kterou jsme zde umístili před téměř dvaceti lety ?/. Odpoledne dorazíme po stopách zlaté horečky do slavného městečka Skagway /USA/ na břehu hlubokého fjordu. Zde nás po ubytování čeká prohlídka historického downtownu Skagway, a návštěva výchozího místa trailu k průsmykům Chilcoot a White Pass.
12.den
SKAGWAY,WHITEHORSE     240 mil / 380 km
Dopoledne přejezd do Whitehorse, hlavního města provincie Yukon. Průjezd jedinečnou přírodou s velmi pravděpodobným setkáním s medvědy a dalšími obyvateli zdejší přírody. Navštívíme také nejsevernější poušť světa u městečka Carcross. Příjezd do Whitehorse v odpoledních hodinách. Po ubytování se ještě stihneme porozhlédnout v okolí – navštívíme Miles Canyon na řece Yukon, a seznámíme se se způsobem migrace lososů přes peřeje a umělá vodní díla.
13.den
DAWSON CITY      350 mil / 560 km
Ráno odjezd do Dawson City, městečka proslaveného těžbou zlata na soutoku řek Yukon a Klondike. Cestou spatříte kdysi lodníky obávané peřeje Five Fingers. V odpoledních hodinách po příjezdu do Dawson City následuje ubytování a prohlídka městečka. Doporučujeme Vám večerní návštěvu kabaretu a kasina Diamond Tooth Gerties – nejdéle nonstop funkčního kasina a kabaretu v Severní Americe, a nezapomeňte ochutnat Dawsonskou specialitu – sourtoe cocktail !!
14.den
DAWSON,BONANZA, ELDORADO      60 mil / 100 km
Relaxační den po náročných zážitcích !! Dopoledne si vychutnejte volno v Dawsonu – nezapomeňte navštívit některého ze zlatníků a potěžkat si v ruce pravý zlatý nugget, doporučujeme posedět na břehu veletoku Yukon a pokochat se jeho silou,nebo si při procházce podél řeky Klondike představit tisíce lidí, kteří kdysi dno tohoto údolí obrátily mnohokrát naruby… Odpoledne absolvujete s průvodcem okruh po nejslavnějších místech zlaté horečky: Navštívíte proslulé zábory na potocích Bonanza a Eldorado, na záboru číslo 6 si dokonce s vypůjčenou pánví můžete vyzkoušet vlastní štěstí !! Údolím potoka Hunker Creek podél dosud funkčních zlatonosných záborů se vrátíte zpět do Dawsonu. Dalším z navštívených míst bude hrob slavného českého dobrodruha a polárníka Jana Welzla na městském hřbitůvku, a závěrem stanete na vrcholu hory Dome, odkud je nejlepší vyhlídka na Dawson City a okolí.
15.den
POKER CREEK, CHICKEN, TOK      200 mil / 320 km
Volné dopoledne v Dawsonu !! Po překročení Yukonu trajektem Vás dnes čeká krásná cesta – Top of the World Highway. Tato zčásti prašná cesta Vás přivede po hřbetech vysokých hor s fantastickými výhledy stovek mil daleko na území USA. Raritou bude průjezd přes nejsevernější hraniční přechod do USA – Poker Creek. Územím zlatokopů budete pokračovat přes jedinou osadu, samozřejmě zlatokopeckou, na této cestě – Chicken – do městečka Tok ležícího na Alaska Highway, ubytování.
16.den
FAIRBANKS      220 mil / 350 km
Odjezd do nejsevernějšího bodu naší cesty – města Fairbanks se zastávkami v osadách Delta Junction a North Pole /domov Santa Clause, kterého navštívíme !!/. Prohlídka centra města, ubytování.
17.den
NP DENALI     160 mil / 250 km
Odjezd do národního parku Denali, kde Vás čeká cca 8hodinová túra busem správy národního parku /v ceně/. Pozorování divoké zvěře v neporušené přírodě a vycházky horskou přírodou do večerních hodin. Ubytování ve večerních hodinách.
18.den
TALKEETNA, ANCHORAGE      270 mil / 430 km
Přejezd do Anchorage, během něhož navštívíme Talkeetnu, výchozí místo horolezeckých výprav k masívu Denali. Zde Vám nabídneme jedinečný fakultativní let nad masívem Denali – nejvyšší hory Severní Ameriky. Po příjezdu do Anchorage prohlídka tohoto největšího a nejdůležitějšího města Aljašky, návštěva největšího přístavu hydroplánů na světě na Lake Hood. Po ubytování v odpoledních hodinách indiv. volno.
19.den
SEWARD.NP KENAI FJORDS      270 mil /430 km
Celodenní výlet do přístavního a rybářského městečka Seward, výchozího místa k návštěvě národního parku Kenai Fjords. Po prohlídce městečka Vám nabídneme jedinečnou plavbu lodí do národního parku Kenai Fjords, domova nepřeberného množství mořských savců a ptáků, známého též krásnými ledovci v hlubokých fjordech /fakultativně, cca 6 hodin plavby lodí/. Po návratu do přístavu následuje návrat do Anchorage. Příjezd v pozdních hodinách.
20.den
ANCHORAGE,odlet do Prahy     20 mil /30 km
Dle Vašeho cestovního plánu transfer na letiště a odlet do Prahy /obvyklý je odlet ve velmi časných hodinách/.
21.den
Přílet do Prahy v odpoledních hodinách.
Cena zahrnuje
 • dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět
 • letištní poplatky
 • 18× ubytování v hotelech a motelech turistické kategorie
 • dopravu klimatizovaným vanem nebo SUV
 • program, vstupné a atrakce zahrnuté v itineráři
 • služby průvodce America Tours
 • komplexní pojištění- speciál pro Ameriku
 • zákonné pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
 • pojištění storna zájezdu
 • vstupní formality cílové země a tranzitních zemí
 • stravu
 • vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu
 • spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu
 • event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím
 • poplatek za odbavení zavazadel /letecká doprava/
Příplatky
 • příplatek za jednolůžkový pokoj  37.300 Kč
 • pojištění storna zájezdu /ERV pojišťovna/   2.500 Kč
Slevy
 • sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 6.700 Kč
Výlety
 • plavba po zálivu Vancouver v ceně zájezdu
 • plavba na raftu po řece Athabasca v ceně zájezdu
 • celodenní výlet do NP Denali v ceně zájezdu
 • let hydroplánem nad Vancouverem 2.990 Kč
 • lodní výlet do národního parku Kenai Fjords (6 hodin plavby) 4.500 Kč
 • let helikoptérou nad pohořím Rocky Mountains /Jasper/ 4.950 Kč
 • Fly Over Canada ve Vancouveru 700 Kč
 • let letadlem nad Denali z Talkeetny /cca 75 min./   7.500 Kč
Kanada

Hlavní město: Ottawa
Obyvatelstvo: 35 540 419
Rozloha: 9,8 mil km2
Jazyk: angličtina, francouzština
Časové pásmo: GMT -3 – GMT -8
Měna: kanadský dolar

Kanada leží v severní části Severní Ameriky. Atlantské pobřeží je velmi členité s fjordy a řadou ostrovů, podobně i tichomořské. Na západě území sahají do výšek Kordillery, ve středu planiny, na východě převažují nížiny. Je tu hustá říční síť s řadou jezer.

Podnebí severu je chladné arktické, ve středu kontinentální, u pobřeží přímořské vlhké. Změna nadmořských výšek a podnebí odpovídá i vegetace, která je rovněž různorodá – od tundry a lesotundry na severu až k lesům a prériím. V zemi se nachází řada národních parků nabízejících jinde neviděné překrásné přírodní scenérie.

Generace Inuitů a dalších původních obyvatel Kanady nezanechaly před příchodem Evropanů žádnou písemnou kulturu a zbývá po nich jen archeologická směsice kostí, kamenů a nejrůznějších artefaktů. Až příchod francouzských a později britských kolonizátorů jim přinesl – výměnou za bobří kožešiny – měděné konvice a pušky, deky a brandy, křesťanství, spalničky a neštovice. Poté co Amerika vyhlásila nezávislost, odešlo na sever do Kanady asi 40 000 loajálních občanů Nové Anglie, Němců z Pennsylvanie a také řada indiánů a černých afrických otroků. Ve válce roku 1812 musela Kanada čelit náporu nepřátelství Spojených států. Američané byli přesvědčeni, že Britové podporují indiánské nájezdy na americké osady podél kanadské hranice. Britský Severoamerický zákon z roku 1867 vytvořil Kanadské dominium a Kanada tak měla svého prvního ministerského předsedu.

Napětí elektrického proudu je 110 až 120 V, 60 cyklů, střídavý. Zástrčky jsou standardního amerického typu, takže evropští turisté, kteří s sebou mají elektrické spotřebiče, by si měli před odjezdem do Kanady zakoupit adaptér.

Oficiální jazyky jsou francouzština a angličtina. Kanadská angličtina se velice podobá americké. V Quebecku, kanadské frankofonní provincii, se místním lidem zavděčíte, když se pokoušíte mluvit francouzsky, i když umíte pouze „Bonjour“ nebo „Merci“. Kanadská francouzština se liší od francouzské podobně jako americká angličtina od britské.

Spropitné se na účtech v restauracích neuvádí, přesto se jako projev spokojenosti očekává. Číšník v restauraci předpokládá, že obdrží cca 10 až 15 % z ceny konzumace. Nosič na letišti a v hotelu požaduje 1 dolar za zavazadlo. Průvodce očekává cca 10 %.

V Kanadě se většinou užívá metrický systém. Vzdálenosti a rychlost se počítají v kilometrech. Teplota se uvádí ve stupních Celsia. Při udávání  váhy potravin a velikost oblečení se používá buď metrický nebo americko-britský systém. Hmotnost na obalech potravin je uváděna většinou v uncích – ounces nebo librách – pounds, ale také v gramech.

Ottawa – hlavní město Kanady má výhodnou polohu na hranicích mezi Ontariem
a Quebecem. Je to příjemné město, nabízející pěkné prostředí s parky a vodními cestami, prvotřídní muzea a osobité památky.

Quebec – historický střed města má něco z atmosféry francouzských přístavních měst u Atlantiku. Hlavní dominanta města Chateau Frontenac leží na vrcholu skály.

Vancouver – přístavní město v jihozápadní části kanadské provincie Britská Kolumbie. Mírné klima a blízkost hor, řek, jezer a oceánu dělá z města populární cíl turistů a sportovců. Ve městě se nachází velký počet muzeíí a galerií. Mezi významné stavby města patří katedrála Christ Church Cathedral.

Termín Počet dní Odlet z Strava Cena
08.06. - 28.06. 21 Praha, Václav Havel Bez stravování    109 990,- Kč
29.06. - 19.07. 21 Praha, Václav Havel Bez stravování    111 990,- Kč
03.08. - 23.08. 21 Praha, Václav Havel Bez stravování    119 990,- Kč
24.08. - 13.09. 21 Praha, Václav Havel Bez stravování    118 990,- Kč
Termín Nocí Odlet z Strava Cena dospělý Cena dítě
08.06. - 28.06. 21 Praha, Václav Havel Bez stravování    109 990,- Kč
29.06. - 19.07. 21 Praha, Václav Havel Bez stravování    111 990,- Kč
03.08. - 23.08. 21 Praha, Václav Havel Bez stravování    119 990,- Kč
24.08. - 13.09. 21 Praha, Václav Havel Bez stravování    118 990,- Kč

Rezervujte si pobyt

Základní ceny - platí na osobu (není-li uvedeno jinak)

Příplatky - platí na osobu a noc (není-li uvedeno jinak)