Harley Tour- Nevada, Utah, Arizona a Route 66

Kód:AT 2151
Země: USA
Termín od 12.06.2021
Strava Bez stravování Bez stravování
Doprava Letecky
CENA OD
88 990 Kč
Seznam termínů
Obecný popis
Route 66 Vás očekává !! Projeďte se na motocyklu Harley Davidson po slavné silnici, nechte ožít Vaše sny při průjezdu skalnatou pouští a kaňony amerického západu.
Las Vegas - Hoover Dam - Oatman - Laughlin - Kingman - Route 66 - Seligman - Flagstaff - NP Grand Canyon - Painted Desert - Page - Vermillion Clif - Jacob Lake - Kanab - NP Zion - St. George - SP Valley of Fire
Minimální počet 6 osob
Během zájezdu urazíte cca 1.015 mil ( cca 1.620 km)
Zájezd může být směřován opačně
K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem.
1. den
LAS VEGAS     15 mil / 25 km
Odlet z Prahy do Las Vegas. Po příletu a uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting ( možno též přílet do Los Angeles a přejezd vanem do las Vegas se zastávkou v Barstow). Samozřejmě Vás dnes ještě čeká prohlídka nočního Vegas !!
2. den
LAS VEGAS, Mt. CHARLESTON     90 mil / 140 km
Dopoledne vyzvednutí motocyklů /typ dle Vašeho výběru v objednávce zájezdu/, odpoledne instruktáž a trénink ovládání motocyklů, krátký výlet k nedaleké hoře Mt. Charleston.
3. den
HOOVER DAM, OATMAN, LAUGHLIN ,     160 mil / 250 km
Počáteční etapa Vaší cesty zaměřená na dokonalé zvládnutí motocyklu. Nejprve navštívíte nejvyšší skořepinovou přehradu ne světě Hoover Dam. Průjezd po přehradní hrázi, poté zhlédneme přehradu z nového mostu klenoucího se vysoko nad řekou Colorado a přehradní hrází. Dále navštívíme městečko Kingman v Arizoně ležící na historické Route 66. Po ní se serpentinami pouštních hor přesuneme do bývalého hornického městečka Oatman. Po prohlídce tohoto nesmírně atraktivního místa Vás čeká ubytování v Laughlinu ( zpět v Nevadě)– místě konání slavného srazu motorkářů River Run.
4. den
ROUTE 66, FLAGSTAFF     200 mil / 320 km
Odjezd na východ do města Flagstaff. Část cesty absolvujete po slavné Route 66. Doporučujeme Vám zastávku v historickém Seligmanu a v zajímavých jeskyních Grand Canyon Caverns. Po příjezdu v odpoledních hodinách ubytování, večer doporučujeme návštěvu slavného „roadhouse“ Museum na Route 66 procházející městem /živá country a tanec o víkendech, pěkné posezení ve zbytku týdne/.
5. den
GRAND CANYON, PAGE     215 mil / 340 km
Návštěva národního parku Grand Canyon /doporučujeme let nad Grand Canyonem letadlem či helikoptérou/. Průjezd podél jižní terasy kaňonu s mnoha vyhlídkami, zastávka na tradičním Trading Post v Cameronu, průjezd „Malované Pouště“, nocleh v Page.
6. den
KANAB, NP ZION     155 mil / 250 km
Časně odjezd údolím Colorada přes Vermillion Cliffs a Jacob Lake do westernového městečka Kanab, poté pokračování prohlídkou národního parku Zion, nocleh v St. George – třetím největším městě Utahu.
7. den
VALLEY OF FIRE, LAS VEGAS     180 mil / 290 km
Ráno odjezd do státního parku Valley of Fire – jedinečného skvostu pouštní přírody. Park je známý neuvěřitelnou hrou barev „zpřeházených“ skalních vrstev a indiánskými petroglyfy. Pokračování cesty podél Lake Mead až do Hendersonu, kde se napojíte na silnici do Las Vegas. Ubytování v odpoledních hodinách, navrácení motocyklů.
8. den
Odlet domů
Dle času Vašeho odletu transfer na letiště a odlet do Prahy ( možno též odlet zpět z Los Angeles)
9. den
Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí.
Cena zahrnuje
 • leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět
 • letištní poplatky
 • 7× ubytování ve 3* hotelech a motelech
 • pronájem motocyklu dle vlastního výběru
 • dopravu zavazadel minivanem
 • program dle itineráře
 • služby průvodce America Tours
 • komplexní pojištění speciál pro Ameriku
 • zákonné pojištění CK proti úpadku
 • Cena nezahrnuje
 • pojištění storna zájezdu
 • vstupní formality cílové země a tranzitních zemí
 • stravu
 • vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu
 • palivo, parkovné a mýtné za motocykl
 • event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím
 • spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu
 • poplatky za odbavení zavazadel ( letecká přeprava)
 • Příplatky
  • příplatek za jednolůžkový pokoj 14.200 Kč

  • pojištění storna zájezdu ( ERV pojišťovna) 2.500 Kč
  Slevy
  • sleva pro spolujezdce 12.200 Kč
  Výlety
  - let helikoptérou nad nočním Las Vegas 2.700 Kč
  - let nad jezerem Lake Powell a Rainbow Bridge 3.500 Kč
  - celodenní výlet do Death Valley 2.500 Kč
  - let nad Grand Canyonem letadlem 3.800 Kč
  - let nad Grand Canyonem helikoptérou 5.200 Kč
  - čtyřdenní pobyt na Havajských ostrovech na vyžádání
  - prodloužení pobytu (odlet ze stejné destinace) 4.000 Kč
  - vodní show Le Réve v hotelu Wynn (Las Vegas) od 3.600 Kč
  USA

  Spojené státy americké leží ve střední a jižní části Severní Ameriky, na Aljašce a na Hawajských ostrovech. Přidruženými státy jsou Portoriko a Severní Mariana, k zámořským územím patří Americká Samoa, Guam, Panenské ostrovy a další. Pevninské území USA je na východě převážně nízké s členitým pobřežím, směrem k západu se zvedá. Pobřeží Tichého oceánu je naopak hornaté.

  Shrnout podnebí země do jedné věty je nemožné. Snad jen uvedeme-li, že se zde lze setkat s takřka jakýmkoliv podnebím – na severu Aljašky s arktickým, na Hawajských ostrovech s vlhkým tropickým, na většině území však s mírným, které je na jihu velmi teplé, zatím co na severu a v horách chladné. Časté jsou náhlé průniky studeného vzduchu od severu k jihu a naopak. Stejně bohatá na typy je i vegetace – na severu s převládajícími jehličnatými a smíšenými lesy, dále k jihu pak prérie a bezlesé stepi.

  Není přesně jasné, kdo tento kontinent objevil. První zmínky o objevení Newfoundlandu Vikingem Leifem Erikssonem se datují mezi roky 1000 až 1015. Žádné stopy se o tom ovšem nedochovaly. O to víc jich zanechali Španělé. 11 října 1492 tento kontinent objevil pro Evropu Kryštof Kolumbus. Od roku 1607 se do kolonizace výrazně zapojili také Britové. V roce 1626 prodali indiáni na Manhattanu svůj ostrov jedné holandsko – západoindické koloniální společnosti za směšnou částku 60 guldenů – resp. 24dolarů. Na místě byl založen Nový Amsterdam. Angličané ho pak doslova přes noc mění na Nový York – New York. 4. 7. 1776 je na kongresu ve Filadelfii oficiálně přijata Deklarace nezávislosti. V roce 1789 v New Yorku skládá svou přísahu první americký prezident George Washington.

  Do země je striktně zakázán dovoz většiny druhů zejména čerstvých potravin a zemědělských výrobků (včetně svačiny z letadla). Dovoz předepsaných léků pro osobní spotřebu je s výjimkami dovolen. Je zakázán dovoz narkotik.

  Všeobecně je zakázáno konzumovat alkohol na veřejnosti. Při nošení alkoholu je nutné dbát na to, aby byl v neprůhledném obalu. Do rozporu se zákonem se dostane i ten, kdo se objeví na veřejnosti v podnapilém stavu. Nakupovat a konzumovat alkohol na veřejnosti smějí v USA pouze osoby starší 21 let. Stejná věková hranice platí i pro hraní v kasinech.

  V síti USA je obvyklý střídavý proud o napětí 110V. Zástrčky musí mít dva ploché kolíky. Pokud si tedy s sebou do Ameriky budete brát nějaké elektrické spotřebiče, je nutné, aby umožňovaly změnu napájecího napětí. Jinak potřebujete transformátor a v každém případě také adaptér pro připojení k U. S. zásuvce.

  Spropitné se sice na účtech v amerických restauracích a barech většinou neuvádí, přesto je s ním ovšem třeba počítat a bere se spíše jako nezbytný poplatek za obsluhu. Váš číšník nebo servírka by jej měli dostat ve výši nejméně 10 – 15 % z účtované částky za konzumaci. Se spropitným počítají také nosiči, portýři i obsluha výtahu.


  ““ 

  Termín Počet dní Odlet z Strava Cena
  12.06. - 20.06. 9 Praha, Václav Havel Bez stravování    88 990,- Kč
  02.10. - 10.10. 9 Praha, Václav Havel Bez stravování    88 990,- Kč
  Termín Nocí Odlet z Strava Cena dospělý Cena dítě
  12.06. - 20.06. 9 Praha, Václav Havel Bez stravování    88 990,- Kč
  02.10. - 10.10. 9 Praha, Václav Havel Bez stravování    88 990,- Kč

  Rezervujte si pobyt

  Základní ceny - platí na osobu (není-li uvedeno jinak)

  Příplatky - platí na osobu a noc (není-li uvedeno jinak)