Pacifické pobřeží USA a Kanady- Národní parky a rezervace od Los Angeles po Vancouver

Kód:AT 2103
Země: USA
Termín od 07.05.2021
Strava Snídaně Snídaně
Doprava Letecky
CENA OD
69 990 Kč
Seznam termínů
Obecný popis
Nechte se okouzlit krásou pacifického pobřeží USA od kanadských hranic až po Los Angeles ! Budete uchváceni drsnou krásou deštných pralesů poloostrova Olympic, hustými porosty mlžných lesů Oregonu, budete obdivovat majestátnost mohutných sekvojí na pobřeží severní Kalifornie i surfařský ráj v jižnějších oblastech…
Los Angeles - Monterey - San Francisco - NP Redwood - státní parky pacifického pobřeží - NP Mt.Rainier - Seattle - NP Olympic - ostrov Vancouver - Victoria - Vancouver
Minimální počet 6 osob
Během zájezdu urazíte cca 2.070 mil ( 3.300 km )
Zájezd může být směrován opačně
K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem
1. den
LOS ANGELES     30 mil / 50 km
Odlet z Prahy do Los Angeles. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting.
2. den
LOS ANGELES     70 mil / 110 km
Celodenní prohlídka atrakcí a pamětihodností Los Angeles,Hollywoodu a Beverly Hills, kterou zakončíme zhlédnutím západu slunce na pláži Santa Monica...
3. den
US-1, MONTEREY     430 mil / 680 km
Celodenní přejezd do San Francisca, částečně po slavné silnici č.1 vinoucí se podél členitého pobřeží Pacifiku. Cestou pozorování lachtanů a lvounů, odpoledne prohlídka Monterey. Ubytování ve večerních hodinách.
4. den
SAN FRANCISCO     50 mil / 80 km
Celodenní prohlídka San Francisca zahrnující největší atrakce a pamětihodnosti metropole, včetně plavby po zálivu pod Golden Gate /v ceně zájezdu/.
5. den
SAN FRANCISCO     100 mil / 160 km
Dopoledne indiv. volno v centru San Francisca, poté odjezd na sever do národního parku Redwood, nocleh v motelu na trase.
6. den
NP REDWOOD     360 mil / 570 km
Prohlídka NP Redwood, domova nejvyšších stromů na Zemi. Pokračování do místa ubytování v Oregonu.
7. den
OREGON DUNES, PORTLAND     390 mil / 610 km
Pokračování cesty podél Pacifiku oblastí Oregon Dunes, cestou pozorování mořských vyder a lvounů. Odpoledne krátká prohlídka centra Portlandu, ubytování již na území státu Washington.
8. den
NP MT. RAINIER, SEATTLE     250 mil / 400 km
Časně odjezd do národního parku Mt. Rainier. Prohldíka parku, odpoledne přejezd do Seattle. V podvečer prohlídka centra města, ubytování.
9. den
NP OLYMPIC, VICTORIA     300 mil / 480 km
Časně odjezd do národního parku Olympic na stejnojmenném poloostrově. Území NP Olympic je deštným pralesem, třebaže leží v mírném podnebném pásmu. My si prohlédneme pobřežní a podhorské části parku. Odpoledne odjezd trajektem přes úžinu Juan de Fuca na ostrov Vancouver do Victorie, hlavního města kanadské provincie British Columbia. Ubytování ve večerních hodinách.
10. den
VICTORIA, VANCOUVER     60 mil/ 100 km
V dopoledních hodinách si prohlédneme historické centrum Victorie, a odpoledne následuje přejezd trajektem na pevninu do Vancouveru. Prohlídka centra města do večerních hodin, ubytování
11.den
Odlet domů     30 mil / 50 km
Dopoledne dle času odletu volno v centru Vancouveru. Dle Vašeho letového plánu následuje odjezd na letiště a odlet do Prahy.
12.den
Přílet do Prahy v odpoledních hodinách Váš zájezd ukončí.
Cena zahrnuje
 • leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět v turistické třídě
 • letištní poplatky
 • 10× ubytování ve 3* hotelech a motelech
 • nejméně 6x snídani
 • dopravu klimatizovaným vanem nebo SUV
 • program dle itineráře
 • služby průvodce America Tours
 • komplexní pojištění- speciál pro Ameriku
 • zákonné pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
 • pojištění storna zájezdu
 • vstupní formality cílové země a tranzitních zemí
 • stravu kromě uvedené
 • vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu
 • spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu
 • event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím
 • poplatky za odbavení zavazadel /letecká doprava/
Příplatky
 • příplatek za jednolůžkový pokoj 17.500 Kč
 • pojištění storna zájezdu /ERV pojišťovna/   1.800 Kč
Slevy
 • sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 2.300 Kč
Výlety
 • 2x přejezd lodním trajektem v ceně zájezdu 
 • plavba po zálivu pod Golden Gate v ceně zájezdu
 • vstup do filmových studií Warner Brothers v ceně zájezdu
 • let helikoptérou nad San Franciscem a Golden Gate 4.950 Kč
 • let hydroplánem nad Vancouverem 2.990 Kč
 • čtyřdenní pobyt na Havajských ostrovech-  na vyžádání
USA

Spojené státy americké leží ve střední a jižní části Severní Ameriky, na Aljašce a na Hawajských ostrovech. Přidruženými státy jsou Portoriko a Severní Mariana, k zámořským územím patří Americká Samoa, Guam, Panenské ostrovy a další. Pevninské území USA je na východě převážně nízké s členitým pobřežím, směrem k západu se zvedá. Pobřeží Tichého oceánu je naopak hornaté.

Shrnout podnebí země do jedné věty je nemožné. Snad jen uvedeme-li, že se zde lze setkat s takřka jakýmkoliv podnebím – na severu Aljašky s arktickým, na Hawajských ostrovech s vlhkým tropickým, na většině území však s mírným, které je na jihu velmi teplé, zatím co na severu a v horách chladné. Časté jsou náhlé průniky studeného vzduchu od severu k jihu a naopak. Stejně bohatá na typy je i vegetace – na severu s převládajícími jehličnatými a smíšenými lesy, dále k jihu pak prérie a bezlesé stepi.

Není přesně jasné, kdo tento kontinent objevil. První zmínky o objevení Newfoundlandu Vikingem Leifem Erikssonem se datují mezi roky 1000 až 1015. Žádné stopy se o tom ovšem nedochovaly. O to víc jich zanechali Španělé. 11 října 1492 tento kontinent objevil pro Evropu Kryštof Kolumbus. Od roku 1607 se do kolonizace výrazně zapojili také Britové. V roce 1626 prodali indiáni na Manhattanu svůj ostrov jedné holandsko – západoindické koloniální společnosti za směšnou částku 60 guldenů – resp. 24dolarů. Na místě byl založen Nový Amsterdam. Angličané ho pak doslova přes noc mění na Nový York – New York. 4. 7. 1776 je na kongresu ve Filadelfii oficiálně přijata Deklarace nezávislosti. V roce 1789 v New Yorku skládá svou přísahu první americký prezident George Washington.

Do země je striktně zakázán dovoz většiny druhů zejména čerstvých potravin a zemědělských výrobků (včetně svačiny z letadla). Dovoz předepsaných léků pro osobní spotřebu je s výjimkami dovolen. Je zakázán dovoz narkotik.

Všeobecně je zakázáno konzumovat alkohol na veřejnosti. Při nošení alkoholu je nutné dbát na to, aby byl v neprůhledném obalu. Do rozporu se zákonem se dostane i ten, kdo se objeví na veřejnosti v podnapilém stavu. Nakupovat a konzumovat alkohol na veřejnosti smějí v USA pouze osoby starší 21 let. Stejná věková hranice platí i pro hraní v kasinech.

V síti USA je obvyklý střídavý proud o napětí 110V. Zástrčky musí mít dva ploché kolíky. Pokud si tedy s sebou do Ameriky budete brát nějaké elektrické spotřebiče, je nutné, aby umožňovaly změnu napájecího napětí. Jinak potřebujete transformátor a v každém případě také adaptér pro připojení k U. S. zásuvce.

Spropitné se sice na účtech v amerických restauracích a barech většinou neuvádí, přesto je s ním ovšem třeba počítat a bere se spíše jako nezbytný poplatek za obsluhu. Váš číšník nebo servírka by jej měli dostat ve výši nejméně 10 – 15 % z účtované částky za konzumaci. Se spropitným počítají také nosiči, portýři i obsluha výtahu.


““ 

Termín Počet dní Odlet z Strava Cena
07.05. - 18.05. 12 Praha, Václav Havel Snídaně    69 990,- Kč
21.09. - 02.10. 12 Praha, Václav Havel Snídaně    69 990,- Kč
Termín Nocí Odlet z Strava Cena dospělý Cena dítě
07.05. - 18.05. 12 Praha, Václav Havel Snídaně    69 990,- Kč
21.09. - 02.10. 12 Praha, Václav Havel Snídaně    69 990,- Kč

Rezervujte si pobyt

Základní ceny - platí na osobu (není-li uvedeno jinak)

Příplatky - platí na osobu a noc (není-li uvedeno jinak)