V CENĚ ZÁJEZDŮ JE ZAHRNUTO:

- leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět

- letištní poplatky a palivové příplatky a taxy související s hlavní letenkou do/z cílové destinace

- v itineráři jmenované vnitřní přelety, které jsou součástí zájezdu 

- transfery a pozemní dopravu, které jsou součástí zájezdu

- program dle itineráře 

- ubytování dle programu v hotelech turitické a vyšší kategorie ( 3*-4*) ve dvoulůžkových pokojích

- vstupné dle itineráře ( mimo uvedeného fakultativního programu)

- služby průvodce AMERICA TOURS v českém nebo slovenském jazyce

- služby lokálních průvodců ( pouze uvedené v itineráři) 

- komplexní cestovní pojištění vč.pojištění storna u poznávacích zájezdů, pojištění léčebných výloh a asistence v nesnázích u pobytových zájezdů

- zákonné pojištění pro případ úpadku CK 

- orientační meeting v Liberci nebo jeho internetovou verzi

 

UBYTOVÁNÍ:

- kategorie CLASSIC : v pokojích s dvěma dvoulůžky ( vyjímečně jednolůžky) a příslušenstvím v hotelech a motelech při obsazení dvěma osobami na pokoji (manželským párům může být přidělen pokoj s jedním dvoulůžkem)

- kategorie ECONOMY : v hotelech a motelech s obsazením čtyř osob na pokoji (dvě dvoulůžka) v lokalitách mimo centra měst. Kategorie ECONOMY je od sezóny 2010 pouze na vyžádání klienta a po dohodě s America Tours

- pokoj se dvěma dvoulůžky, je-li obsazen třemi osobami, je považován za třílůžkový a podle kategorie zájezdu se třetí osobě účtuje sleva nebo doplatek

- ubytování používané AT při zájezdech a nabízené individuálním zákazníkům odpovídá zpravidla *** kvalitě v Evropě nebo vyšší ( kategorizace hotelů v některých státech Ameriky není v souladu s evropskou normou!) Volba ubytování je vždy podřízena programu zájezdu a výhodné a bezpečné poloze

- pokoje jsou vybaveny barevnou kabelovou TV, klimatizací a sociálním zařízením. V klimatických podmínkách, kde není potřeba chladit vzduch ( severní oblast, vyšší nadmořská výška), nejsou pokoje vybaveny klilmatizací

- seznam ubytování s adresami a telefonními čísly hotelů a motelů obdrží účastníci zájezdu před odletem na letišti v obálce spolu s cestovními doklady. AT si vyhrazuje právo změnit avizovaný hotel v nezbytném případě za jiný stejné kategorie

- v případě zjištění nedostatků při předání pokoje je zákazník povinen informovat okamžitě průvodce, který zajistí jejich odstranění nebo výměnu pokoje

 

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZAHRNUTO:

- vyřízení a cenu stupních formalit cílových zemí ( AT zařídí na vyžádání za poplatek vízum do kanady či vstupní autorizaci ESTA do USA)

- strava mimo stravování jmenovaného v itineráři ( na stravu doporučujeme cca USD 25 na den a osobu nebo ekvivalent v místní měně )

- spropitné ( řidič za transfer max. 2 USD, za den programu 2,5- 4 USD, místní průvodce 2-3 USD za osobu a den, nosič 1-2 USD za oednesené zavazadlo, restaurace 10-20 % z útraty). Detaily vždy sdělí průvodce na místě

- vstupy a fakultativní akce nezahrnuté v programu 

 

 SEZNAM POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ NALEZNETE ZDE