Krásy Nového Zélandu

Kód:Krasy Noveho Zelandu
Země: Nový Zéland
CENA OD
Seznam termínů
Obecný popis
Z nabídky partnerské CK Adventura.
Pro zájezdy partnerské CK platí Všeobecné smluvní a pojistné podmínky partnerské cestovní kanceláře. Tyto podmínky jsou součástí cestovní smlouvy.
Cena zahrnuje
- leteckou přepravu Praha – Auckland / Christchurch – Praha ve výši 40.000 Kč (včetně letištních poplatků)
- 21× ubytování v motelech nebo penziónech
- lehké snídaně
- 1× typická novozélandská večeře
- dopravu po trase zájezdu
- služby průvodce
- program dle itineráře
- zákonné pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
- vstupní formality cílové země a tranzitních zemí
- stravu
- vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu
- spropitné
- event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím
- odletová turistická taxa (cca 25 NZD)
- pojištění (mimo zákonného)
Nový Zéland

Rezervujte si pobyt

Základní ceny - platí na osobu (není-li uvedeno jinak)

Příplatky - platí na osobu a noc (není-li uvedeno jinak)