Západ USA

Kód:AT 21015
Země: USA
Termín od 06.04.2021
Strava Snídaně Snídaně
Doprava Letecky
CENA OD
66 990 Kč
Seznam termínů
Obecný popis
K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem.
Zájezd může být směrován opačně. Zájezd může začínat/ končit v Los Angeles, Las Vegas nebo San Franciscu.
Minimální počet 6 osob
1. den
LOS ANGELES     25 mil / 40 km
Odlet z Prahy do Los Angeles. Po příletu a uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting s průvodcem
2. den
LOS ANGELES     160 mil / 260 km
Celodenní prohlídka Los Angeles a okolí – Hollywood,Griffith Park, Beverly Hills, Rodeo Drive, Sunset a Hollywood Boulevard. Odpoledne volno na Santa Monica Beach
s možností koupání /dle počasí/. V podvečer Los Angeles opustíte, a vyrazíte vstříc San Franciscu. Ubytování ve večerních hodinách.
3. den
SAN FRANCISCO      300 mil / 480 km
Časně odjezd do San Francisca přes pobřežní hory a Centrálním údolím. Po příjezdu ubytování, a odpolední návštěva centra San Francisca a slavného mostu Golden Gate Bridge, který budete mít možnost přejít pěšky !!
4. den
SAN FRANCISCO, MERCED     200 mil / 320 km
Volný den v San Franciscu !! Prozkoumejte na vlastní pěst atrakce centra města, svezte se proslulou pozemní lanovkou…Fakultativně Vám nabídneme novou atrakci – 4D show The Flyer nabízející virtuální let nad San Franciscem prožívaný všemi smysly, a let helikoptérou nad městem a Golden Gate. Odpoledne odjezd do výchozího místa k návštěvě národního parku Sequoia a Kings Canyon, ubytování
5. den
NÁRODNÍ PARK SEQUIA a KINGS CANYON      200 mil / 320 km
Celodenní návštěva národních parků Sequoia a Kings Canyon - domova jedinečných obřích sekvojí. Během dne absolvujete několik trailů v nejzajímavějších partiích parků včetně sekvojových hájů, poznáte historii a s trochou štěstí potkáte typického obyvatele hor Sierry Nevady - černého medvěda baribala.
6. den
NP DEATH VALLEY, LAS VEGAS      490 mil / 790 km
Celodenní putování z kalifornských úrodných údolí přes vyprahlé nevadské pouště. Navštívíme několik dech beroucích vyhlídek a zajímavostí v národním parku Death Valley, včetně nejnižšího místa západní hemisféry – Badwater. Odtud v podvečer dorazíme do pouštní metropole hazardu a zábavy Las Vegas. Po orientačním okruhu rozzářeným městem následuje ubytování v hotelu. Poté se již můžete plně věnovat objevování tajů nočního Las Vegas, protože toto město nikdy nechodí spát !!
7. den
LAS VEGAS      20 mil / 35 km
Celodenní volno v Las Vegas !! Můžete na vlastní pěst poznávat atrakce města, či relaxovat u hotelového bazénu. Protože však „to pravé“ poskytuje teprve noční rozzářené město, nabízíme Vám v tento den fakultativní výlet k nejvyšší přehradní hrázi světa Hoover Dam na řece Colorado /včetně vstupu a prohlídky přehradní elektrárny a Visitor komplexu, celkem cca 5 hodin/. Večer Vám nabídneme let helikoptérou nad rozzářeným nočním Las Vegas – jedinečný zážitek!! /fakultativně, ale doporučujeme/. Také Vám nabídneme vstupenky na vodní show Le Réve v hotelu Wynn – dle našeho soudu nejlepší show v Las Vegas !!
8. den
NP ZION, BRYCE CANYON     260 mil / 410 km
Ráno odjezd do národního parku Zion, jednoho z nejkrásnějších národních parků USA. Prohlídka a vycházky na trailech do odpoledních hodin, poté přejezd do dalšího přírodního skvostu, národního parku Bryce Canyon. Orientač-
ní návštěva několika vyhlídek, dle časových možností trail parkem, závěrem návštěva Inspiration Point – jedinečného místa za pozdního světla, a ubytování
9. den
BRYCE CANYON, ESCALANTE, CAPITOL REEF     160 mil / 260 km
Dopoledne strávíme prohlídkou a traily v NP Bryce Canyon, a poté se rozjedeme přírodou jižního Utahu oblastí Grand Staircase of Escalante do národního parku Capitol Reef.
Zde si prohlédneme staré indiánské petroglyfy a zhlédneme další ze série jedinečných skalních útvarů. Ubytování ve večerních hodinách
10. den
VALLEY OF GODS, MONUMENT VALLEY, LAKE POWELL     310 mil / 490 km
Dnes nás čeká průjezd jednou z nejúžasnějších scenérií,jakou kdy příroda stvořila – nejprve projedete napříč kaňonem řeky Colorado v místě, kde končí jezero Lake Powell v zemi rozervané rudými kaňony, zhlédnete Valley of Gods – panoráma skalních „tyčí“ a „prstů“, uvidíte obří skalní „klobouk“ Mexican Hat, navštívíme neuvěřitelné meandry řeky San Juan ve státním parku Goosenecks… Vyvrcholením bude návštěva Monument Valley známého jako kulisa mnoha westernů, kde budete mít možnost detailní prohlídky v jeepech s indiánským průvodcem /fakultativně/. Ubytování ve večerních hodinách v pouštním městečku Page uprostřed rezervace indiánů Navaho
11.den
LAKE POWELL, GRAND CANYON     180 mil / 290 km
Časně ráno Vám /fakultativně/ nabídneme jedinečný letecký výlet nad pouštní jezero Lake Powell k největšímu skalnímu oblouku světa Rainbow Bridge /tento mocný zážitek vřele doporučujeme !!/. Následuje celodenní návštěva národního parku Grand Canyon !! Nejprve absolvujeme průjezd podél terasy Grand Canyonu se zastávkami na vyhlídkách, a poté budete mít dostatek volna k samostatným vycházkám podél terasy kaňonu. Doporučujeme Vám nezapomenutelný fakultativní let letadlem nad Grand Canyonem nebo jeho alternativu helikoptérou, jakož i zhlédnutí filmu The Hidden Secrets o historii a objevování oblasti Grand Canyonu v kině IMAX /vše fakultativně/. Večer ubytování ve městě Flagstaff
12.den
SEDONA, APACHE TRAIL, TUCSON     300 mil / 480 km
V úvodu dnešní cesty na jih Arizony navštívíme mýty opředené městečko Sedona obklopené neskutečně rudými skalními masívy. Poté projedeme oblastí kontinentálního zlomu do pouštních hor porostlých lesy kaktusů saguaro, kde absolvujeme průjezd jednou z nejkrásnějších prašných silnic Arizony – jezera, kaktusy, město duchů… závěrem dorazíme do města Tucson, kde nás čeká ubytování.
13.den
TUCSON, YUMA     300 mil / 480 km
Volné dopoledne k relaxaci u hotelového bazénu nebo samostatné prohlídce centra Tucsonu. Fakultativně Vám nabídneme návštěvu muzea letecké techniky Pima Air Museum, která je jednou z nejlepších a nejobsáhlejších expozic letadel na světě.
Odpoledne následuje přejezd do města Yuma na hranici s Kalifornií krajem kaktusů saguaro, ubytování.
14.den
SAN DIEGO      220 mil / 350 km
Odjezd do San Diega. Prohlídka centra města a ostrova Coronado, možnost koupání na zdejších krásných plážích. Po ubytování budete mít možnost relaxovat u hotelového bazénu, nebo fakultativně navštívit jedinečný mořský zábavní park Sea World
15.den
LOS ANGELES, odlet domů     140 mil / 220 km
Odjezd do Los Angeles, dle časových možností zastávka v outletovém centru na nákupy před odletem. Dle Vašeho letového plánu transfer na letiště a odlet do Prahy.
16.den
Přílet do Prahy v dopoledních hodinách Váš zájezd ukončí.     
Cena zahrnuje
- leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět
- letištní poplatky
- 14× ubytování ve 3* hotelech a motelech
- dopravu klimatizovaným busem či vanem
- program dle itineráře
- vstupné a atrakce zahrnuté v programu
- nejméně 10× snídani
- služby průvodce America Tours
- komplexní pojištění - speciál pro Ameriku
- zákonné pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
- pojištění storna zájezdu
- vstupní formality cílové země a tranzitních zemí
- stravu /mimo uvedené/
- vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu
- spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu
- event. palivové příplatky k fakult. akcím
- poplatky za odbavení zavazadel /letecká doprava/
Příplatky
- pojištění storna zájezdu /ERV pojišťovna/ 1.800
- příplatek za jednolůžkový pokoj 22.900
Slevy
- sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 4.100
- sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 2.700
- sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 12.800
Výlety
- plavba po zálivu pod Golden Gate 900
- vstup do filmových studií Universal v Hollywoodu /vč.transferu/ 3.500
- vstup do zábavního parku Sea World v San Diegu 2.500
- vstup na letadlovou loď USS Midway 700
- vstup do Pima Air Museum v Tucsonu 850
- představení IMAX „The Flyer“v San Franciscu 750
- let letadlem nad Grand Canyonem 3.800
- let helikoptérou nad Grand Canyonem 5.200
- let nad Lake Powell a Rainbow Bridge 3.500
- noční let helikoptérou nad Las Vegas 2.700
- let helikoptérou nad San Franciscem 4.950
- polodenní výlet k přehradě Hoover Dam /cca 5 hodin/ 1.300
- vodní show Le Réve v hotelu Wynn /Las Vegas/ od 3.600
- čtyřdenní pobyt na Havajských ostrovech na vyžádání
- individuální prodloužení pobytu v USA /odlet ze stejné destinace/ 4.000
USA

Spojené státy americké leží ve střední a jižní části Severní Ameriky, na Aljašce a na Hawajských ostrovech. Přidruženými státy jsou Portoriko a Severní Mariana, k zámořským územím patří Americká Samoa, Guam, Panenské ostrovy a další. Pevninské území USA je na východě převážně nízké s členitým pobřežím, směrem k západu se zvedá. Pobřeží Tichého oceánu je naopak hornaté.

Shrnout podnebí země do jedné věty je nemožné. Snad jen uvedeme-li, že se zde lze setkat s takřka jakýmkoliv podnebím – na severu Aljašky s arktickým, na Hawajských ostrovech s vlhkým tropickým, na většině území však s mírným, které je na jihu velmi teplé, zatím co na severu a v horách chladné. Časté jsou náhlé průniky studeného vzduchu od severu k jihu a naopak. Stejně bohatá na typy je i vegetace – na severu s převládajícími jehličnatými a smíšenými lesy, dále k jihu pak prérie a bezlesé stepi.

Není přesně jasné, kdo tento kontinent objevil. První zmínky o objevení Newfoundlandu Vikingem Leifem Erikssonem se datují mezi roky 1000 až 1015. Žádné stopy se o tom ovšem nedochovaly. O to víc jich zanechali Španělé. 11 října 1492 tento kontinent objevil pro Evropu Kryštof Kolumbus. Od roku 1607 se do kolonizace výrazně zapojili také Britové. V roce 1626 prodali indiáni na Manhattanu svůj ostrov jedné holandsko – západoindické koloniální společnosti za směšnou částku 60 guldenů – resp. 24dolarů. Na místě byl založen Nový Amsterdam. Angličané ho pak doslova přes noc mění na Nový York – New York. 4. 7. 1776 je na kongresu ve Filadelfii oficiálně přijata Deklarace nezávislosti. V roce 1789 v New Yorku skládá svou přísahu první americký prezident George Washington.

Do země je striktně zakázán dovoz většiny druhů zejména čerstvých potravin a zemědělských výrobků (včetně svačiny z letadla). Dovoz předepsaných léků pro osobní spotřebu je s výjimkami dovolen. Je zakázán dovoz narkotik.

Všeobecně je zakázáno konzumovat alkohol na veřejnosti. Při nošení alkoholu je nutné dbát na to, aby byl v neprůhledném obalu. Do rozporu se zákonem se dostane i ten, kdo se objeví na veřejnosti v podnapilém stavu. Nakupovat a konzumovat alkohol na veřejnosti smějí v USA pouze osoby starší 21 let. Stejná věková hranice platí i pro hraní v kasinech.

V síti USA je obvyklý střídavý proud o napětí 110V. Zástrčky musí mít dva ploché kolíky. Pokud si tedy s sebou do Ameriky budete brát nějaké elektrické spotřebiče, je nutné, aby umožňovaly změnu napájecího napětí. Jinak potřebujete transformátor a v každém případě také adaptér pro připojení k U. S. zásuvce.

Spropitné se sice na účtech v amerických restauracích a barech většinou neuvádí, přesto je s ním ovšem třeba počítat a bere se spíše jako nezbytný poplatek za obsluhu. Váš číšník nebo servírka by jej měli dostat ve výši nejméně 10 – 15 % z účtované částky za konzumaci. Se spropitným počítají také nosiči, portýři i obsluha výtahu.


““ 

Termín Počet dní Odlet z Strava Cena
06.04. - 21.04. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    66 990,- Kč
18.05. - 02.06. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    68 990,- Kč
15.06. - 30.06. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    69 990,- Kč
13.07. - 28.07. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    76 990,- Kč
15.09. - 30.09. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    69 990,- Kč
13.10. - 28.10. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    67 990,- Kč
Termín Nocí Odlet z Strava Cena dospělý Cena dítě
06.04. - 21.04. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    66 990,- Kč
18.05. - 02.06. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    68 990,- Kč
15.06. - 30.06. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    69 990,- Kč
13.07. - 28.07. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    76 990,- Kč
15.09. - 30.09. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    69 990,- Kč
13.10. - 28.10. 16 Praha, Václav Havel Snídaně    67 990,- Kč

Rezervujte si pobyt

Základní ceny - platí na osobu (není-li uvedeno jinak)

Příplatky - platí na osobu a noc (není-li uvedeno jinak)