Aljaška - okruh za krásami divokého severu

Kód:AT 2017
Země: USA
CENA
Seznam termínů
Obecný popis
Loňská novinka v nabídce America Tours. Ve zhuštěné formě zde můžete poznat a okusit vše, co Aljašku dělá krásnou a famózní- výpravu lodí za velrybami a ledovci, setkání s divokými zvířaty, rustikální ubytování v divočině i v pohodlných hotelech, horské národní parky i termální prameny...přejeme Vám krásné a jedinečné zážitky!!

Anchorage - Seward - NP Kenai Fjords - Girdwood - Gugach Mountains - Talkeetna - NP Denali - Fairbanks - Chena Hot Springs - North Pole - Glenallen - Matanuska Range - Palmer - Anchorage

Minimálné počet 6 osob

Během zájezdu urazíte 1.370 mil / 2.200 km

Zájezd může být směrován opačně.
Z provozních důvodů může být trasa operována opačným směrem. Začátek/ konec zájezdu může být v Anchorage nebo Fairbanks.

K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem.

K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem.
1. den
PRAHA – ANCHORAGE     30 mil / 50 km
Odlet z Prahy do aljašského Anchorage. Po příletu v pozdních hodinách a uvítání průvodcem America Tours následuje transfer do hotelu a ubytování /v některých termínech může být ubytování zajištěno v přestupním bodu v USA a přílet do Anchorage je v tomto případě následující den dopoledne/.
2. den
ANCHORAGE, SEWARD    160 mil / 260 km
Dnes nejprve proběhne meeting s průvodcem, kde se seznámíte s detaily Vaší cesty po Aljašce. Následuje návštěva centra Anchorage, poté se rozjedeme podél zátoky Turnagain Arm do Sewardu. Cestou budeme pozorovat horské ovce na srázech nad zátokou, pokusíme se zahlédnout běluhy ve vodách zátoky a navštívíme záchrannou stanici pro aljašská zvířata. Zde se seznámíte se zástupci živočišné říše, které byste měli v následujících dnech zahlédnout i v divoké přírodě – losy, medvědy, muskoxy, jeleny, bělohlavými orly… závěrem dne dorazíte do Sewardu, ubytujete se a prohlédnete si centrum tohoto rybářského městečka.
3. den
KENAI FJORDS NP, TALKEETNA    250 mil / 400 km

Pro zájemce je od časného rána připravena plavba vyhlídkovou lodí do národního parku Kenai Fjords. Cestou se seznámíte s mořskou faunou aljašských fjordů- vydrami, lachtany, několik druhů velryb, mořskými ptáky...se štěstím můžete zahlédnout i rybařícího medvěda. Cílem plavby je návštěva ledovce Aialik, který se ve stejnojmenné zátoce sune z hor pomalu do moře. Sledování odlamujících se ledových ker z čela ledovce za hromového praskotu je úchvatná podívaná!! /fakultativní akce, celkem cca 6 hodin plavby/. Pro ostaní polodenní volno v Sewardu k samostatné prohlídce tohoto pitoreskního rybářského městečka. Doporučujeme Vám návštěvu mořského akvária a pozorování bělohlavých orlů, kteří hnízdí nedaleko městkské mariny. Po návratu účastníků lodního výletu následuje přejezd do městečka Talkeetna, základny pro horolezecké výpravy do oblasti Denali. Za jasného počasí je pohled odtud na panoráma Denali Range jedinečný, a zdejší Talkeetna Roadhouse je pojmem mezi cestovateli. My jej nesmíme minoiut!! Ubytování a volný večer v rázovitém historickém městečku. 
4. den
DENALI      170 mil / 270 km

Časně ráno Vám nabídneme /a doporučíme/ let letadlem nad národním parkem Denali. Let nad horskou divočinou a nekonečnými řekami ledu kolem nejvyšší hory Severní Ameriky je velkým zážitkem. Poté se rozjedeme přímo do národního parku Denali. Navštívíme Visitor Center národního parku a poinformujeme se o cestě, která nás čeká. Pak již nastoupíme do busu správy národního parku, a absolvujeme jím šestihodinovou cestu do nitra parku. Během ní budeme sledovat neporušenou přírodu a vyhlížet setkání s medvědy grizzly, losy, jeleny wapiti, vlky, kojoty, caribou a dalšími zvířaty...Po návratu ubytování ve večerních hodinách.
5. den
FAIRBANKS, CHENA HOT SPRINGS     240 mil / 380 km


Ráno odjezd do Fairbanks. Prohlídka centra města a zdejšího skvělého návštěvního centra. Následuje ubytování, a poté se vydáme na výlet do termálních lázní Chena Hot Springs /v ceně/, a v horkých pramenech strávíme relaxační podvečer. Návrat do hotelu ve večerních hodinách. 
6. den
NORTH POLE, GLENALLEN, ANCHORAGE     290 mil / 460 km


Ráno nejprve navštívíme North Pole, osadu kde podle legendy žije Santa Claus /a my ho opravdu navštívíme/. Dále budeme dávat dobrý pozor, neboť budeme projíždět oblastí výskytu muscoxů a bizonů, ve volné přírodě velmi vzácných zvířat. Prohlédneme si visitors center v Delta Junction, konečném bodě Alaska Highway. Budeme obdivovat krásu zasněžených horských hřebenů s ledovci podél Richardson Highway a posléze jedinečná panoráma ledovci pokryté hory Mr. Wrangell. Zastavíme se v městečku Glenallen, a odpoledne dorazíme do místa ubytování v divočině u romantického jezera. Večer Vám doporučujeme pozorování vodních ptáků, případně losů na březích jezera. 
7. den
PALMER, ANCHORAGE     170 mil / 270 km


Dopoledne odjezd oblastí Matanuska Range přes Palmer do Anchorage. Po příjezdu v odpoledních hodinách následuje volno v centru Anchorage k posledním nákupům. Dle Vašeho letového plánu v pozdních hodinách transfer na letiště a odlet do Prahy /V případě odletu až další den ráno bude mit skupina tuto noc ubytování v Anchorage/.
8. den
ANCHORAGE – PRAHA     

Odlet z Anchorage do Prahy s přestupy v USA a Evropě 
9. den
PRAHA    
Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí
Cena zahrnuje
 • leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět 
 • letištní poplatky 
 • 6× ubytování v hotelech a motelech turistické kategorie 
 • dopravu klimatizovaným vanem nebo SUV 
 • program dle itineráře 
 • služby průvodce America Tours 
 • komplexní pojištění- speciál pro Ameriku
 • zákonné pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
 • pojištění storna zájezdu
 • vstupní formality cílové země a tranzitních zemí 
 • stravu 
 • vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu
 • spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu
 • event. palivové příplatky k fakult. akcím 
 • poplatky za odbavení zavazadel /letecká doprava/
Příplatky
 • příplatek za jednolůžkový pokoj 21.100 Kč
 • pojištění proti stornu /ERV pojišťovna/   1.800 Kč
Slevy
 • sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 4.100 Kč
Výlety
 • výlet busem do NP Denali v ceně zájezdu 
 • vstup do záchranné stanice divoké zvěře v ceně zájezdu
 • vstup do termálních pramenů Chena Hot Springs v ceně zájezdu
 • lodní výlet do národního parku Kenai Fjords   4.500 Kč
 • let letadlem nad Denali z Talkeetny /cca 75 min./   7.500 Kč
USA

Spojené státy americké leží ve střední a jižní části Severní Ameriky, na Aljašce a na Hawajských ostrovech. Přidruženými státy jsou Portoriko a Severní Mariana, k zámořským územím patří Americká Samoa, Guam, Panenské ostrovy a další. Pevninské území USA je na východě převážně nízké s členitým pobřežím, směrem k západu se zvedá. Pobřeží Tichého oceánu je naopak hornaté.

Shrnout podnebí země do jedné věty je nemožné. Snad jen uvedeme-li, že se zde lze setkat s takřka jakýmkoliv podnebím – na severu Aljašky s arktickým, na Hawajských ostrovech s vlhkým tropickým, na většině území však s mírným, které je na jihu velmi teplé, zatím co na severu a v horách chladné. Časté jsou náhlé průniky studeného vzduchu od severu k jihu a naopak. Stejně bohatá na typy je i vegetace – na severu s převládajícími jehličnatými a smíšenými lesy, dále k jihu pak prérie a bezlesé stepi.

Není přesně jasné, kdo tento kontinent objevil. První zmínky o objevení Newfoundlandu Vikingem Leifem Erikssonem se datují mezi roky 1000 až 1015. Žádné stopy se o tom ovšem nedochovaly. O to víc jich zanechali Španělé. 11 října 1492 tento kontinent objevil pro Evropu Kryštof Kolumbus. Od roku 1607 se do kolonizace výrazně zapojili také Britové. V roce 1626 prodali indiáni na Manhattanu svůj ostrov jedné holandsko – západoindické koloniální společnosti za směšnou částku 60 guldenů – resp. 24dolarů. Na místě byl založen Nový Amsterdam. Angličané ho pak doslova přes noc mění na Nový York – New York. 4. 7. 1776 je na kongresu ve Filadelfii oficiálně přijata Deklarace nezávislosti. V roce 1789 v New Yorku skládá svou přísahu první americký prezident George Washington.

Do země je striktně zakázán dovoz většiny druhů zejména čerstvých potravin a zemědělských výrobků (včetně svačiny z letadla). Dovoz předepsaných léků pro osobní spotřebu je s výjimkami dovolen. Je zakázán dovoz narkotik.

Všeobecně je zakázáno konzumovat alkohol na veřejnosti. Při nošení alkoholu je nutné dbát na to, aby byl v neprůhledném obalu. Do rozporu se zákonem se dostane i ten, kdo se objeví na veřejnosti v podnapilém stavu. Nakupovat a konzumovat alkohol na veřejnosti smějí v USA pouze osoby starší 21 let. Stejná věková hranice platí i pro hraní v kasinech.

V síti USA je obvyklý střídavý proud o napětí 110V. Zástrčky musí mít dva ploché kolíky. Pokud si tedy s sebou do Ameriky budete brát nějaké elektrické spotřebiče, je nutné, aby umožňovaly změnu napájecího napětí. Jinak potřebujete transformátor a v každém případě také adaptér pro připojení k U. S. zásuvce.

Spropitné se sice na účtech v amerických restauracích a barech většinou neuvádí, přesto je s ním ovšem třeba počítat a bere se spíše jako nezbytný poplatek za obsluhu. Váš číšník nebo servírka by jej měli dostat ve výši nejméně 10 – 15 % z účtované částky za konzumaci. Se spropitným počítají také nosiči, portýři i obsluha výtahu.


““ 

Termín Počet dní Odlet z Strava Cena
01.09. - 09.09. 9 Praha, Václav Havel    69 990,- Kč
Termín Nocí Odlet z Strava Cena dospělý Cena dítě
01.09. - 09.09. 9 Praha, Václav Havel    69 990,- Kč

Rezervujte si pobyt

Základní ceny - platí na osobu (není-li uvedeno jinak)

Příplatky - platí na osobu a noc (není-li uvedeno jinak)