Perly východního pobřeží- to nejlepší z východu USA a Kanady

Kód:AT 2114
Země: USA
CENA
Seznam termínů
Obecný popis
Zájezd z kategorie bestsellerů Vás seznámí s městy a přírodou oblasti východu USA a Kanady. Nabitý program Vás nenechá vydechnout, vrátíte se zpět obohaceni o množství poznatků a spoustu báječných zážitků. Připravte se na skvělou dovolenou !!
New York - Philadelphia - Washington DC - Pittsburgh - Cleveland - Detroit - Niagarské vodopády - Toronto - Kingston - Ottawa - Montreal - Quebec City - vodopády Montmorency a St.Anne - jedinečná příroda Vermontu - Boston - Providence - New York

Minimální počet 6 osob
Během zájezdu urazíte cca 2.660 mil ( 4.260 km )
Zájezd může být směrován opačně. Prohlídka New Yorku může být zařazena na začátku nebo na konci zájezdu.
K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem.
K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem.
1. den
NEW YORK     120 mil / 190 km
Odlet z Prahy do New Yorku. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours odjezd do Philadelphie. Ubytování ve večerních hodinách.
2. den
PHILADELPHIA,WASHINGTON DC     160 mil / 260 km
Prohlídka centra historické Philadelphie, včetně návštěvy vyhlídky One Liberty building a jedinečným panoramickým výhledem z výšky bezmála 300 metrů. Pokračování cesty do Washingtonu , zde do večerních hodin prohlídka zahrnující největší atrakce metropole a pamětihodnosti - Capitol, White House, Washingtonův a Lincolnův památník, Arlingtonský hřbitov… Ubytování večer.
3. den
WASHINGTON, PITTSBURGH     250 mil / 400 km
Pokračování prohlídky Washingtonu, tentokrát však formou volna k návštěvě některých z bezpočtu muzeí a galerií lemujících slavný „Mall“. Odpoledne odjezd do Pittsburghu, návštěva vyhlídky na downtownu a individuální volno v centru. Ve večerních hodinách ubytování.
4. den
CLEVELAND, LAKE ERIE     270 mil / 430 km
Ráno pokračování cesty do města Cleveland ve státě Ohio. Prohlídka centra města a mariny u jezera Erie. Odpoledne cesta podél jezera přes Toledo do Detroitu, kde Vás čeká návštěva slavného Fordova muzea ( vstupné v ceně).
5. den
DETROIT, LAKE HURON, NIAGARA FALLS     260 mil / 420 km
Dnes budete mít dostatek času k samostatné prohlídce downtownu města Detroit. V odpoledních hodinách Vás cesta zavede kolem jižního cípu Huronského jezera městem Sarnia na území Kanady. V podvečer dorazíte do Niagara Falls, ubytování a návštěva večerních vodopádů.
6. den
NIAGARA FALLS     100 mil / 160 km
Niagarské vodopády – místo které touží jednou poznat snad každý člověk !! Vás tento zážitek čeká právě dnes – a to včetně plavby lodí až pod hlavní vodopád, slavnou „Podkovu“ !(v ceně květen-září) Připravte si dostatek filmového materiálu!!  Fakultativně Vám nabízíme nezapomenutelný let helikoptérou nad vodopády. V odpoledních hodinách si ještě prohlédnete městečko Niagara on the Lake, kde Vám nabídneme /fakultativně/ vzrušující atrakci- plavbu tryskovým  člunem do peřejí Whirpool na řece Niagara. Večer Vás již očekává Toronto. 
7. den
TORONTO     170 mil / 270 km
Ráno zahájíte prohlídku výjezdem na donedávna nejvyšší stavbu světa – CN Tower (v ceně). Odtud z neuvěřitelné výšky je pohled na město opravdu jedinečný. K umocnění Vašich zážitků Vám nabízíme fakultativně let helikoptérou nad městem a jezerem Ontario a pozveme Vás na kombinovanou prohlídku centra Toronta motorovou tramvají stylem hop on- hop off /v ceně zájezdů květen- září/. Závěrem volného času v centru města Toronto opustíte a vydáte se do hlavního města Kanady – Ottawy. Nocleh Vás čeká v motelu na trase.
8. den
THOUSAND ISLANDS, OTTAWA     130 mil / 200 km
Z Kingstonu – hlavního města oblasti „tisíce ostrovů“ Vás pozveme k plavbě mezi stovkami ostrůvků s honosnými rezidencemi v čele se slavným Bold’s Castle. Odpoledne dorazíme do Ottawy. Čeká Vás krásné historické město, ve kterém navštívíte centrum s budovou parlamentu, a budete mít dostatek času k samostatné prohlídce. Ubytování ve večerních hodinách.
9. den
MONTREAL     150 mil / 240 km
Časně odjezd do Montrealu. Společně navštívíte slavnou katedrálu (vstup v ceně) a společně také shlédnete město z vrcholu hory Mt. Royal… Odpoledne po ubytování budete mít dostatek času k samostatné prohlídce centra města až do večerních hodin.
10. den
QUEBEC CITY     190 mil / 300 km
Dnes Vás čeká perla ve šňůře měst „navlečených“ na řece St. Lawrence – Québec City se svojí dominantou – Chateau Frontenac. Po příjezdu do města ubytování a poté až do večerních hodin prohlídka historického centra města.
11.den
MONTMORENCY, BEAUPRE     290 mil / 460 km
Dopoledne navštívíte jedinečné vodopády Montmorency a pozoruhodnou baziliku St. Anne de Beaupré (vstup v ceně). Dále Vás čeká soutěska řeky St. Anne s četnými vodopády a visutými mosty nad divokou říčkou (vstup v ceně), a potom se již Vaše cesta stočí k jihu, kde je cílem město Boston. Nocleh v motelu na trase.
12.den
BOSTON     240 mil / 380 km
Po přejezdu do Bostonu jedinečnou přírodou států Vermont a New Hampshire absolvujete krátkou orientační prohlídku centra a poté budete mít prostor k samostatnému poznávání centra města do pozdních hodin. Ubytování ve večerních hodinách.
13.den
NEW YORK CITY     250 mil / 400 km
Časně odjezd do cíle zájezdu – New York City. Po příjezdu Vás America Tours pozve na plavbu lodí kolem Manhattanu, během které se seznámíte s místopisem Manhattanu a přilehlých čtvrtí, a naskytne se Vám bezpočet jedinečných scenérií města a sochy Svobody. Pokračováním Vašeho poznávání New Yorku bude možnost fakultativního letu helikoptérou nad Manhattanem /není v ceně/. Využijte skvělé příležitosti a zhlédněte Manhattan skutečně ze všech stran!!! Vaše prohlídka bude poté pokračovat orientačním okruhem po Manhattanu zakončeným návštěvou vyhlídky na Manhattan ze střechy mrakodrapu Rockefellerova centra. Den zakončíte přejezdem do hotelu a ubytováním.
14.den
MANHATTAN     40 mil / 65 km
Celodenní volno na Manhattanu !! Máte možnost vyrazit samostatně za poznáním nebo s průvodcem absolvovat okruh zahrnující největší atrakce Manhattanu - sochu Svobody, budovu Burzy, Wall Street, Freedom Park, China Town, Brooklyn Bridge...( vstupy a jízdné nejsou v ceně). 
15.den
Odlet domů     25 mil / 40 km
Dopoledne individuální volno, poslední shopping ...poté odjezd na letiště a odlet do Prahy. Fakultativně odlet k pobytu v některé z nabízených plážových destinací.
16.den
Příletem do Prahy Váš zájezd skončí.
Cena zahrnuje
 • leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět
 • letištní poplatky
 • 14 x ubytování v 3* hotelech a motelech
 • minimálně 10 x snídani
 • dopravu klimatizovaným autokarem či minibusem
 • program dle itineráře
 • služby průvodce America Tours
 • komplexní pojištění- speciál pro Ameriku
 • zákonné pojištění CK proti úpadku
 • Cena nezahrnuje
  • pojištění storna zájezdu
  • vstupní formality cílové země a tranzitních zemí
  • stravu mimo snídaní
  • vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu
  • spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu
  • event.palivové příplatkya poplatky k fakultativním akcím
  • poplatek za odbavení zavazadel /letecká doprava/
  Příplatky
  • příplatek za jednolůžkový pokoj == 22500 Kč
  • pojištění storna zájezdu /ERV pojišťovna/ == 1.800 Kč
  • pojištění storna zájezdu /ERV pojišťovna/ v ternínu 28.7.-12.8. == 2.500 Kč
  Slevy
 • sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) == 3900 Kč
 • sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) == 2300 Kč
 • sleva pro dítě do 12 let ( pokoj sdílí s rodiči) == 14800 Kč
 • Výlety
  plavba lodí v New Yorku v ceně zájezdu
  vstup na vyhlídku Rockefellerova Centra v New Yorku v ceně zájezdu
  vstupné na vyhlídku One liberty ve Philadelphii v ceně zájezdu
  vstup do Fordova muzea v Detroitu v ceně zájezdu
  plavba lodí pod Niagarské vodopády v ceně zájezdu 1.6.- 30.9.
  vstup na CN Tower v Torontu v ceně zájezdu
  prohlídka Toronta motorovou tramvají v ceně zájezdu
  plavba oblastí Thousand Islands v ceně zájezdu
  vstupné do soutěsky St. Anne v ceně zájezdu
  let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody 12-15 minut 4.990 Kč

  let helikoptérou nad Niagarskými vodopády 2.990 Kč
  let helikoptérou nad Torontem  2.990 Kč
  plavba tryskovým člunem do peřejí Niagary   1.800 Kč
  individuální prodloužení pobytu (odlet ze stejné destinace) 4.000 Kč
  prodloužení pobytem na Miami Beach /ubytování hotel 3*+ letenka, transfery nejsou v ceně/   individuální kalkulace
  USA

  Spojené státy americké leží ve střední a jižní části Severní Ameriky, na Aljašce a na Hawajských ostrovech. Přidruženými státy jsou Portoriko a Severní Mariana, k zámořským územím patří Americká Samoa, Guam, Panenské ostrovy a další. Pevninské území USA je na východě převážně nízké s členitým pobřežím, směrem k západu se zvedá. Pobřeží Tichého oceánu je naopak hornaté.

  Shrnout podnebí země do jedné věty je nemožné. Snad jen uvedeme-li, že se zde lze setkat s takřka jakýmkoliv podnebím – na severu Aljašky s arktickým, na Hawajských ostrovech s vlhkým tropickým, na většině území však s mírným, které je na jihu velmi teplé, zatím co na severu a v horách chladné. Časté jsou náhlé průniky studeného vzduchu od severu k jihu a naopak. Stejně bohatá na typy je i vegetace – na severu s převládajícími jehličnatými a smíšenými lesy, dále k jihu pak prérie a bezlesé stepi.

  Není přesně jasné, kdo tento kontinent objevil. První zmínky o objevení Newfoundlandu Vikingem Leifem Erikssonem se datují mezi roky 1000 až 1015. Žádné stopy se o tom ovšem nedochovaly. O to víc jich zanechali Španělé. 11 října 1492 tento kontinent objevil pro Evropu Kryštof Kolumbus. Od roku 1607 se do kolonizace výrazně zapojili také Britové. V roce 1626 prodali indiáni na Manhattanu svůj ostrov jedné holandsko – západoindické koloniální společnosti za směšnou částku 60 guldenů – resp. 24dolarů. Na místě byl založen Nový Amsterdam. Angličané ho pak doslova přes noc mění na Nový York – New York. 4. 7. 1776 je na kongresu ve Filadelfii oficiálně přijata Deklarace nezávislosti. V roce 1789 v New Yorku skládá svou přísahu první americký prezident George Washington.

  Do země je striktně zakázán dovoz většiny druhů zejména čerstvých potravin a zemědělských výrobků (včetně svačiny z letadla). Dovoz předepsaných léků pro osobní spotřebu je s výjimkami dovolen. Je zakázán dovoz narkotik.

  Všeobecně je zakázáno konzumovat alkohol na veřejnosti. Při nošení alkoholu je nutné dbát na to, aby byl v neprůhledném obalu. Do rozporu se zákonem se dostane i ten, kdo se objeví na veřejnosti v podnapilém stavu. Nakupovat a konzumovat alkohol na veřejnosti smějí v USA pouze osoby starší 21 let. Stejná věková hranice platí i pro hraní v kasinech.

  V síti USA je obvyklý střídavý proud o napětí 110V. Zástrčky musí mít dva ploché kolíky. Pokud si tedy s sebou do Ameriky budete brát nějaké elektrické spotřebiče, je nutné, aby umožňovaly změnu napájecího napětí. Jinak potřebujete transformátor a v každém případě také adaptér pro připojení k U. S. zásuvce.

  Spropitné se sice na účtech v amerických restauracích a barech většinou neuvádí, přesto je s ním ovšem třeba počítat a bere se spíše jako nezbytný poplatek za obsluhu. Váš číšník nebo servírka by jej měli dostat ve výši nejméně 10 – 15 % z účtované částky za konzumaci. Se spropitným počítají také nosiči, portýři i obsluha výtahu.


  ““ 

  Termín Počet dní Odlet z Strava Cena
  01.05. - 16.05. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    69 990,- Kč
  29.05. - 13.06. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    73 990,- Kč
  26.06. - 11.07. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    75 990,- Kč
  24.07. - 08.08. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    79 990,- Kč
  04.09. - 19.09. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    74 990,- Kč
  02.10. - 17.10. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    73 990,- Kč
  Termín Nocí Odlet z Strava Cena dospělý Cena dítě
  01.05. - 16.05. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    69 990,- Kč
  29.05. - 13.06. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    73 990,- Kč
  26.06. - 11.07. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    75 990,- Kč
  24.07. - 08.08. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    79 990,- Kč
  04.09. - 19.09. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    74 990,- Kč
  02.10. - 17.10. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    73 990,- Kč

  Rezervujte si pobyt

  Základní ceny - platí na osobu (není-li uvedeno jinak)

  Příplatky - platí na osobu a noc (není-li uvedeno jinak)