Krásy Nové Anglie a Východu Kanady

Kód:AT 2116
Země: USA
Termín od 15.06.2021
Strava Bez stravování Bez stravování
Doprava Letecky
CENA OD
69 990 Kč
Seznam termínů
Obecný popis
Zájezd určený pro opravdové turisty, kteří netouží navštívit jen ta nejvíce známá místa. Ukážeme Vám jedinečnou přírodu Nové Anglie a severovýchodních přímořských provincií Kanady a seznámíme Vás s životem jejich obyvatel. Nesmírně zajímavý zájezd Vás jistě nezklame !!
Boston – Cape Cod – NP Acadia – St. John – Peggys Cove – Halifax – ostrov Prince Edward – Grand Falls – řeka St. Lawrence – Laurentides – bazilika St. Anne de Beaupré – Québec City - Montreal

Minimální počet 6 osob
Během zájezdu urazíte cca 2.205 mil (3.530 km)
zájezd může být směrován opačně
K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem.
K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem.
1. den
MONTREAL     100 mil / 160 km
Odlet z Prahy do Montrealu. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting s průvodcem.
2. den
BOSTON     200 mil / 320 km
Ráno odjezd na hranice USA, přejezd do Bostonu přírodou státu New Hampshire. Po příjezdu následuje orientační prohlídka centra města a ubytování. 
3. den
CAPE COD     240 mil / 380 km
Celodenní výlet na mys Cape Cod. Návštěva městečka Hyannis plného rezidencí slavných lidí a pitoreskního městečka Provincetown. Dle počasí možnost koupání na plážích Cape Cod Bay,
4. den
BRUNSWICK     150 mil / 240 km
Dopoledne indiv. volno v centru Bostonu, následuje odjezd do Brunswicku ve státě Maine, ubytování.
5. den
NP ACADIA     250 mil / 400 km
Putování podél pobřeží Atlantiku na východ. Zastávka v přístavních městečkách Camdenu, Belfastu a ve státním parku Moose Point, poté příjezd do národního parku Acadia. Prohlídka parku včetně výjezdu na nejvyšší horu poloostrova Mt. Cadillac. Ubytování v motelu na cestě do Calais.
6. den
SAINT JOHN     80 mil / 130 km
Podle pobřeží příjezd do Calais – zde překročíte hranice Kanady. Po poledni příjezd do Saint John, ubytování a zhlédnutí jedinečného přírodního úkazu, který nemá ve světě obdoby – reversních vodopádů na řece St. John.
7. den
FUNDY SOUND     250 mil / 400 km
Velmi časně odjezd lodním trajektem přes mořský záliv Fundy do Digby na poloostrově Nova Scotia. Pokračování podél pobřeží přes Yarmouth a Liverpool do místa ubytování v blízkosti města Bridgewater.
8. den
HALIFAX     145 mil / 230 km
Návštěva malebné rybářské osady Peggy´s Cove s prastarým majákem na oblých žulových skaliscích nad mořem, pak odjezd do Halifaxu. Prohlídka vojenské pevnosti, indiv. volno v centru města. Ubytování
9. den
PRINCE EDWARD ISLAND     250 mil / 400 km
Ráno odjezd do přístavu Caribou a přejezd lodním trajektem na ostrov Prince Edward, zde návštěva majáku na mysu Murray Head, který jako první zachytil signály z potápějícího se Titanicu. Prohlídka historického centra městečka Charlottetown. Odpoledne opustíte ostrov po novém 13 kilometrů dlouhém mostě Confederation Bridge. Ubytování v motelu na cestě do Miramichi.
10. den
GRAND FALLS     175 mil / 280 km
Prohlídka městečka Miramichi, pokračování přes Bathurst do Campbeltonu. Dále vede cesta napříč nejstarším pohořím Ameriky do Grand Falls, ubytování a prohlídka soutěsky s vodopády.
11.den
SAGUENAY SOUND     230 mil / 360 km
Velmi časně odjezd do Riviére-du-Loup. Přejezd lodním trajektem přes řeku St. Lawrence do St. Simeón, odtud do Saguenay romantickou cestou opuštěnými horami podél řeky Saguenay. Příjezd ve večerních hodinách, ubytování.
12.den
LARENTIDES, QUEBEC CITY     140 mil / 220 km
Průjezd přírodní rezervací Laurentides, dle podmínek pozorování losů a jelenů. Odpoledne příjezd do Québec City, ubytování a indiv. volno k návštěvě historického centra tohoto nejkrásnějšího města provincie Québec.
13.den
BEAUPRE, ST. ANNE     90 mil / 140 km
Návštěva jedinečných vodopádů Montmorency, slavné baziliky Ste-Anne-de-Beaupré a soutěsky s vodopády na řece St.Anne /vstup není v ceně/, odpoledne přejezd do Montrealu, ubytování.
14.den
MONTREAL     175 mil / 280 km
Prohlídka města včetně návštěvy slavné katedrály a shlédnutí města z vrcholku Mt. Royal, odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy.
15.den
Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí.
Cena zahrnuje
 • leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě)
 • letištní poplatky
 • 13 x ubytování v 3* hotelech a motelech
 • minimálně 6x snídani
 • dopravu klimatizovaným autokarem či minibusem
 • program dle itineráře
 • služby průvodce America Tours
 • komplexní pojištění- speciál pro Ameriku
 • zákonné pojištění CK proti úpadku
 • Cena nezahrnuje
  • pojištění storna zájezdu
  • vstupní formality cílové země a tranzitních zemí
  • stravu ( mimo uvedené)
  • vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu
  • spropitné místním řidičům a průvodcům
  • event.palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím
  • odbavení zavazadla pro vnitřní lety /cca 25 USD/
  • poplatky za odbavení zavazadel /letecká doprava/
  Příplatky
  • příplatek za jednolůžkový pokoj == 16900 CZK
  • pojištění storna zájezdu /ERV pojišťovna/ == 1.800 CZK
  Slevy
 • sleva pro třetí osobu na pokoji ( dvě dvoulůžka ) == 3400 CZK
 • sleva pro čtvrtou osobu na pokoji ( dvě dvoulůžka) == 2300 czk
 • sleva pro dítě do 12 let ( pokoj sdílí s rodiči ) == 13900 CZK
 • USA

  Spojené státy americké leží ve střední a jižní části Severní Ameriky, na Aljašce a na Hawajských ostrovech. Přidruženými státy jsou Portoriko a Severní Mariana, k zámořským územím patří Americká Samoa, Guam, Panenské ostrovy a další. Pevninské území USA je na východě převážně nízké s členitým pobřežím, směrem k západu se zvedá. Pobřeží Tichého oceánu je naopak hornaté.

  Shrnout podnebí země do jedné věty je nemožné. Snad jen uvedeme-li, že se zde lze setkat s takřka jakýmkoliv podnebím – na severu Aljašky s arktickým, na Hawajských ostrovech s vlhkým tropickým, na většině území však s mírným, které je na jihu velmi teplé, zatím co na severu a v horách chladné. Časté jsou náhlé průniky studeného vzduchu od severu k jihu a naopak. Stejně bohatá na typy je i vegetace – na severu s převládajícími jehličnatými a smíšenými lesy, dále k jihu pak prérie a bezlesé stepi.

  Není přesně jasné, kdo tento kontinent objevil. První zmínky o objevení Newfoundlandu Vikingem Leifem Erikssonem se datují mezi roky 1000 až 1015. Žádné stopy se o tom ovšem nedochovaly. O to víc jich zanechali Španělé. 11 října 1492 tento kontinent objevil pro Evropu Kryštof Kolumbus. Od roku 1607 se do kolonizace výrazně zapojili také Britové. V roce 1626 prodali indiáni na Manhattanu svůj ostrov jedné holandsko – západoindické koloniální společnosti za směšnou částku 60 guldenů – resp. 24dolarů. Na místě byl založen Nový Amsterdam. Angličané ho pak doslova přes noc mění na Nový York – New York. 4. 7. 1776 je na kongresu ve Filadelfii oficiálně přijata Deklarace nezávislosti. V roce 1789 v New Yorku skládá svou přísahu první americký prezident George Washington.

  Do země je striktně zakázán dovoz většiny druhů zejména čerstvých potravin a zemědělských výrobků (včetně svačiny z letadla). Dovoz předepsaných léků pro osobní spotřebu je s výjimkami dovolen. Je zakázán dovoz narkotik.

  Všeobecně je zakázáno konzumovat alkohol na veřejnosti. Při nošení alkoholu je nutné dbát na to, aby byl v neprůhledném obalu. Do rozporu se zákonem se dostane i ten, kdo se objeví na veřejnosti v podnapilém stavu. Nakupovat a konzumovat alkohol na veřejnosti smějí v USA pouze osoby starší 21 let. Stejná věková hranice platí i pro hraní v kasinech.

  V síti USA je obvyklý střídavý proud o napětí 110V. Zástrčky musí mít dva ploché kolíky. Pokud si tedy s sebou do Ameriky budete brát nějaké elektrické spotřebiče, je nutné, aby umožňovaly změnu napájecího napětí. Jinak potřebujete transformátor a v každém případě také adaptér pro připojení k U. S. zásuvce.

  Spropitné se sice na účtech v amerických restauracích a barech většinou neuvádí, přesto je s ním ovšem třeba počítat a bere se spíše jako nezbytný poplatek za obsluhu. Váš číšník nebo servírka by jej měli dostat ve výši nejméně 10 – 15 % z účtované částky za konzumaci. Se spropitným počítají také nosiči, portýři i obsluha výtahu.


  ““ 

  Termín Počet dní Odlet z Strava Cena
  15.06. - 29.06. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    69 990,- Kč
  07.09. - 21.09. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    69 990,- Kč
  Termín Nocí Odlet z Strava Cena dospělý Cena dítě
  15.06. - 29.06. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    69 990,- Kč
  07.09. - 21.09. 15 Praha, Václav Havel Bez stravování    69 990,- Kč

  Rezervujte si pobyt

  Základní ceny - platí na osobu (není-li uvedeno jinak)

  Příplatky - platí na osobu a noc (není-li uvedeno jinak)