Pozemní doprava je řešena v závislosti na povaze zájezdu, jeho časové náročnosti a počtu zákazníků v zájezdu. O použitém druhu dopravního prostředku jsou zákazníci informováni 1 měsíc před odletem.

AT používá pro jednotlivé zájezdy vozidla americké výroby, a to:

  • autokary smluvních dopravců pro 34-56 osob vybavené klimatizací, WC, televizí a videem (ilustrační fota v katalogu) řízené místním řidičem. Jeho služba je odměňována podle místních zvyklostí tzv. spropitným (tip), které je v USA kalkulováno jako součást mzdy řidiče. Obvyklá výše spropitného činí řidiči 2,5 - 4 USD za osobu a den. Spropitné není kalkulováno v ceně zájezdů a je součástí amerického způsobu života. Toto odměňování se netýká českého průvodce. Se spropitným je potřeba počítat u přenosu zavazadel i u vyšších kategorií hotelů v Severní Americe a zcela běžně u hotelů v Americe Jižní, Střední a v Mexiku (běžná taxa 1 - 2 USD/1 zavazadlo)
  • pro většinu katalogových zájezdů používá AMERICA TOURS pronajaté minibusy s klimatizací, okny s protislunečními filtry a přehrávačem s rádiem pro 15 cestujících včetně českého řidiče – průvodce. Zavazadla jsou přepravována v zavazadlovém prostoru v zadní části minibusu, zvláštním cargo vanem (pokud jede více vanů pohromadě)
  • u zájezdů s náročným programem mohou být použity i tzv. minivany pro 6-8 osob řízené českým řidičem – průvodcem s klimatizaci, okny s protislunečními filtry a přehrávačem s rádiem, přeprava zavazadel je shodná s minibusy
  • AT používá také malokapacitní autokary pro 16-34 osob s výbavou srovnatelnou s autokary s výjimkou WC

U vanů a minivanů platí pravidlo denního postupného střídání míst k sezení (kolování), aby všichni cestující měli stejné podmínky přepravy.

 

TRANSFERY V SEVERNÍ AMERICE:

  

 

TRANSFERY VE STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERICE: