Harley Tour- Nevada, Utah, Arizona a Route 66

Kód:AT 2051
Země: USA
CENA OD
Seznam termínů
Obecný popis
Route 66 Vás očekává !! Projeďte se na motocyklu Harley Davidson po slavné silnici, nechte ožít Vaše sny při průjezdu skalnatou pouští a kaňony amerického západu.
Las Vegas - Hoover Dam - Oatman - Laughlin - Kingman - Route 66 - Seligman - Flagstaff - NP Grand Canyon - Painted Desert - Page - Vermillion Clif - Jacob Lake - Kanab - NP Zion - St. George - SP Valley of Fire
Minimální počet 6 osob
Během zájezdu urazíte cca 1.015 mil ( cca 1.620 km)
Zájezd může být směřován opačně
K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem.
1. den
LAS VEGAS     15 mil / 25 km
Odlet z Prahy do Las Vegas. Po příletu a uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting ( možno též přílet do Los Angeles a přejezd vanem do las Vegas se zastávkou v Barstow). Samozřejmě Vás dnes ještě čeká prohlídka nočního Vegas !!
2. den
LAS VEGAS, Mt. CHARLESTON     90 mil / 140 km
Dopoledne vyzvednutí motocyklů /typ dle Vašeho výběru v objednávce zájezdu/, odpoledne instruktáž a trénink ovládání motocyklů, krátký výlet k nedaleké hoře Mt. Charleston.
3. den
HOOVER DAM, OATMAN, LAUGHLIN ,     160 mil / 250 km
Počáteční etapa Vaší cesty zaměřená na dokonalé zvládnutí motocyklu. Nejprve navštívíte nejvyšší skořepinovou přehradu ne světě Hoover Dam. Průjezd po přehradní hrázi, poté zhlédneme přehradu z nového mostu klenoucího se vysoko nad řekou Colorado a přehradní hrází. Dále navštívíme městečko Kingman v Arizoně ležící na historické Route 66. Po ní se serpentinami pouštních hor přesuneme do bývalého hornického městečka Oatman. Po prohlídce tohoto nesmírně atraktivního místa Vás čeká ubytování v Laughlinu ( zpět v Nevadě)– místě konání slavného srazu motorkářů River Run.
4. den
ROUTE 66, FLAGSTAFF     200 mil / 320 km
Odjezd na východ do města Flagstaff. Část cesty absolvujete po slavné Route 66. Doporučujeme Vám zastávku v historickém Seligmanu a v zajímavých jeskyních Grand Canyon Caverns. Po příjezdu v odpoledních hodinách ubytování, večer doporučujeme návštěvu slavného „roadhouse“ Museum na Route 66 procházející městem /živá country a tanec o víkendech, pěkné posezení ve zbytku týdne/.
5. den
GRAND CANYON, PAGE     215 mil / 340 km
Návštěva národního parku Grand Canyon /doporučujeme let nad Grand Canyonem letadlem či helikoptérou/. Průjezd podél jižní terasy kaňonu s mnoha vyhlídkami, zastávka na tradičním Trading Post v Cameronu, průjezd „Malované Pouště“, nocleh v Page.
6. den
KANAB, NP ZION     155 mil / 250 km
Časně odjezd údolím Colorada přes Vermillion Cliffs a Jacob Lake do westernového městečka Kanab, poté pokračování prohlídkou národního parku Zion, nocleh v St. George – třetím největším městě Utahu.
7. den
VALLEY OF FIRE, LAS VEGAS     180 mil / 290 km
Ráno odjezd do státního parku Valley of Fire – jedinečného skvostu pouštní přírody. Park je známý neuvěřitelnou hrou barev „zpřeházených“ skalních vrstev a indiánskými petroglyfy. Pokračování cesty podél Lake Mead až do Hendersonu, kde se napojíte na silnici do Las Vegas. Ubytování v odpoledních hodinách, navrácení motocyklů.
8. den
Odlet domů
Dle času Vašeho odletu transfer na letiště a odlet do Prahy ( možno též odlet zpět z Los Angeles)
9. den
Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí.
Cena zahrnuje
 • leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět
 • letištní poplatky
 • 7× ubytování ve 3* hotelech a motelech
 • pronájem motocyklu dle vlastního výběru
 • dopravu zavazadel minivanem
 • program dle itineráře
 • služby průvodce America Tours
 • komplexní pojištění speciál pro Ameriku
 • zákonné pojištění CK proti úpadku
 • Cena nezahrnuje
 • pojištění storna zájezdu
 • vstupní formality cílové země a tranzitních zemí
 • stravu
 • vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu
 • palivo, parkovné a mýtné za motocykl
 • event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím
 • spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu
 • poplatky za odbavení zavazadel ( letecká přeprava)
 • Příplatky
  • příplatek za jednolůžkový pokoj 14.200 Kč

  • pojištění storna zájezdu ( ERV pojišťovna) 2.500 Kč
  Slevy
  • sleva pro spolujezdce 12.200 Kč
  Výlety
  - let helikoptérou nad nočním Las Vegas 2.700 Kč
  - let nad jezerem Lake Powell a Rainbow Bridge 3.500 Kč
  - celodenní výlet do Death Valley 2.500 Kč
  - let nad Grand Canyonem letadlem 3.800 Kč
  - let nad Grand Canyonem helikoptérou 5.200 Kč
  - čtyřdenní pobyt na Havajských ostrovech na vyžádání
  - prodloužení pobytu (odlet ze stejné destinace) 4.000 Kč
  - vodní show Le Réve v hotelu Wynn (Las Vegas) od 3.600 Kč
  USA

  Spojené státy americké leží ve střední a jižní části Severní Ameriky, na Aljašce a na Hawajských ostrovech. Přidruženými státy jsou Portoriko a Severní Mariana, k zámořským územím patří Americká Samoa, Guam, Panenské ostrovy a další. Pevninské území USA je na východě převážně nízké s členitým pobřežím, směrem k západu se zvedá. Pobřeží Tichého oceánu je naopak hornaté.

  Shrnout podnebí země do jedné věty je nemožné. Snad jen uvedeme-li, že se zde lze setkat s takřka jakýmkoliv podnebím – na severu Aljašky s arktickým, na Hawajských ostrovech s vlhkým tropickým, na většině území však s mírným, které je na jihu velmi teplé, zatím co na severu a v horách chladné. Časté jsou náhlé průniky studeného vzduchu od severu k jihu a naopak. Stejně bohatá na typy je i vegetace – na severu s převládajícími jehličnatými a smíšenými lesy, dále k jihu pak prérie a bezlesé stepi.

  Není přesně jasné, kdo tento kontinent objevil. První zmínky o objevení Newfoundlandu Vikingem Leifem Erikssonem se datují mezi roky 1000 až 1015. Žádné stopy se o tom ovšem nedochovaly. O to víc jich zanechali Španělé. 11 října 1492 tento kontinent objevil pro Evropu Kryštof Kolumbus. Od roku 1607 se do kolonizace výrazně zapojili také Britové. V roce 1626 prodali indiáni na Manhattanu svůj ostrov jedné holandsko – západoindické koloniální společnosti za směšnou částku 60 guldenů – resp. 24dolarů. Na místě byl založen Nový Amsterdam. Angličané ho pak doslova přes noc mění na Nový York – New York. 4. 7. 1776 je na kongresu ve Filadelfii oficiálně přijata Deklarace nezávislosti. V roce 1789 v New Yorku skládá svou přísahu první americký prezident George Washington.

  Do země je striktně zakázán dovoz většiny druhů zejména čerstvých potravin a zemědělských výrobků (včetně svačiny z letadla). Dovoz předepsaných léků pro osobní spotřebu je s výjimkami dovolen. Je zakázán dovoz narkotik.

  Všeobecně je zakázáno konzumovat alkohol na veřejnosti. Při nošení alkoholu je nutné dbát na to, aby byl v neprůhledném obalu. Do rozporu se zákonem se dostane i ten, kdo se objeví na veřejnosti v podnapilém stavu. Nakupovat a konzumovat alkohol na veřejnosti smějí v USA pouze osoby starší 21 let. Stejná věková hranice platí i pro hraní v kasinech.

  V síti USA je obvyklý střídavý proud o napětí 110V. Zástrčky musí mít dva ploché kolíky. Pokud si tedy s sebou do Ameriky budete brát nějaké elektrické spotřebiče, je nutné, aby umožňovaly změnu napájecího napětí. Jinak potřebujete transformátor a v každém případě také adaptér pro připojení k U. S. zásuvce.

  Spropitné se sice na účtech v amerických restauracích a barech většinou neuvádí, přesto je s ním ovšem třeba počítat a bere se spíše jako nezbytný poplatek za obsluhu. Váš číšník nebo servírka by jej měli dostat ve výši nejméně 10 – 15 % z účtované částky za konzumaci. Se spropitným počítají také nosiči, portýři i obsluha výtahu.


  ““ 

  Rezervujte si pobyt

  Základní ceny - platí na osobu (není-li uvedeno jinak)

  Příplatky - platí na osobu a noc (není-li uvedeno jinak)