Z Floridy do Kalifornie

Kód:AT 2021
Země: USA
CENA
Seznam termínů
Obecný popis
Unikátní zájezd Vás zavede podél jižní hranice USA z Miami až k pacifickým megapolím San Francisco a Los Angeles za poznáním metropolí i přírodních krás. Lužními pralesy, nekonečnou prérií, kaňony a horami, od Atlantiku po Pacifik !!
Miami – Kennedy Space Center – Orlando – New Orleans – Dallas – Carlsbad Caverns – El Paso – Meteor Crater – Grand Canyon – Monument Valley – Zion – Las Vegas – Mono Lake - Reno – Lake Tahoe – Sacramento – San Francisco – Los Angeles!
Minimální počet 6 osob.
Během zájezdu urazíte cca 4.795 mil ( 7.670 km )
Zájezd může být směřován i opačně.
K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA.
1. den
MIAMI     25 mil / 40 km
Odlet z Prahy do Miami, po uvítání na letišti průvodcem AT transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting.
2. den
MIAMI     40 mil / 70 km
Dopoledne volno k aklimatizaci a „lenošení“ na pláži, odpoledne orientační okruh po Miami a Miami Beach.
3. den
KENNEDY SPACE CENTER     220 mil / 350 km
Dopoledne odjezd do Titusville. Návštěva kosmického střediska na Cape Canaveral. Absolvujete túru busem pokosmodromu a zhlédnete film v kině IMAX /v ceně zájezdu/.
4. den
MERRIT ISLAND     50 mil / 80 km
Relaxační den. Prohlídka přírodní rezervace Merrit Island - pozorování aligátorů a vodních ptáků ve volné přírodě, koupání na jediné přírodní pláži Floridy Playalinda Beach. Možnost výletu na airboatu /není v ceně/.
5. den
ORLANDO     60 mil / 95 km
Dopoledne návštěva Orlanda, prohlídka International Drive. Odpoledne budete mít možnost navštívit obrovský outletový shopping mall nebo Vás průvodce odveze do některého ze zábavních parků /vstup není v ceně/.
6. den
MOBILE     500 mil / 800 km
Celodenní přejezd podél Mexického zálivu do blízkosti hlavního města jazzu New Orleansu. Ubytování.
7. den
NEW ORLEANS     160 mil / 250 km
Prohlídka New Orleans, jeho turistických lákadel a pamětihodností. Zejména večerní návštěva French Quarter Vám jistě nadlouho utkví v paměti!!
8. den
DALLAS     500 mil / 800 km
Celodenní přejezd přes Baton Rouge a Shreveport do Dallasu. Prohlídka centra města a místa, kde došlo k atentátu na prezidenta Kennedyho.
9. den
FT. WORTH, ABILENE, ODESSA     360 mil / 570 km
Celodenní přejezd krajem naftařů a chovatelů dobytka na západ, nocleh v motelu na trase.
10. den
CARLSBAD CAVERNS     320 mil / 510 km
Pokračování cesty do národního parku Carlsbad Caverns, prohlídka největšího jeskynního systému v USA /vstup v ceně/. Ubytování v El Pasu.
11.den
EL PASO, ALBUQUERQUE     270 mil / 430 mil
Prohlídka města s možností indiv. návštěvy města Juarez v Mexiku. Odpoledne pokračování cesty do Albuquerque. Zde budete mít možnost obdivovat zachovalý úsek slavné Route 66 procházející městem. Ubytování.
12.den
PERTIFIED FOREST, METEOR CRATER     330 mil / 530 km
Ráno odjezd přes Gallup do národního parku Petrified Forest /Zkamenělý les/ a odpoledne prohlídka Meteor Crater v arizonské poušti /nejlépe zachovalý meteorický kráter na Zemi, vstup v ceně zájezdu/. Nocleh ve Flagstaffu.
13.den
GRAND CANYON NP     220 mil / 350 km
Celodenní návštěva národního parku Grand Canyon. Možnost fakultativního letu nad kaňonem letadlem nebo helikoptérou. Navštívíte také kino IMAX /v ceně zájezdu/. Večer příjezd do Page, malého městečka v poušti uprostřed rezervace indiánů kmene Navaho.
14.den
LAKE POWELL, MONUMENT VALLEY     250 mil / 400 km
Časně ráno Vám nabídneme fakultativní let letadlem nad pouštním jezerem Lake Powell. Následuje celodenní výlet do Monument Valley – neskutečného výtvoru přírody známého z westernů a mnoha reklam. Návrat ve večerních hodinách.
15.den
KANAB, NP ZION     280 mil / 450 km
Návštěva městečka Kanab v Utahu známého jako exteriéry pro mnoho westernů. Pokračování prohlídkou národního parku Zion do odpoledních hodin. Večer příjezd do Las Vegas. Po orientačním okruhu zářícím městem ubytování v hotelu na slavném Stripu.
16.den
LAS VEGAS     20 mil / 35 km
Volný den v Las Vegas k samostatné prohlídce kasin a atrakcí!!! Doporučujeme Vám fakultativní výlet do Death Valley – nejnižšího a nejteplejšího místa na západní polokouli.
17.den
MONO LAKE, CARSON CITY, RENO     470 mil / 750 km
Odjezd na sever hornatou pouští pod pohoří Sierra Nevada. Prohlídka jezera Mono Lake a osady Bishop, návštěva hlavního města Nevady Carson City, večer ubytování ve městě Reno.
18.den
LAKE TAHOE, SACRAMENTO     190 mil / 300 km
Odjezd přes pohoří Sierra Nevada k vysokohorskému jezeru Lake Tahoe. Navštívíte několik dech beroucích vyhlídek na obří kráter naplněný vodou smaragdové barvy, a rozloučíte se s Nevadou ve městečku South Lake Tahoe. Cestou k Pacifiku pak odpoledne dorazíte do Sacramenta, hlavního města Kalifornie. Po prohlídce města ubytování.
19.den
SAN FRANCISCO     100 mil / 160 km
Ráno odjezd do San Francisca se zastávkou v outletovém shoppingu /výhodné nákupy před odletem nelze vynechat !!/. Po příjezdu do San Francisca ubytování a prohlídka části města včetně několika vyhlídek.
20.den
SAN FRANCISCO     250 mil / 400 km
Prohlídka San Francisca zahrnující nejvýznačnější pamětihodnosti a atrakce města včetně plavby lodí po zálivu a pod Golden Gate /v ceně/. Fakultativně je možné absolvovat let helikoptérou nad městem, zálivem a Golden Gate. Večer odjezd do cíle cesty – Los Angeles. Nocleh v motelu na trase.
21.den
LOS ANGELES     150 mil / 240 km
Celodenní prohlídka Los Angeles a okolí /Hollywood, Beverly Hills, Santa Monica Beach…/, jeho atrakcí a turistických lákadel do pozdního večera, ubytování.
22.den
WARNER BROTHERS STUDIOS, odlet domů     30 mil / 50 km
Dopoledne na závěr Vašeho zájezdu navštívíte filmová studia Warner Brothers, jednu z velkých atrakcí oblasti Los Angeles. Odpoledne dle Vašeho cestovního plánu následuje transfer na letiště a odlet do Prahy.
23.den
Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí
Cena zahrnuje
 • leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět
 • letištní poplatky
 • 21x ubytování v 3* hotelech a motelech
 • minimálně 12x snídani
 • dopravu klimatizovaným minibusem
 • program dle itineráře
 • služby průvodce
 • komplexní pojištění speciál pro Ameriku
 • zákonné pojištění CK proti úpadku
 • Cena nezahrnuje
 • pojištění storna zájezdu
 • vstupní formality cílové země a tranzitních zemí
 • stravu( mimo uvedené)
 • vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu
 • spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu
 • event.palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím
 • poplatky za odbavení zavazadel ( letecká přeprava)
 • Příplatky
  • příplatek za jednolůžkový pokoj == 29300 CZK
  Slevy
  • pojištění storna zájezdu ( ERV pojišťovna ) 2500 CZK
  • sleva pro třetí osobu na pokoji ( dvě dvoulůžka) == 11100 CZK
  Výlety
  - vstupné do Kennedy Space Center v ceně zájezdu
  - vstupné do kina IMAX v Grand Canyonu v ceně zájezdu
  - vstup do Meteor Crater v Arizoně v ceně zájezdu
  - plavba po zálivu pod Golden Gate v ceně zájezdu
  - vstupné do Warner Bros. Studios v ceně zájezdu
  -vstupné do jeskyní Carlsbad Caverns v ceně zájezdu
  - let helikoptérou nad San Franciscem a Golden Gate 4.950
  - let helikoptérou nad nočním Las Vegas 2.700
  - celodenní výlet do Death Valley 2.500
  - let nad jezerem Lake Powell a Rainbow Bridge 3.500
  - let nad Grand Canyonem letadlem 3.800
  - let nad Grand Canyonem helikoptérou 5.200
  - celodenní výlet na ostrov Key West 2.500
  USA

  Spojené státy americké leží ve střední a jižní části Severní Ameriky, na Aljašce a na Hawajských ostrovech. Přidruženými státy jsou Portoriko a Severní Mariana, k zámořským územím patří Americká Samoa, Guam, Panenské ostrovy a další. Pevninské území USA je na východě převážně nízké s členitým pobřežím, směrem k západu se zvedá. Pobřeží Tichého oceánu je naopak hornaté.

  Shrnout podnebí země do jedné věty je nemožné. Snad jen uvedeme-li, že se zde lze setkat s takřka jakýmkoliv podnebím – na severu Aljašky s arktickým, na Hawajských ostrovech s vlhkým tropickým, na většině území však s mírným, které je na jihu velmi teplé, zatím co na severu a v horách chladné. Časté jsou náhlé průniky studeného vzduchu od severu k jihu a naopak. Stejně bohatá na typy je i vegetace – na severu s převládajícími jehličnatými a smíšenými lesy, dále k jihu pak prérie a bezlesé stepi.

  Není přesně jasné, kdo tento kontinent objevil. První zmínky o objevení Newfoundlandu Vikingem Leifem Erikssonem se datují mezi roky 1000 až 1015. Žádné stopy se o tom ovšem nedochovaly. O to víc jich zanechali Španělé. 11 října 1492 tento kontinent objevil pro Evropu Kryštof Kolumbus. Od roku 1607 se do kolonizace výrazně zapojili také Britové. V roce 1626 prodali indiáni na Manhattanu svůj ostrov jedné holandsko – západoindické koloniální společnosti za směšnou částku 60 guldenů – resp. 24dolarů. Na místě byl založen Nový Amsterdam. Angličané ho pak doslova přes noc mění na Nový York – New York. 4. 7. 1776 je na kongresu ve Filadelfii oficiálně přijata Deklarace nezávislosti. V roce 1789 v New Yorku skládá svou přísahu první americký prezident George Washington.

  Do země je striktně zakázán dovoz většiny druhů zejména čerstvých potravin a zemědělských výrobků (včetně svačiny z letadla). Dovoz předepsaných léků pro osobní spotřebu je s výjimkami dovolen. Je zakázán dovoz narkotik.

  Všeobecně je zakázáno konzumovat alkohol na veřejnosti. Při nošení alkoholu je nutné dbát na to, aby byl v neprůhledném obalu. Do rozporu se zákonem se dostane i ten, kdo se objeví na veřejnosti v podnapilém stavu. Nakupovat a konzumovat alkohol na veřejnosti smějí v USA pouze osoby starší 21 let. Stejná věková hranice platí i pro hraní v kasinech.

  V síti USA je obvyklý střídavý proud o napětí 110V. Zástrčky musí mít dva ploché kolíky. Pokud si tedy s sebou do Ameriky budete brát nějaké elektrické spotřebiče, je nutné, aby umožňovaly změnu napájecího napětí. Jinak potřebujete transformátor a v každém případě také adaptér pro připojení k U. S. zásuvce.

  Spropitné se sice na účtech v amerických restauracích a barech většinou neuvádí, přesto je s ním ovšem třeba počítat a bere se spíše jako nezbytný poplatek za obsluhu. Váš číšník nebo servírka by jej měli dostat ve výši nejméně 10 – 15 % z účtované částky za konzumaci. Se spropitným počítají také nosiči, portýři i obsluha výtahu.


  ““ 

  Rezervujte si pobyt

  Základní ceny - platí na osobu (není-li uvedeno jinak)

  Příplatky - platí na osobu a noc (není-li uvedeno jinak)