Krásy Aljašky - velký okruh Aljaškou a kanadským Yukonem

Kód:AT 2106
Země: USA
Termín 29.06.2021
Strava Bez stravování Bez stravování
Doprava Letecky
CENA
103 990 Kč
Seznam termínů
Obecný popis
Bestseller z naší nabídky klasických zájezdů Vám nabízí poznání jednoho z nejodlehlejších koutů naší planety. Aljaška a kanadský Yukon jsou oázami divočiny v Severní Americe, a my Vám umožníme do nich nahlédnout a seznámit se s jejich životem a obyvateli za asistence našich zkušených průvodců. Během Vaší cesty budete cestovat po zemi, lodními trajekty, vyhlídkovým autobusem i výletní lodí, pohybovat se budete v oblastech, kde počty medvědů vysoce převyšují počty lidí… Připravili jsme pro Vás jedinečný zájezd, který sleduje nejkrásnější a nejzajímavější místa Aljašky a Yukonu. Vy se připravte na setkání s medvědy, losy, cariboo a dalšími zvířaty obývajícími tento drsný, ale nesmírně krásný kout Země.
Whitehorse - Dawson City - Dempster Highway - severní polární kruh - Yukon - NP Wrangell / St.Elias - Valdez - Whittier - SP Gugach - Seward - NP Kenai Fjords - ledovec Portage - Anchorage - Denali NP - Fairbanks - Delta - NP Kluane - Haines - Skagway - Whitehorse
Minimální počet 6 osob
Během zájezdu urazíte cca 3.045 mil ( 4.870 km )
Zájezd může být směrován opačně
Zájezd může začínat a končit v jiném bodě trasy
K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem.
K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem.
1. den
WHITEHORSE      10 mil / 15 km
Odlet z Prahy do Whitehorse. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting /dle povahy leteckého spojení je možnost ubytování v tranzitním hotelu na cestě a přílet do Whitehorse druhý den dopoledne/.
2. den
WHITEHORSE     30 mil / 50 km
Prohlídka centra hlavního města provincie Yukon, včetně Muzea Yukonu a těžbu zlata. Absolvujete krátkou vycházku podél Miles Canyonu řeky Yukon, a zhlédnete "fish ladder", zařízení umožňující táhnout lososům překonat přehradu na řece. Během dne byste se měli aklimatizovat na časový rozdíl 10 hodin. Odpoledne volno k samostatné vycházce v centru města. 
3. den
DEMPSTER Hwy, POLÁRNÍ KRUH     540 mil / 860 km
Velmi časně vyrazíte na nejdelší a nejnáročnější etapu Vašeho putování. Cílem dne je motel v Eagle Plains ležící pouhých pár kilometrů od polárního kruhu – jediná možnost ubytování v okruhu několika set kilometrů na slavné Dempster Highway. Cestou navštívíte známé, a starými lodníky kdysi obávané, peřeje Five Fingers na Yukonu, budete sledovat divokou zvěř a měnící se tvář krajiny směrem na sever – přechod od hlubokých lesů až po pustou tundru pokrytou vřesovišti, vychladlé vulkány, jezera, divoké řeky.. Večer ubytování a půlnoční návštěva polárního kruhu, kde je i v tuto dobu po většinu léta světlo… /v případě nepřízně počasí návštěva polárního kruhu druhý den dopoledne/.
4. den
DAWSON CITY     260 mil / 420 km
Odjezd zpět po prašné Dempster Highway, v odpoledních hodinách příjezd do Dawson City – slavného městečka proslulého jako metropole v dobách zlaté horečky. Ubytování a prohlídka městečka. Doporučujeme Vám večerní návštěvu kabaretu a kasina Diamond Tooth Gerties – nejdéle nonstop funkčního kasina a kabaretu v Severní Americe, a nezapomeňte ochutnat Dawsonskou specialitu – sourtoe cocktail!!
5. den
DAWSON, BONANZA, ELDORADO     60 mil / 100 km
Relaxační den po náročných zážitcích!! Dopoledne si vychutnejte volno v Dawsonu – nezapomeňte navštívit některého ze zlatníků a potěžkat si v ruce pravý zlatý nugget, doporučujeme posedět na břehu veletoku Yukon a pokochat se jeho silou, nebo si při procházce podél řeky Klondike představit tisíce lidí, kteří kdysi dno tohoto údolí obrátily mnohokrát naruby… Odpoledne absolvujete s průvodcem okruh po nejslavnějších místech zlaté horečky: Navštívíte proslulé zábory na potocích Bonanza a Eldorado, na záboru číslo 6 si dokonce s vypůjčenou pánví můžete vyzkoušet vlastní štěstí!! Údolím potoka Hunker Creek podél dosud funkčních zlatonosných záborů se vrátíte zpět do Dawsonu. Dalším z navštívených míst bude hrob slavného českého dobrodruha a polárníka Jana Welzla na městském hřbitůvku, a závěrem stanete na vrcholu hory Dome, odkud je nejlepší vyhlídka na Dawson City a okolí.
6. den
POKER CREEK, WRANGELL RANGE, VALDEZ     440 mil / 700 km
Po překročení Yukonu trajektem Vás dnes čeká krásná cesta – Top of the World Highway. Tato prašná cesta Vás přivede po hřbetech vysokých hor s fantastickými výhledy stovek mil daleko na území USA. Raritou bude průjezd přes nejsevernější hraniční přechod do USA – Poker Creek. Územím zlatokopů budete pokračovat přes jedinou osadu na této cestě – Chicken – do městečka Tok ležícího na Alaska Highway, a odtud do Glennallenu cestou lemovanou jedinečnými výhledy na horské masívy, zasněžené štíty a ledovce národního parku Wrangell – St. Elias. Po krátké návštěvě ledovce Worthington následuje ubytování ve večerních hodinách v přístavním městě Valdez. V tomto městě končí transaljašský ropovod, a ropa je odtud expedována obřími tankery za dalším zpracováním.
7. den
PRINCE WILLIAM SOUND, WHITTIER, SEWARD     180 mil / 290 km
Ráno se nalodíte na trajekt, který Vás proveze během několikahodinové plavby oblastí národního parku Prince William Sound do Whittieru, městečka spojeného s okolním světem několik kilometrů dlouhým tunelem. Po vylodění odjezd do historického Sewardu, brány národních parků Gugach a Kenai Fjords. Návštěva jezera Portage se stejnojmenným ledovcem a pozorování lososů na potoce. Po příjezdu do Sewardu ve večerních hodinách ubytování.
8. den
SEWARD /NP KENAI FJORDS/     130 mil / 200 km
Polodenní volno v Sewardu k samostatné prohlídce tohoto rybářského městečka. Zájemce časně ráno pozveme k jedinečné plavně do národního parku Kenai Fjors /fakultativně, ale bezvýhradně doporučujeme, délka je cca 6 hodin/. Její účastníci budou obdivovat vodní ptáky, kosatky, velryby, běluhy, mořské vydry...navštívíte společně vyústění obrovského ledovce do mořského fjordu a budou sledovat, jak jeho kusy odpadávají do moře. S trochou štěstí lze zahlédnout i medvěda rybařícího na břehu. V odpoledních hodinách odjezd do Anchorage oblastí Gugach National Forest, cestou pozorování zvířat- oblast je hojná výskytem losů, ovcí tlustorohých a medvědů grizzly. Příjezd a ubytování v Anchorage v pozdních hodinách. 
9. den
ANCHORAGE, DENALI RANGE     250 mil / 400 km
Dopoledne si prohlédnete Anchorage – největší a nejdůležitější město Aljašky. Po prohlídce downtownu navštívíte také zdejší zajímavost – největší přístav hydroplánů na světě na jezeře Hood. Odpoledne odjezd do blízkosti národního parku Denali, cestou pozorování divoké zvěře. V případě dobré viditelnosti budete uchváceni panoramatem nejvyšší hory Severní Ameriky Denali. /nabízíme Vám nezapomenutelný fakultativní let nad NP Denali z městečka Talkeetna!!/. Ubytování ve večerních hodinách. 
10. den
NP DENALI     140 mil / 220 km
Prohlídka národního parku Denali – túra busem správy národního parku s četnými zastávkami při setkáních s losy, medvědy grizzly, jeleny caribou a dalšími zvířaty. S trochou štěstí zahlédnete i vrchol nejvyšší hory Severní Ameriky Mt. Denali. Po návratu v odpoledních hodinách odjezd do Fairbanks, ubytování.
11.den
FAIRBANKS, ALASKA HIGHWAY     310 mil / 500 km
Ráno prohlídka centra města, poté pokračování cesty přes North Pole, Delta Junction /oficiální začátek Alaska Highway/ a Tok do kanadské osady Beaver Creek /Kanada/, ubytování.
12.den
NP KLUANE RANGE     200 mil / 320 km
Dnes Vás čeká celodenní přejezd přes území Kanady. I dnes Vás budou provázet jedinečné scenérie rozkvetlé přírody a zasněžených hor v pozadí – národního parku Kluane ( nabízíme Vám fakultativní let nad masivem a ledovci národního parku Kluane !!). Ubytování v osadě Haines Junction ve večerních hodinách /ubytování a program dnů 12 a 13 mohou být modifikovány v závislosti na času zítřejšího odjezdu trajektu z Hainesu/.
13.den
HAINES, SKAGWAY, WHITEHORSE     280 mil / 450 km
Krajinou plnou horských údolí sestoupíte do městečka Haines /USA/. Odtud se lodním trajektem přesunete do Skagway /USA/, městečka známého jako výchozí místo zlatokopů v dobách zlaté horečky na Klondiku. Po krátké prohlídce města navštívíte výchozí bod dávné cesty přes průsmyk Chilcoot, a poté již zamíříte zpět na území Kanady do hlavního města provincie Yukon Whitehorse. Cestou dávejte dobrý pozor na černé medvědy baribaly, jejichž množství je ve zdejším kraji horských jezer a hlubokých lesů značné. Navštívíte také raritu- nejsevernější "poušť" světa u městečka Carcross. Pásmo písečných dun zde vzniklo díky mimořádnému mikroklimatu. Ubytování ve večerních hodinách.( V případě dopoledního odletu spoje do Evropy z Vancouveru je možnost odletu z Whitehorse ve večerních hodinách a noclehu v tranzitním hotelu ve Vancouveru)
14.den
WHITEHORSE, odlet do Prahy     20 mil / 30 km
Volno do odletu. Dle Vašeho cestovního plánu transfer na letiště a odlet do Prahy.
15.den
Příletem do Prahy v dopoledních hodinách Váš zájezd skončí.
Cena zahrnuje
 • leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět
 • letištní poplatky
 • 13× ubytování v hotelech a motelech turistické kategorie
 • dopravu klimatizovaným vanem nebo SUV
 • program dle itineráře
 • služby průvodce America Tours
 • komplexní pojištění- speciál pro Ameriku
 • zákonné pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
 • pojištění storna zájezdu
 • vstupní formality cílové země a tranzitních zemí
 • stravu
 • vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu
 • spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu
 • event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím
 • poplatek za odbavení zavazadel /letecká doprava/
Příplatky
 • příplatek za jednolůžkový pokoj 35.800 Kč
 • pojištění storna zájezdu /ERV pojišťovna/   2.500 Kč
Slevy
 • sleva pro třetí osobu na pokoji- na vyžádání
Výlety
 • vstup do Muzea Yukonu v ceně zájezdu
 • 2x námořní ferry v ceně zájezdu
 • výlet busem do NP Denali v ceně zájezdu
 • lodní výlet do národního parku Kenai Fjords   4.500 Kč
 • let letadlem nad Denali z Talkeetny /cca 75 min./   7.500 Kč


-

USA

Spojené státy americké leží ve střední a jižní části Severní Ameriky, na Aljašce a na Hawajských ostrovech. Přidruženými státy jsou Portoriko a Severní Mariana, k zámořským územím patří Americká Samoa, Guam, Panenské ostrovy a další. Pevninské území USA je na východě převážně nízké s členitým pobřežím, směrem k západu se zvedá. Pobřeží Tichého oceánu je naopak hornaté.

Shrnout podnebí země do jedné věty je nemožné. Snad jen uvedeme-li, že se zde lze setkat s takřka jakýmkoliv podnebím – na severu Aljašky s arktickým, na Hawajských ostrovech s vlhkým tropickým, na většině území však s mírným, které je na jihu velmi teplé, zatím co na severu a v horách chladné. Časté jsou náhlé průniky studeného vzduchu od severu k jihu a naopak. Stejně bohatá na typy je i vegetace – na severu s převládajícími jehličnatými a smíšenými lesy, dále k jihu pak prérie a bezlesé stepi.

Není přesně jasné, kdo tento kontinent objevil. První zmínky o objevení Newfoundlandu Vikingem Leifem Erikssonem se datují mezi roky 1000 až 1015. Žádné stopy se o tom ovšem nedochovaly. O to víc jich zanechali Španělé. 11 října 1492 tento kontinent objevil pro Evropu Kryštof Kolumbus. Od roku 1607 se do kolonizace výrazně zapojili také Britové. V roce 1626 prodali indiáni na Manhattanu svůj ostrov jedné holandsko – západoindické koloniální společnosti za směšnou částku 60 guldenů – resp. 24dolarů. Na místě byl založen Nový Amsterdam. Angličané ho pak doslova přes noc mění na Nový York – New York. 4. 7. 1776 je na kongresu ve Filadelfii oficiálně přijata Deklarace nezávislosti. V roce 1789 v New Yorku skládá svou přísahu první americký prezident George Washington.

Do země je striktně zakázán dovoz většiny druhů zejména čerstvých potravin a zemědělských výrobků (včetně svačiny z letadla). Dovoz předepsaných léků pro osobní spotřebu je s výjimkami dovolen. Je zakázán dovoz narkotik.

Všeobecně je zakázáno konzumovat alkohol na veřejnosti. Při nošení alkoholu je nutné dbát na to, aby byl v neprůhledném obalu. Do rozporu se zákonem se dostane i ten, kdo se objeví na veřejnosti v podnapilém stavu. Nakupovat a konzumovat alkohol na veřejnosti smějí v USA pouze osoby starší 21 let. Stejná věková hranice platí i pro hraní v kasinech.

V síti USA je obvyklý střídavý proud o napětí 110V. Zástrčky musí mít dva ploché kolíky. Pokud si tedy s sebou do Ameriky budete brát nějaké elektrické spotřebiče, je nutné, aby umožňovaly změnu napájecího napětí. Jinak potřebujete transformátor a v každém případě také adaptér pro připojení k U. S. zásuvce.

Spropitné se sice na účtech v amerických restauracích a barech většinou neuvádí, přesto je s ním ovšem třeba počítat a bere se spíše jako nezbytný poplatek za obsluhu. Váš číšník nebo servírka by jej měli dostat ve výši nejméně 10 – 15 % z účtované částky za konzumaci. Se spropitným počítají také nosiči, portýři i obsluha výtahu.


““ 

Termín Počet dní Odlet z Strava Cena
01.06. - 15.06. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    99 990,- Kč
15.06. - 29.06. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    101 990,- Kč
29.06. - 13.07. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    103 990,- Kč
13.07. - 27.07. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    108 990,- Kč
27.07. - 10.08. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    108 990,- Kč
10.08. - 24.08. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    108 990,- Kč
24.08. - 07.09. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    105 990,- Kč
07.09. - 21.09. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    101 990,- Kč
Termín Nocí Odlet z Strava Cena dospělý Cena dítě
01.06. - 15.06. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    99 990,- Kč
15.06. - 29.06. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    101 990,- Kč
29.06. - 13.07. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    103 990,- Kč
13.07. - 27.07. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    108 990,- Kč
27.07. - 10.08. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    108 990,- Kč
10.08. - 24.08. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    108 990,- Kč
24.08. - 07.09. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    105 990,- Kč
07.09. - 21.09. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    101 990,- Kč

Rezervujte si pobyt

Základní ceny - platí na osobu (není-li uvedeno jinak)

Příplatky - platí na osobu a noc (není-li uvedeno jinak)