INDIVIDUÁLNÍ UBYTOVÁNÍ V USA A KANADĚ

 

 

 

Pro rok 2020 jsme pro Vás opět připravili širokou škálu ubytování v nejznámějších destinacích v USA a Kanadě. Ceny jsou uvedeny včetně všech tax a místních poplatků (některé hotely vybírají tzv. lázeňský poplatek, který je splatný klientem při zapsání do hotelu) za pokoj a noc a jsou uváděny v místní měně. Ceny jsou platné pouze s potvrzenou rezervací. V době konání různých kongresů zejména ve velkoměstech, době státních svátků dané země či téměř vyčerpané kapacity hotelu, jsou ceny za ubytování mnohonásobně vyšší než je uvedeno v ceníku. Na vyžádání jsme Vám schopni vypracovat obsáhlejší nabídku ubytování ve Vámi vybrané lokalitě a termínu, a to i v destinaci, která není uvedena v naší nabídce. Ubytování zakoupené prostřednictvím America Tours platí klient v Kč, a to v daném kurzu pro týž den. Klientovi bude vydán voucher, na kterém bude uvedeno jméno a adresa hotelu, datum příjezdu, délka pobytu a typ pokoje. Upozorňujeme naše klienty, že voucher kryje náklady ceny pokoje + taxy a místní poplatky, nikoliv však tzv. incidental deposit. Každý host musí předložit vlastní kreditní kartu při check-in nebo musí složit zálohu ve výši zhruba 100 – 200 USD, která slouží pro krytí poškození nebo odcizení hotelového inventáře.

        

 

- kategorie CLASSIC : v pokojích s dvěma dvoulůžky (výjimečně jednolůžky) a příslušenstvím v hotelech a motelech při obsazení dvěma osobami na pokoji (manželským párům může být přidělen pokoj s jedním dvoulůžkem)

- kategorie ECONOMY : v hotelech a motelech s obsazením čtyř osob na pokoji (dvě dvoulůžka) v lokalitách mimo centra měst. Kategorie ECONOMY je od sezóny 2010 pouze na vyžádání klienta a po dohodě s America Tours

- pokoj se dvěma dvoulůžky, je-li obsazen třemi osobami, je považován za třílůžkový a podle kategorie zájezdu se třetí osobě účtuje sleva nebo doplatek

- ubytování používané AT při zájezdech a nabízené individuálním zákazníkům odpovídá zpravidla *** kvalitě v Evropě nebo vyšší ( kategorizace hotelů v některých státech Ameriky není v souladu s evropskou normou!) Volba ubytování je vždy podřízena programu zájezdu a výhodné a bezpečné poloze

- pokoje jsou vybaveny barevnou kabelovou TV, klimatizací a sociálním zařízením. V klimatických podmínkách, kde není potřeba chladit vzduch ( severní oblast, vyšší nadmořská výška), nejsou pokoje vybaveny klimatizací

- seznam ubytování s adresami a telefonními čísly hotelů a motelů obdrží účastníci zájezdu před odletem na letišti v obálce spolu s cestovními doklady. AT si vyhrazuje právo změnit avizovaný hotel v nezbytném případě za jiný stejné kategorie

- v případě zjištění nedostatků při předání pokoje je zákazník povinen informovat okamžitě průvodce, který zajistí jejich odstranění nebo výměnu pokoje