MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ

Minimální počet zákazníků AT stanovuje podle možnosti pozemní dopravy na:

 

  • u autokaru do 47 sedadel na 35 zákazníků
  • u autokaru do 28 sedadel na 20 zákazníků
  • u minibusu do 15 sedadel na 10 zákazníků
  • u minivanu do 7-8 sedadel na 6 zákazníků

 


K ekonomickému využití dopravních prostředků může být zvolena kombinace prostředků pozemní přepravy (např. minibus + minivan, 2x minivan apod.).

Nebylo-li dosaženo minimálního počtu zákazníků uvedených u jednotlivých zájezdů, je AT oprávněna zrušit zájezd a o této skutečnosti informovat zákazníka, nejpozději však 14 kalendářních dnů před zahájením zájezdu.