Národní parky západu U.S.A.

Kód:AT 2107
Země: USA
Termín od 18.05.2021
Strava Snídaně Snídaně
Doprava Letecky
CENA OD
85 990 Kč
Seznam termínů
Obecný popis
Zájezd, který nabízí milovníkům přírody průřez tím nejlepším, co může americký západ nabídnout. Od pouští po ledovce, od mořských pláží po horské štíty. Nechte se zlákat k poznání jedinečné rozmanitosti přírodních zajímavostí západu USA !!
Los Angeles - Hollywood - NP Sequoia - San Francisco - NP Redwood - Crater Lake - Mt.Rainier - NP Olympic - Seattle - North Cascades - Yellowstone - Grand Teton - Rocky Mountain - Denver - Arches - Capitol Reef - Escalante - Bryce Canyon - Zion - Lake Powell - Grand Canyon - Las Vegas - Údolí smrti - Los Angeles

Minimální počet 6 osob
Zájezd může být směrován opačně
K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem.
1. den
LOS ANGELES     20 mil / 30 km
Odlet z Prahy do Los Angeles. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours Vás čeká transfer do hotelu na trase k horským národním parkům Sierry Nevady, ubytování a orientační meeting.
2. den
NP SEQUOIA a KINGS CANYON     340 mil / 550 km
Velmi časně odjezd na sever do národního parku Sequoia a Kings Canyon. Prohlídka parku do večerních hodin, ubytování na cestě do San Francisca.
3. den
SAN FRANCISCO     220 mil / 350 km
Odjezd do San Francisca. Po příjezdu prohlídka hlavních atrakcí města včetně plavby lodí po zálivu pod Golden Gate/v ceně zájezdu/. Ubytování ve večerních hodinách.
4. den
SAN FRANCISCO     80 mil / 130 km
Pokračování prohlídky San Francisca, během které budete mít i dostatek času k samostatným vycházkám. Fakultativně Vám nabízíme nezapomenutelný let helikoptérou nad San Franciscem a Golden Gate. V podvečer odjezd na sever, nocleh v motelu na trase.
5. den
NP REDWOOD     390 mil / 620 km
Při průjezdu „Avenue of the Giants“ si na klikaté silnici mezi obřími stromy budete připadat jako trpaslíci, ale to je jen začátek !! Čeká Vás návštěva národního parku Redwood na pobřeží Pacifiku, domova nejvyšších stromů na Zemi. Po prohlídce pokračování do NP Crater Lake v Oregonu, nocleh v motelu na trase.
6. den
NP CRATER LAKE     410 mil / 650 km
Prohlídka Crater Lake průjezdem kolem jezerem zatopeného kráteru s mnoha vyhlídkami a traily. Pokračování cesty na sever, nocleh v motelu na trase.
7. den
NP MT. RAINIER, SEATTLE     230 mil / 370 km
Návštěva NP Mt. Rainier se zastávkami na vyhlídkách na krásný vulkán. V odpoledních hodinách příjezd do Seattle, indiv.prohlídka centra města, ubytování ve večerních hodinách.
8. den
NP OLYMPIC     370 mil / 590 km
Časně odjezd do NP Olympic na stejnojmenném poloostrově.Celodenní okruh parkem, odpoledne odjezd lodním trajektem na pevninu a ubytování v motelu.
9. den
BOEING, NP NORTH CASCADES    320 mil / 510 km
Dopoledne pro Vás máme přichystánu návštěvu ve výrobním závodě Boeing v Everettu. Kromě muzea letectví navštívíte výrobní linku, kde se montují Boeingy řady 747,777 a 787. Následuje průjezd pohořím NP North Cascades, nocleh ve Spokane.
10. den
COEUR D’ALENE NF     470 mil / 750 km
Přejezd do národního parku Yellowstone, v podvečer ubytování v blízkosti parku.
11.den
NP YELLOWSTONE     160 mil / 250 km
Celodenní prohlídka Yellowstone – okruh parkem s prohlídkou nejatraktivnějších míst, pozorování bizonů, jelenů a další zvěře. Nocleh na stejném místě.
12.den
NP GRAND TETON     420 mil / 670 km
Průjezd přírodou NP Grand Teton kolem jezera Jenny, poté odjezd do Denveru,nocleh v motelu na trase.
13.den
DENVER     250 mil / 400 km
Po příjezdu do Denveru ubytování, prohlídka centra města a indiv. volno k odpočinku po první polovině zájezdu.
14.den
NP ROCKY MOUNTAIN     370 mil / 590 km
Časně odjezd do národního parku Rocky Mountain. Průjezd parkem, pozorování zvířat a pěší výlet. Odpoledne odjezd pohořím na západ, nocleh v Grand Junction.
15.den
NP ARCHES     180 mil / 280 km
Celodenní návštěva národního parku Arches. Traily k jedinečným skalním obloukům. Zejména doporučujeme návštěvu světoznámého divu přírody Delicate Arch. Večer příjezd do Green River, ubytování.
16.den
NP CAPITOL REEF, BRYCE CANYON,     230 mil / 370 km
Putování na jih přírodou státu Utah. Průjezd zemí divokých kaňonů přes národní park Capitol Reef a Canyon Escalante. Odpolední prohlídka národního parku Bryce Canyon známého tisíci pískovcových věžiček, ubytování ve večerních hodinách.
17.den
NP ZION, LAKE POWELL     250 mil / 400 km
Návštěva národního parku Zion. Průjezd parkem, traily, poté odjezd přes Kanab k jezeru Lake Powell. Dle počasí možnost koupání v tomto pouštním jezeru vzniklém přehrazením kaňonu řeky Colorado. Nocleh v Page.
18.den
NP GRAND CANYON     430 mil / 680 km
Časně odjezd do národního parku Grand Canyon. Průjezd po jižní terase kaňonu s vyhlídkami s časem k individuálním krátkým trailům. Doporučujeme Vám fakultativní let nad Grand Canyonem letadlem nebo helikoptérou – nezapomenutelný zážitek !! Odpoledne pokračování cesty do Las Vegas. Orientační okruh nočním městem, ubytování.
19.den
LAS VEGAS     20 mil / 30 km
Celodenní volno v Las Vegas!! Využijte volna k odpočinku nebo Vám nabízíme polodenní výlet k přehradě Hoover Damm. Večer Vám nabídneme další lahůdku – let helikoptérou nad zářícím Las Vegas /fakultativně/.
20.den
NP DEATH VALLEY     390 mil / 620 km
Časně odjezd do slavného Death Valley, nejnižšího a nejteplejšího bodu západní hemisféry. Prohlídka, poté pokračování cesty do Los Angeles, ubytování ve večerních hodinách.
21.den
LOS ANGELES     60 mil / 100 km
Celodenní prohlídka Los Angeles zahrnující největší atrakce této metropole – Hollywood, Beverly Hills, Griffith Observatory, Rodeo Drive… Odpoledne budete mít možnost navštívit filmová studia Universal /vstup není v ceně, ale doporučujeme !!/.
22.den
Odlet domů     20 mil / 30 km
Dle Vašeho letového plánu transfer na letiště a odlet do Prahy.
23.den
Přílet do Prahy v odpoledních hodinách Váš zájezd ukončí.
Cena zahrnuje
 • leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět
 • letištní poplatky
 • 21× ubytování v hotelech a motelech turistické kategorie
 • minimálně 12× snídani
 • dopravu klimatizovaným minibusem
 • program dle itineráře
 • služby průvodce America Tours
 • komplexní pojištění- speciál pro Ameriku
 • zákonné pojištění CK proti úpadku
 • Cena nezahrnuje
  • pojištění storna zájezdu
  • vstupní formality cílové země a tranzitních zemí
  • stravu /mimo uvedené/
  • vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu
  • spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu
  • event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím
  • poplatek za odbavení zavazadel /letecká doprava/
  Příplatky
  • příplatek za jednolůžkový pokoj 29.700 Kč
  • pojištění storna zájezdu /ERV pojišťovna/   2.500 Kč
  Slevy
  >
 • sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 4.300 Kč
 • sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 3.400 Kč
 • Výlety
  - plavba lodí po zálivu pod Golden Gate v ceně zájezdu
  - vstup do továrny Boeing v ceně zájezdu
  - vstup do Universal Studios v Hollywoodu 3.500 Kč 
  - let helikoptérou nad San Franciscem a Golden Gate 4.990 Kč
  - let nad Grand Canyonem vyhlídkovým letadlem 3.800 Kč
  - let nad Grand Canyonem helikoptérou 5.200 Kč
  - let nad jezerem Lake Powell a Rainbow Bridge 3.500 Kč
  - let helikoptérou nad nočním Las Vegas 2.700 Kč
  - prodloužení odletu (odlet ze stejné destinace) 4.000 Kč
  -polodenní výlet k přehradě Hoover Damm 1.300 Kč
  USA

  Spojené státy americké leží ve střední a jižní části Severní Ameriky, na Aljašce a na Hawajských ostrovech. Přidruženými státy jsou Portoriko a Severní Mariana, k zámořským územím patří Americká Samoa, Guam, Panenské ostrovy a další. Pevninské území USA je na východě převážně nízké s členitým pobřežím, směrem k západu se zvedá. Pobřeží Tichého oceánu je naopak hornaté.

  Shrnout podnebí země do jedné věty je nemožné. Snad jen uvedeme-li, že se zde lze setkat s takřka jakýmkoliv podnebím – na severu Aljašky s arktickým, na Hawajských ostrovech s vlhkým tropickým, na většině území však s mírným, které je na jihu velmi teplé, zatím co na severu a v horách chladné. Časté jsou náhlé průniky studeného vzduchu od severu k jihu a naopak. Stejně bohatá na typy je i vegetace – na severu s převládajícími jehličnatými a smíšenými lesy, dále k jihu pak prérie a bezlesé stepi.

  Není přesně jasné, kdo tento kontinent objevil. První zmínky o objevení Newfoundlandu Vikingem Leifem Erikssonem se datují mezi roky 1000 až 1015. Žádné stopy se o tom ovšem nedochovaly. O to víc jich zanechali Španělé. 11 října 1492 tento kontinent objevil pro Evropu Kryštof Kolumbus. Od roku 1607 se do kolonizace výrazně zapojili také Britové. V roce 1626 prodali indiáni na Manhattanu svůj ostrov jedné holandsko – západoindické koloniální společnosti za směšnou částku 60 guldenů – resp. 24dolarů. Na místě byl založen Nový Amsterdam. Angličané ho pak doslova přes noc mění na Nový York – New York. 4. 7. 1776 je na kongresu ve Filadelfii oficiálně přijata Deklarace nezávislosti. V roce 1789 v New Yorku skládá svou přísahu první americký prezident George Washington.

  Do země je striktně zakázán dovoz většiny druhů zejména čerstvých potravin a zemědělských výrobků (včetně svačiny z letadla). Dovoz předepsaných léků pro osobní spotřebu je s výjimkami dovolen. Je zakázán dovoz narkotik.

  Všeobecně je zakázáno konzumovat alkohol na veřejnosti. Při nošení alkoholu je nutné dbát na to, aby byl v neprůhledném obalu. Do rozporu se zákonem se dostane i ten, kdo se objeví na veřejnosti v podnapilém stavu. Nakupovat a konzumovat alkohol na veřejnosti smějí v USA pouze osoby starší 21 let. Stejná věková hranice platí i pro hraní v kasinech.

  V síti USA je obvyklý střídavý proud o napětí 110V. Zástrčky musí mít dva ploché kolíky. Pokud si tedy s sebou do Ameriky budete brát nějaké elektrické spotřebiče, je nutné, aby umožňovaly změnu napájecího napětí. Jinak potřebujete transformátor a v každém případě také adaptér pro připojení k U. S. zásuvce.

  Spropitné se sice na účtech v amerických restauracích a barech většinou neuvádí, přesto je s ním ovšem třeba počítat a bere se spíše jako nezbytný poplatek za obsluhu. Váš číšník nebo servírka by jej měli dostat ve výši nejméně 10 – 15 % z účtované částky za konzumaci. Se spropitným počítají také nosiči, portýři i obsluha výtahu.


  ““ 

  Termín Počet dní Odlet z Strava Cena
  18.05. - 09.06. 23 Praha, Václav Havel Snídaně    85 990,- Kč
  05.06. - 27.06. 23 Praha, Václav Havel Snídaně    87 990,- Kč
  29.06. - 21.07. 23 Praha, Václav Havel Snídaně    89 990,- Kč
  20.07. - 11.08. 23 Praha, Václav Havel Snídaně    98 990,- Kč
  10.08. - 01.09. 23 Praha, Václav Havel Snídaně    98 990,- Kč
  01.09. - 23.09. 23 Praha, Václav Havel Snídaně    89 990,- Kč
  22.09. - 14.10. 23 Praha, Václav Havel Snídaně    87 990,- Kč
  Termín Nocí Odlet z Strava Cena dospělý Cena dítě
  18.05. - 09.06. 23 Praha, Václav Havel Snídaně    85 990,- Kč
  05.06. - 27.06. 23 Praha, Václav Havel Snídaně    87 990,- Kč
  29.06. - 21.07. 23 Praha, Václav Havel Snídaně    89 990,- Kč
  20.07. - 11.08. 23 Praha, Václav Havel Snídaně    98 990,- Kč
  10.08. - 01.09. 23 Praha, Václav Havel Snídaně    98 990,- Kč
  01.09. - 23.09. 23 Praha, Václav Havel Snídaně    89 990,- Kč
  22.09. - 14.10. 23 Praha, Václav Havel Snídaně    87 990,- Kč

  Rezervujte si pobyt

  Základní ceny - platí na osobu (není-li uvedeno jinak)

  Příplatky - platí na osobu a noc (není-li uvedeno jinak)